השביל שלנו | צעד ירוק

חיבור לתכני הליבה

מטרה

רציונל

שם המפגש

הבנה כי סביבה בריאה תורמת t Æ לבריאותנו מה הסביבה צריכה ¢ פיתוח השאלה t כמבוא לבחינת ¢ø כדי להיות בריאה Æ השפעותנו על הסביבה נבחן באמצעות הזדמנויות מהשטח t Æ את ההשפעה שלנו ושל אחרים על Æ הסביבה לטוב ולרע מה נוכל ¢ ∫ נתרגל את החשיבה t ¢ø לעשות בכדי להטיב עם הסביבה נתרגל את הצימוד בין איתור הבעיה t הסביבתית לבין החשיבה על פתרון Æ וההתגייסות למענו Æ תרגול צורת חשיבה של דאגה לסביבה t תרגול חשיבה יצירתית של פתרון t Æ בעיות מקומיות מיפוי קהילתי דרך איתור בעלי עניין t Æ ושותפים בקהילה סביבנו חיזוק תחושת מסוגלות דרך הצלחה t בהובלת שינוי ודרך הצלחה בגיוס Æ שותפים למאמץ הבנה עמוקה כי הדאגה לסביבה היא Æ נחלת הכלל

לימוד הפכים ∫ שפה משאבי ≠ מדעים הטבע נושא גינה עונות השנה

יש לנו יחסי גומלין ישירים עם כאשר Æ משאבי הטבע והסביבה שלנו הסביבה בריאה ונקייה גם אנחנו מים ¨ אויר נקי ∫ לדוגמא Æ בריאים Æ צמחייה בריאה ומשגשגת ¨ נקיים

אני בריא Æμ בסביבה בריאה

כל פעולה של אדם משפיעה לחיוב או לשלילה על הסביבה בה הוא חי Æ בהווה ובעתיד

≠ אני משפיע Æ∂ השפעת בני האדם על הסביבה

צמצום ≠ ל“ג בעומר הנזק הסביבתי ופעילויות מומלצות לל“ג בעומר

י ר מ ו ש ה ב י ב הס

למפגש בין ההיכרות שלנו עם הסביבה וערכי השמירה עליה יש Æ תוצאה אקטיבית מתבקשת איתור בעיות רלוונטיות ומציאת פתרונות היא מיומנות קריטית בדור במיוחד חשובה הנורמה של Æ זה מציאת פתרונות לבעיות בסביבתנו תרגול הבסיס של Æ הקרובה אקטיביזם סביבתי מקנה לילד כלים ונורמות שיתרמו להצלחתו האישית Æ ותרומתו לחברה בפעולות השומרות על הסביבה יש Æ בעלי עניין רבים מהקהילה ¨ התנסות של ילדים בתהליך מלא משלב איתור הבעיה ועד מתן בשיתוף בעלי עניין נוספים ¨ פתרון יחזק באופן שמעותי את ¨ בקהילה תחושת היכולת בהובלת שינוי למען הסביבה ויחדד את הנורמה החברתית Æ המתבקשת

אני שומר Æ∑ ≠ הסביבה אקטיביזם

כישורי חיים

הילד ידע שהוא יכול לשנות את מצב הסביבה לטובה ויכיר את התחושות והתגובות החיוביות שפעולה Æ כזו מייצרת

הגן ≠ פרויקטים Æ∏ כמרכז קהילה

š¥¡®

ְִַהשביל

11

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker