השביל שלנו | צעד ירוק

š¥¡®

ְִַהשביל

צעד ירוק ≠ צוות פיתוח נדב גופר עינת מלצר חלפון דריה אייכלר בארי נועה שביט גוגול

בחינה מקצועית פנינה רביד

קראו והעירו ריקה מלצר ענת הלן תמרי קרן לביא מזרחי

Æ תודה מיוחדת לברברה אנדרס על הארות והדגשים

Æ הופק בסיוע המשרד להגנת הסביבה

Æ להעתיק או לשכפל ללא אישור בכתב ¨ אין להשתמש Æ כל הזכויות שמורות לצעד ירוק ©

š¥¡®

ְִַהשביל

2

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker