השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו

השפעת בני ≠ אני משפיע

ˇ ∂ מערך

האדם על הסביבה

∫ מושגים

אם אנחנו מצמידים את איתור הבעיה להתגייסות למען הרי תרגלנו אקטיביזם ® הן בחשיבה והן במעשה © הפתרון ∫ רציונאל כל פעולה של אדם משפיעה על הסביבה בה הוא חי Æ בהווה ובעתיד הנחת המוצא היא Æ אקטיביזם מתאר יוזמה לשינוי מצב שאנו יכולים לתרגל את הצימוד של הבחנה במצב שרוצים מה נוכל לעשות ≠ ”זו בעיה © Æ לפעולה היוזמת שינוי ≠ לשנות Æ®“ø כדי לשפר את המצב ישנן פעולות שאנו יכולים לבצע לבד ובאופן מיידי וישנן Æ פעולות שדורשות שיתוף פעולה מגורמים נוספים ∫ דרך הפעולה ראשית ¨ בהשפעה שלנו על הסביבה במערך נתמקד Æ דרך פעולות שאנו יכולים לבצע לבד ובאופן מיידי נחפש ונבחין במפגעים ¨ בשלב הראשון נתבונן על הסביבה בשלב הבא נחשוב ונחליט איך אנחנו יכולים Æ סביבתיים הפעולה Æ להשאיר את הסביבה במצב טוב יותר אחרי שנלך האחד הוא השפעה ∫ במערך זה מתחלקת לשני ערוצים תרגול של ”רפלקס” בו ניקח אחריות על מפגעים ≠ מיידית שנמצא והשני הוא התחלת השיח שכולל גם פתרונות Æ ארוכי טווח ∫ מטרות

¨ מפריע או מסוכן לחי ¨ גורם מזיק ≠ מפגע סביבתי Æ הצומח והדומם מיחזור הוא תהליך שבו מפרקים פסולת ומחזירים ≠ מיחזור Æ אשר ישמשלייצור מוצריםחדשים ¨ אותה למצבשל חומר גלם בעל חיים Æ חיה מוגנת שאסור לגדלה כחיית מחמד ≠ קיפוד גבו Æ ממשפחת היונקים השייך לסדרת אוכלי החרקים וכאשר הוא חש מאויים הוא ¨ של הקיפוד מכוסה בקוצים הקולות שקיפוד Æ מתכדרר לכדור ומפנה את קוציו החוצה כמו במקרי © ולעתים ¨ משמיע הם של חירחור ואינפוף הקיפודים חיים Æ גם צרחות המזכירות יללות חתול ® מצוקה בקנים ומחילות אותם הם בונים ע“י חפירה עם הרגליים Æ מספר מינים מקיימים תרדמת חורף Æ ובעזרת עלים וענפים ∫ הפעילות

מקריאים לילדים את הסיפור המספר על ≠ נמרוד והקיפוד

קיפוד שנקלע לצרה ועל נמרוד שעוזר לו בפתרון מומלץ ללוות Æ הבעיה Ø את הסיפור עם תמונה

באמצעות הסיפור נלמד Æ בובה של קיפוד וקופסא ריקה ¨ על השפעת בני האדם על הסביבה וכיצד ניתן למנוע לתקן או לשפר מפגעים סביבתיים באופן מידי בכוחות במהלך הסיפור נלמד על משפחת הקיפודים ¨ בנוסף Æ עצמנו חלקם ¨ חיים בקנים ¨ בעלי קוצים ∫ והמאפיינים שלהם אוכלים ¨ מחרחרים ומאנפפים ¨ נוהגים בתרדמת חורף Æ פרות וירקות ומתכדררים בעת סכנה

התבוננות ולמידה על השפעת בני האדם Ʊ על הסביבה צימוד בין ההבחנה בבעיה לבין הניסיון Æ≤ Æ לתת פתרון שיטיב עם הסביבה העצמת תחושת מסוגלות ”אני יכול Æ≥

Æ“ אני יכול לעזור ¨ לשנות פיתוח תחושת המחויבות Æ¥ Æ והנכונות לשמירה על הסביבה

š¥¡®

ְִַהשביל

35

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker