השביל שלנו | צעד ירוק

ˇ מבוא

∫ רציונל התכנית

בחוברת רעיונות לפעילויות מגוונות ללימוד והעמקה על ∫ כגון ¨ הסביבה והטבע המשלבות נושאי ליבה בגן הילדים מדע ¨ אמנויות ¨ מורשת ותרבות ¨ חינוך גופני ¨ כישורי חיים Æ וטכנולוגיה ושפה בגישה אינטגרטיבית כאשר אנו משלבים תחומי ידע שונים אנו מאפשרים לילדים ליצור מניע ללמידה וסקרנות וללמוד ¨ להרחיב את האופקים ככזה הקשור לכל תחומי ≠ את תחום הקיימות כהוליסטי ערכי והתנהגותי בחיי ¨ החיים שלנו והמהווה בסיס קיומי Æ היום יום דוגמא נהדרת לפרויקט סביבתי רחב שנעשה בשבילי ארץ ∫∂∞ ישראל הוא הקמפיין בנושא השמירה על פרחי הבר בשנות ה משפחות ≠ היה תחביב לאומי ¨ הנוהג לקטיף פרחי הבר ¨ בעבר כביטוי ¨ וילדי גנים ותלמידי בתי ספר ראו לנכון ¨ יצאו לטייל ילדים רבים Æ לחזור הביתה עם זרי פרחי בר ¨ לאהבת הטבע שנקטפו ¢ טריים ¢ עמדו בצדי הכבישים ומכרו פרחי בר מסע Æ פרחי הבר הלכו ונעלמו מנוף הארץ Æ מהשדה הסמוך הסברה ציבורי רחב שנעשה על ידי החברה להגנת הטבע קמפיין שעלה בשנות Æ החזיר את הצבע לשדות המדינה והטמעת ¢ צא לנוף אך אל תקטוף ¢ ∫ תחת הכותרת ¨ השישים המודעות מצד גננות ומורות לחשיבות שמירת פרחי הבר Æ תרמו להפסקת קטיף פרחי הבר ברחבי הארץ

הילדים בימינו נחשפים פחות ופחות Æ לסביבה בכלל ולסביבה טבעית בפרט לעיתים דווקא בשנים חשובות עת הם לומדים להכיר את ¨ אלו

סביבתם ומתעצב הקשר יגיעו אל ¨ שלהם אליה הגן ברכבם של ההורים ובו ישובו הביתה עד Æ יום המחר

מבקשת לחשוף את הילד בצורה ¢ השביל שלנו ¢ תכנית ¨ להתנסות ¨ מונחית ורב שלבית להיכרות עם סביבתו הקרובה Æ להבחין בפרטים ולגלות פליאה והערכה לסביבה ¨ להסתקרן התכנית ממשיכה ומגלה את המקומות בהם אנחנו משפיעים Æ על הסביבה כהזדמנויות להשפעה חיובית ולקיחת אחריות בסיום התכנית נבצע פרויקט בו ננסה לערב את הקהילה להכיר להתחבר ¨ המהווה גם היא רובד חשוב בסביבתנו Æ ולשתף פעולה על בסיס חיובי וערכי ∫ שלבי הבניית הידע בתכנית ± Æ היכרות חווייתית עם סביבתנו הקרובה בדגשים יחסי ¨ תנועה ¨ תהליכים ¨ טבע ¨ תחושות © ורבדים שונים ® גומלין וקהילה ≤ Æ Æ היכרות עם השפעות האדם על הסביבה ≥ Æ ø מה צריכה סביבה כדי להיות בריאה ∫ בירור ¥ Æ Æ הבנה כי סביבה בריאה תורמת לבריאותנו ורווחתנו μ Æ איתור צורך לשינוי כהזדמנות להשפעה חיובית ולקיחת Æ אחריות על הסביבה ∂ Æ ® הרשות ¨ שכנים ¨ הורים © יצירת קשר עם הקהילה Æ להובלת שינוי למען הסביבה בפרויקט משותף התכנית והמערכים השונים מנחים לאורח חיים בריא ומקיים בגן ולהבנה של יחסי הגומלין שלנו עם הטבע והשפעתנו ≠ כל זאת מתוך מטרה לעודד אקטיביזם סביבתי Æ עליו Æ חברתי וכך לשפר את בריאותנו ואיכות חיינו

š¥¡®

ְִַהשביל

6

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker