השביל שלנו | צעד ירוק

פעילויות נוספות להרחבה והעמקה

מגוון הצמחים ובעלי החיים ≠ אני ייחודי Æ≥

∫ עצים תאנה Æ¥ רימון Æμ זית Æ∂ גדל על עץ דקל ≠ תמר Æ∑

סיפורים ושירה ≠ לקראת קריאה וכתיבה ¢ להציל את כוכב הים ¢ ∫ סיפור מתוך Ø המלך והצפרדעים Ʊ גן רוחל‘ה Ø עץ אחד ואורחים רבים Æ≤ ®≥¥ לחצו כאן עמוד © Æ דבורה בושרי מתוך ספריית פיגמות Ø עץ אבא Æ≥ Æ רינת פימו ספריית פיגמות Ø שלג של סביונים Æ¥ ∫ חגים ∫ סוכות Ʊ הרחבת הידע על חג זה ועל מגוון מיני הצומח המהווים Æ חלק ממסורתו שנטילתם היא ¨ הדס וערבה ¨ לולב ¨ אתרוג ∫ ארבעת המינים הם כל אחד מארבעת המינים גדל על עץ Æ אחת ממצוות החג Æ ולכן חשיבות שונה בטבע ¨ כאשר לכל אחד תכונות שונות Æ יש לו טעם וריח Æ פרי הגדל על עץ הדר ∫ אתרוג Æ א Æ בצורה של מעין שרביט ¨ ענף סגור של עץ דקל ∫ לולב Æ ב Æ בעל טעם וחסר ריח Æ חסר טעם ובעל ריח Æ ענף עץ עבות של עץ הדס ∫ הדס Æ ג Æ חסרת טעם וריח Æ ענף עץ ערבה לבנה ∫ ערבה Æ ד ∫ שבועות Æ≤ או ”פירות ¨ שבעת המינים ∫ הרחבת הידע על מגוון המינים הם שבעה מיני גידולים ¨“ שנשתבחה בהן ארץ ישראל

מערך למעקב Æ מחזוריות החיטה ∫ שבועות Ø נושא גינה Æ≥ ¨ עם הילדים לאורך תקופת הצמיחה של חיטה בחצר הגן חושף את הילדים לתהליך שלם ¨ מהזריעה ועד לקציר ומאפשר הבנייה של מושגים ¨ ולהיבטים שונים של מחזוריות למערך לחצו כאן Æ אלו

מוסיקה ≠ אומניות לאה נאור Ø ראש הברוש משמיעים את השיר על

∫ אילו מינים מוזכרים בשיר Æ צפצפה ¨ עץ ברוש ∫ עצים דרורים ¨ תוכי ¨ סנוניות ¨ בולבולים ¨ פשוש ¨ עפרונית ∫ ציפורים

עלמה זהר Ø שני אינדיאנים משמיעים את השיר

Æ המתארים את פוריות הקרקע בארץ ישראל ∫ משפחת הדגניים

חיטה Ʊ שעורה Æ≤ ∫ שיחים גפן Æ≥

š¥¡®

ְִַהשביל

48

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker