השביל שלנו | צעד ירוק

| 6 מערך אני משפיע - השפעת בני

האדם על הסביבה

מושגים:

אם אנחנו מצמידים את איתור הבעיה להתגייסות למען הפתרון (הן בחשיבה והן במעשה) הרי תרגלנו אקטיביזם

מפגע סביבתי - גורם מזיק, מפריע או מסוכן לחי, הצומח והדומם. מיחזור - מיחזור הוא תהליך שבו מפרקים פסולת ומחזירים אותה למצב של חומר גלם, אשר ישמש לייצור מוצרים חדשים. קיפוד - חיה מוגנת שאסור לגדלה כחיית מחמד. בעל חיים ממשפחת היונקים השייך לסדרת אוכלי החרקים . גבו של הקיפוד מכוסה בקוצים, וכאשר הוא חש מאויים הוא מתכדרר לכדור ומפנה את קוציו החוצה. הקולות שקיפוד משמיע הם של חירחור ואינפוף, ולעתים (כמו במקרי מצוקה) גם צרחות המזכירות יללות חתול. הקיפודים חיים בקנים ומחילות אותם הם בונים ע”י חפירה עם הרגליים ובעזרת עלים וענפים. מספר מינים מקיימים תרדמת חורף.

רציונאל:

כל פעולה של אדם משפיעה על הסביבה בה הוא חי בהווה ובעתיד. אקטיביזם מתאר יוזמה לשינוי מצב. הנחת המוצא היא שאנו יכולים לתרגל את הצימוד של הבחנה במצב שרוצים לשנות - לפעולה היוזמת שינוי. (“זו בעיה - מה נוכל לעשות כדי לשפר את המצב?”). ישנן פעולות שאנו יכולים לבצע לבד ובאופן מיידי וישנן פעולות שדורשות שיתוף פעולה מגורמים נוספים. במערך נתמקד בהשפעה שלנו על הסביבה, ראשית דרך פעולות שאנו יכולים לבצע לבד ובאופן מיידי. בשלב הראשון נתבונן על הסביבה, נחפש ונבחין במפגעים סביבתיים. בשלב הבא נחשוב ונחליט איך אנחנו יכולים להשאיר את הסביבה במצב טוב יותר אחרי שנלך. הפעולה במערך זה מתחלקת לשני ערוצים: האחד הוא השפעה מיידית - תרגול של “רפלקס“ בו ניקח אחריות על מפגעים שנמצא והשני הוא התחלת השיח שכולל גם פתרונות ארוכי טווח. דרך הפעולה:

הפעילות:

מקריאים לילדים את הסיפור נמרוד והקיפוד - המספר

על קיפוד שנקלע לצרה ועל נמרוד שעוזר לו בפתרון הבעיה. מומלץ ללוות את הסיפור עם

תמונה / בובה של קיפוד וקופסא ריקה. באמצעות הסיפור נלמד על השפעת בני האדם על הסביבה וכיצד ניתן למנוע, לתקן או לשפר מפגעים סביבתיים באופן מידי בכוחות עצמנו. בנוסף, במהלך הסיפור נלמד על משפחת הקיפודים והמאפיינים שלהם: בעלי קוצים, חיים בקנים, חלקם נוהגים בתרדמת חורף, מחרחרים ומאנפפים, אוכלים פרות וירקות ומתכדררים בעת סכנה.

מטרות:

. התבוננות ולמידה על השפעת בני האדם 1 על הסביבה . צימוד בין ההבחנה בבעיה לבין הניסיון 2 לתת פתרון שיטיב עם הסביבה. . העצמת תחושת מסוגלות “אני יכול 3 לשנות, אני יכול לעזור”. . פיתוח תחושת המחויבות 4 והנכונות לשמירה על הסביבה.

35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker