השביל שלנו | צעד ירוק

השביל שלנו ˇ מערך בסיס

Æ הציפורים בשביל במהלך הסיורים למדנו t ואגרנו המון ידע על מגוון הפרחים ¨ העצים ≠ המינים ובעלי החיים בסביבת השביל ולכן החלטנו להפיק מגדיר מינים של השביל שלנו בכדי Æ לשתף את הקהילה בידע

∫ חיבור לתכניי הליבה בגן הטיול בשביל שלנו מהווה הזדמנות Æ ± תרגול ≠ תרגול ושינון תכני ליבה

Ø בשלטים ©

זיהוי וקריאת מספרים ואותיות

זיהוי ¨ זיהוי צבעים ¨® כניסה לבתים ועוד Ø מכוניות ¨ פלסטיק ¨ מתכת ¨ עץ ¨ אורגני © ואפיון סוגי חומרים Æ צורות ועוד ¨® נילון ועוד בסוף החוברת פרק פעילויות נוספות Æ≤ ∫ להעמקה והרחבה בפרק מגוון פעילויות לגן ולשביל שלנו המחולקות ¨ כישורי חיים ∫ לפי מערכים ומקצועות הליבה בגן מדע וטכנולוגיה ¨ אמנויות ¨ מורשת ותרבות ¨ חינוך גופני Æ ותשתית לקראת קריאה וכתיבה

¨ מגדיר חרקים בגבעת הטיטורה גן רקפת מודיעין

שאלות לחידוד ולסיכום ∫ טיול בשביל ø מה היה מענין ø מה גילינו היום בשביל Ʊ ø מה נעלם ø מה חדש Ø הרחנו Ø ראינו ø איך גילינו אותם Æ≤ ÆÆÆ נתקלנו Ø שמענו עונות השנה ø האם זיהינו שינויים בשביל Æ≥ תוספות ¨ שינויים בתוואי השטח ¨® לבלוב ¨ שלכת © Æ בשביל ועוד ø האם יש משהו שהיינו רוצים לשפר בשביל Æ¥ ø מה היה בסיור הקודם ועכשיו איננו Æμ שאלה שעלתה Ø מראה Ø מיקוד בסוגיה סביבתית Æ∂ Æ במהלך הטיול בשביל ¨ הגננת יכולה להשתמש בסוגיה כמנוף להמשך שיח ™ במהלך ∫ לדוגמה Æ תהליך חקר ועוד ¨ פעילויות רלוונטיות כיצד Æ הטיול נתקלנו בפסולת פזורה לאורך השביל נאסוף את הפסולת לפחים ø נדאג לניקיון השביל שלנו Æ נכין שלט הסברה ¨ שקית Ø

פעילויות נוספות להעמקה והרחבה לפי ≠ לינק ְְְְְְְְְִִִִִַַַתכני ליבה

® סבא © כדור זרעים של סביון ™

š¥¡®

ְִַהשביל

18

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker