השביל שלנו | צעד ירוק

בנק ההזדמנויות

לכל אורך הטיולים בשביל t ראינו וכמעט נתקלנו פעמים רבות בצואת כלבים ולכן החלטנו להכין שלטי הסברה לקהילה את צואת ¨ גם אם לא נעים ¢ ≠ ”בכדי שהשביל ª¢ הכלבים אוספים

מספר פעמים במהלך הטיולים t שלנו נתקלנו בציפורים תשושות בצדי השביל ולכן החלטנו הקים הוספנו Æ פינת האכלה לציפורים קישטנו ושיתפנו את ¨ שלטים כעת נמשיך ונעקוב אחרי Æ ההורים

Æ¢ יישאר נקי ונעים אנא אספו את צואת הכלבים החלטנו לאמץ פינה בשביל ולהפוך אותה לפינת חוץ t בשיתוף העירייה בחרנו פינה בשביל בסביבתה Æ מקסימה הכנו בפעילות משותפת עם ההורים פסל Æ עץ גדול ועתיק סביבתי מצמיגים המשמש כשולחנות וספסלים והוספנו שלט המזמין את הקהילה להנות מהפינה ולשמור Æ על ניקיונה

נספור אותן ונאפיין אותן וניראה ¨ אוכל הציפורים בשביל Æ כיצד הפינה תשפיע על אוכלוסיית הציפורים בשביל במהלך הסיורים למדנו ואגרנו המון ידע על מגוון המינים t

הפרחים ובעלי ¨ העצים ≠ החיים בסביבת השביל ולכן החלטנו להפיק מגדיר מינים של השביל שלנו בכדי לשתף את Æ הקהילה בידע

בשביל שלנו נהנו בטיולים t מריח שיח הרוזמרין והחלטנו להקים לידו גינת תבלין קהילתית לקטוף ¨ שכל אחד יוכל לבוא Æ ולהשתמש

נקר סורי ™

š¥¡®

ְִַהשביל

45

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker