השביל שלנו | צעד ירוק

תמונות של המינים בדוגמאות ניתן למצוא בסיפורים Æ ובדקלומים בחוברת ∫ לדוגמה ø איזה מאפיין ייחודי יש לו ø מה שם הייצור בתמונה ¨ מחזור חומרים אורגנים ¨ הדברה ביולוגית ∫ פטריות Æ תרופות ¨ מזון מקור לתרופות ¨ מקור מזון ¨ חמצן ¨ ויסות מזג אויר ∫ עץ תפוז Æ c ולויטמין ¨ חמצן ¨ מקור לתרופות מרגיעות לעור ∫ פרח ציפורן חתול Æ ריח מבשם ¨ מקור למזון ¨ האבקה ¨ יש לה עוקץ להגנה ¨ מזמזמת ∫ דבורת הדבש Æ מייצרת דבש Æ צד חרקים ¨ מקור מזון ∫ עכביש קפצן Æ האבקה ∫ פרפר זנב סנונית Æ צדות חרקים ¨ מקור מזון ∫ שממיות ∫ סיכום מומלץ Æ¢ מגוון מינים ¢ לסיכום נמחיש לילדים את המושג מגוון הוא ∫ לפרק את המושג לשתי המילים המרכיבות אותו מינים הם סוגים שונים של Æ עושר של דברים השונים זה מזה Æ השונים זה מזה ¨ צמחים או יצורים חיים אחרים ¨ בעלי חיים לכל מין יש תרומה משלו ועל ידי השמירה על מגוון המינים Æ עשירים ומגוונים ¨ אנו שומרים על טבע וסביבה בריאים

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי השיר ∫ התרומות הנפוצות של המינים השונים לסביבה הדברה ¨ מקור לתרופות ¨ וויסות מזג אוויר ¨ חמצן ¨ מקור מזון Æ ניקוי קרקע ומים ¨ ביולוגית ¨ סביון ¨ עץ אזדרכת ¨ נמלה ∫ לדוגמא ø מה שם הייצור בשיר Ʊ Æ® דנאית מלכותית © פרפר סוחבת אלמנטים גדולים ∫ נמלה ø איזה מאפיין יחודי יש לו Æ≤ מאווררת ¨® גרגר חיטה © מפזרת זרעים ¨ משמעותית מגופה

Æ את האדמה ובכך עוזרת בהזנת הצמחים Æ ייצור חמצן ¨ ויסות מזג אויר ∫ עץ אזדרכת

Æ ציבעוניות ¨ ריח מבשם ¨ דבש ≠ צוף ¨ מקור מזון ∫ סביון Æ פיזור זרעים ≠ האבקה ∫® דנאית מלכותית © פרפר

∫ משחק המחשה Æ נציג בפני הילדים תמונות של מגוון מינים נוספים בטבע

∫ יציאה לשביל שלנו עולם החי המופלא אינו ייחודי ∫ דגש בנושא הפליאה ™ בכדי שילדים יחושו Æ לשמורות רחוקות ותכניות בטלוויזיה את ההתרגשות והפליאה ממציאה של בע“ח או צמח ø מה מצאת ° עלינו להחצין את התגובה ”אני לא מאמינה ממש חוקר טבע אמיתי…“ ¨ אילו עיני נץ יש לך ¨ איזה יופי כשיעוטו עלינו כל ילדי הגן עם Æ ותגובות נוספות ברוח זו מציאות בידיהם נדע שפעלנו נכון… נחמיא לכל אחד על Æ הישגו ונמצא מה מיוחד במציאה שהביא מגדירים ¨ ניתן לשלב זכוכיות מגדלת Æ נצא לטיול בשביל ¨ נתעד ¨ נאפיין אותם Æ נתבונן במגוון המינים בשביל Æ ומשקפות ואת אלו שלא נאפיין ¨ נציין בשמות את אלו שאנחנו מכירים בכל פינה בשביל ישנה אפשרות להכרות Æ בעזרת מגדירים כאשר מתבוננים אנו נחשפים למגוון בעלי ≠ עם מין נוסף Æ חיים וצמחים חדשים

הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של החוברת Æ מגוון מינים Æ ובקבוצות הוואטסאפ השונות

נאסוף במידת האפשר ¨ במהלך הפעילות נצלם ™ מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח Æ התוכן בגן

לצורך העשרת הפעילות מומלץ להסתייע במומחה מקרב ™ הרחבה ולימוד ¨ ההורים והרשות ובמקורות נוספים לזיהוי Æ® חרקים Ø פרפרים Ø עצים © על כל אחד מקבוצות המינים

∫ מגדירים אינטרנטים מגדיר פרפרים Ʊ מגדיר ציפורים Æ≤ מגדיר חרקים Æ≥ מגדיר צמחים Æ¥

גרניום ™

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן עם ¨ רעיונות קהילת הגננות המשתתפת בתכנית בנושא

š¥¡®

ְִַהשביל

25

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker