השביל שלנו | צעד ירוק

השפעת בני האדם על הסביבה ≠ אני משפיע ˇ ∂ מערך

עינת מלצר Ø ß חלק א ¨ נמרוד והקיפוד

¨ ”מדוע אתה שוכב כך באמצע הדרך בגללך נפלתי וקיבלתי מכה בברך“ ¨ ”אל תהיה כה רגוז Æ אני מצטער אך אינני יכול לזוז במהלך הטיול מצאתי קופסא Æ ואכלתי פירות וירקות שהיו בתוכה

¨ ביום שמשי ונחמד Æ הלך נמרוד לטיול בשבילי הפארק הסתכל מסביב על האורנים Æ ושיחק במתקנים בגן שעשועים ø לפתע פתאום ראו מה קרה Æ ניתקל בחפץ שהיה זרוק על פני האדמה הסתכל נמרוד במה הוא נתקל Æ וראה שזה בכלל קיפוד אומלל

פתאום שמתי לב שנתקלתי בבעיה ¨ כי ככל שנדחפתי לתוכה Æ הקופסא על קוצי נתפסה Æ מאז אני תקוע ואינני יכול ללכת כבר שבוע ”אולי בעזרת שיתוף פעולה אתה תעזור לי Æ“ø וכך אני לא אהיה שוב בדרכך

אורן ™

¨ התקרב נמרוד אל הקיפוד ∫ הסתכל על הקופסא ואמר ¨ ”הקופסא שנתפסה על הקוצים Æ היא אשפה שזרקו אנשים אותה אשליך לפח המחזור חיש מהר Æ“ ולך היא לא תפריע יותר במהירות הוריד נמרוד את הקופסא מהקוצים

י ר ומ ש ה ב י ב ס ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַה

קיפוד ™ וזרק אותו לפח המחזור המתאים ”נמרוד תודה רבה ∫ הקיפוד אמר אתה חבר אמיתי בעת צרה Æ¢ וגם שומר סביבה

š¥¡®

ְִַהשביל

36

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker