השביל שלנו | צעד ירוק

פעילויות נוספות להרחבה והעמקה

אומנות פלסטית ≠ אומניות Æ כל ילד מניח על דף נייר את כף הרגל שלו ומצייר אותה בצבעים שונים Ø ניתן לצבוע בדבק ועליו לשפוך חול לבסוף כל ילד יכול להוסיף ציור של משאב טבע שיש לו Æ השפעה עליו חידוד המסר כי כל אחד מאיתנו משפיע על ≠ מטרה Æ הסביבה שלנו ∫ מערכים נוספים מרחבים טבעיים נגישים למשחק ≠ איכות חיים לילדי הגן סרטון להמחשה ≠ בחצר השפעת בני האדם ≠ אני משפיע Æ∂ על הסביבה סיפורים ושירה ≠ לקראת קריאה וכתיבה Ø הסיפור על הילדה שהחזירה את כוכבי הים לים Ʊ שלמה אבס מירה מאיר ≠ ® ספר קרטון © ¨ הצב של אורן Æ≤ חשוב להתייחס לסופו של הסיפור ולהדגיש כי מקומו של הצב הוא בסביבה הטבעית שלו ל“ג בעומר ≠ חגים מקור הנוהג בהילולה Æ בל“ג בעומר נהוג להדליק מדורות מספרים שיום Æ במירון ® הרשב“י © יוחאי ≠ לזכר ר‘ שמעון בר Æ פטירתו של הרשב“י היה יום מרובה אור Æ מדורה ≠ המפגע הסביבתי זיהום ¨ זיהום אויר ¨ פציעה אפשרית של אנשים ∫ במי פוגע Æ סכנת התפשטות וכליה של הטבע ¨ בזבוז עצים ¨ האדמה ∫ כיצד ניתן למזער את הנזק הסביבתי Æ יש להימנע מלכרות עצים ∫ שימוש חוזר בקרשים ישנים Ʊ הם משמשים ¨ למשל Æ לעצים יש חשיבות במארג האקולוגי Æ מקום לינה לציפורים ועוד ¨ לבעלי החיים מקור לחמצן מיקום באזור נקי מצמחיה בכדי למנוע את התפשטות Æ≤ Æ האש ופגיעה במגוון המינים את בסיס המדורה כדאי לעשות בתוך גומה ∫ צורת בניה Æ≥

¨ יש להציב אבנים מסביב למדורה Æ אותה חופרים באדמה Æ בכדי למנוע את סכנת ההתלקחות והתפשטות אש בל“ג בעומר ° רק עץ לא מעובד ולא צבוע ø מה מבעירים Æ¥ הימנעו Æ עולה רמת זיהום האוויר בכל רחבי מדינת ישראל המגדילה בהרבה ¨ משריפת חומרים כמו פלסטיק וצמיגים Æ את רמת זיהום האוויר את שאריות האוכל והפסולת שימו בפחים ° נקו אחריכם Æμ על ¨® עדיף לקחת לפחי האשפה בבית © המיועדים לכך ולמנוע פגיעה ¨ מנת לשמור על ניקיון השטחים הפתוחים Æ בחיות הבר קהילות Ø גנים Ø חברו כמה משפחות ∫ מדורות משותפות Æ∂ כך תצומצם הפגיעה הסביבתית Æ יחד למדורה משותפת Æ ותועצם החוויה החברתית הגודל אינו Æ אין צורך במדורה ענקית ∫ גודל המדורה Æ∑ הסיכונים לכוויה ¨ כך מצומצמת הפגיעה הסביבתית Æ קובע מאש ופגיעה מזיהום אויר ואף ההנאה שבישיבה סביב Æ המדורה טובה יותר ∫ חגיגות ל“ג בעומר בצורות נוספות ללא הדלקת מדורה ניתן Æ להדגיש בגן את המורשת של ר‘ עקיבא ותלמידיו Ʊ Æ ”ואהבת לרעך כמוך“ ולדון במשמעותו ∫ להרחיב את הנושא

š¥¡®

ְִַהשביל

50

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker