השביל שלנו | צעד ירוק

| 7 מערך אני שומר סביבה - אקטיביזם

רציונאל:

מצב הסביבה המקיפה אותנו קשור באופן ישיר ליחס הפרט, הקהילה והרשות אליה. ישנה חשיבות לשיתוף הקהילה והרשות בפעולות הנדרשות ובאלו שכבר נעשו לצורך שמירה והטבה עם הסביבה.

דרך הפעולה:

במערך נתמקד בהשפעה שלנו על הסביבה ועל הקהילה שסביבנו. נתמקד בחשיבות של חשיפת הפעולות שאנו עושים בסביבה לקהילה שסביבנו. מטרתנו היא להעצים את הילדים ולהעניק להם את התחושה שיש להם שותפים לדרך וכי הם בעלי יכולת לשנות וליצור תהליך מתמשך ועמוק בסביבה בה אנו חיים. במהלך הטיול בשביל נחפש הזדמנויות לפרויקטים של הגן למען הסביבה שיש להם נראות ושיוכלו להוות פרויקט שיקדם הגן למען הסביבה סיכום למערך ״השביל שלנו״.

מטרות:

. איתור פרויקטים אפשריים ברחבי השביל וביצוע 1 פרויקט נבחר . העצמת תחושת האחריות הקהילתית על הסביבה. 2 . העצמת תחושת השליחות והרצון להשפיע ולשנות. 3

מושגים:

קהילה - קבוצה של בני אדם בעלי עניינים משותפים. כגון: אזור מגורים / תחומי עניין / קבוצה חברתית /מקצועית ועוד.

39

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker