השביל שלנו | צעד ירוק

חשים את הסביבה ≠ אני מרגיש Æ≤

מדע וטכנולוגיה עונות השנה Ʊ ∫ לימוד על עונות השנה דרך החושים כאשר כל תמונה ¨ הגננת מראה לילדים תמונה של סביבה Æ צולמה בעונה אחרת של השנה באמצעות החושים השונים נלמד את מאפייני עונות Æ השנה בטבע תמונה חורפית ∫ לדוגמא שברי ענפים ועלים ¨ שלוליות ¨ גשם ¨ עננים ø מה אנחנו רואים Æ רוחות ¨ ירוקים על האדמה Æ רטיבות ¨ רוח ¨ קור ø מה אנחנו מרגישים Æ אוויר נקי ¨ אדמה רטובה ø מה אנחנו מריחים קולות ¨ רעם ¨ שריקה של רוח ø מה אנחנו שומעים Æ גשם מטפטף

סיפורים ושירה ≠ שפה בגישה אינטגרטיבית אוריאל אופק Ø חמישה חושים לי יש Ʊ

”בעיני שלי השתיים אסתכל על השמיים על ציפור יפת פרפרים מעופפים והמון פלאים ¨ אגלה פרחים יפים Æ כנפיים Æ“ÆÆÆ ופלא בעיני שלי האלה

Æ מוסיקה ≠ אומניות לאה נאור Ø ראש הברוש משמיעים את השיר על

נעמי שמר Ø שירת העשבים ≠ השמעת השיר Ø הקראת Æ≤ ורבי נחמן מברסלב

∫ אילו חושים יש בשיר זקפה מקור ¨ שילבה כנף ≠ עפרונית ¨ עץ ברוש ≠ ראיה שריק שרק ¨ ציף ציף ¨ רון ¨ המולה ¨ שמחה ≠ שמיעה בול בול בול בול ביל בל ÆÆÆ לה לה לה

ø אילו חושים מוזכרים ø באיזה מקום בטבע מתרחש השיר נעמי שמר Ø לטיול יצאנו ≠ הקראת השיר Æ≥

נעמי שמר Ø לטיול יצאנו ≠ משמיעים את השיר

ø אילו חושים מוזכרים ø באיזה מקום בטבע מתרחש השיר Æ באיזה עונת שנה מתרחש השיר ø אילו צמחים ø אילו חיות 47 ְִַהשביל š¥¡®

ø אילו חושים מוזכרים ø באיזה מקום בטבע מתרחש השיר ø באיזו עונה בשנה מתרחש השיר ø אילו צמחים ø אילו חיות

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker