השביל שלנו | צעד ירוק

השביל שלנו ְִַהשביל שלנו הוא זקוק לליווי של מבוגר ¨ ”כדי שילד ישמר את תחושת הפליאה המולדת שלו בלא עזרתן של פיות כלשהן את ההתרגשות ואת המסתורין ¨ לגלות עמו מחדש את השמחה ¨ אחד לפחות שיכול לחלוק עמו את התחושות “Æ שבעולם שבו אנו חיים ±πμ∂ ¨ רייצ‘ל קרסון ˇ מערך בסיס

∫ מושגים

∫ רציונאל בתכנית זו היציאה לשביל שלנו היא המתודולוגיה הבסיסית בה אנחנו מתחברים לסביבה הקרובה שלנו ולומדים דרכה זו פעילות מחזורית בה משתלבים Æ על העולם ועל עצמנו נושאים מתוך החוברת אליהם הגננת מתחברת ושמתאימים כל מערך בגן הוא בעצם הצגה של הנושא Æ לשביל שלה Æ לקראת הביטוי שלו בשביל ”השביל שלנו“ הוא מעין קו דמיוני המקשר בין המערכים והפעילויות השונות בחוברת שמיועד לבנות את ההבנה של יצירת קשר ¨ בעזרת היכרות וחשיפה של הסביבה ¨ הילדים Æ העמקה בצרכי הסביבה ולבסוף אקטיביזם ¨ למידה ¨ רגשי ∫ דרך הפעולה בכל טיול בשביל שלנו נעסוק בנושא הסביבתי שלמדנו בפעילות תוכן בגן ובנושאים והיבטים נוספים בסביבה אותם אנחנו Æ ימצאו ויחושו הילדים גם ללא הנחיה שלנו ¨ יראו יכולים להתכוון לנושא מסוים אבל הזדמנויות חינוכיות Æ עצמן לבד ¢ יציעו ¢ בשביל בטיול בשביל שלנו נפנה את תשומת הלב לסביבה הטבעית נבחין ¨ נחדד את החושים שלנו Æ שלנו ונביט אליה בפליאה נראה שינויים של עונות ומחזורי טבע ¨ בטבע שסביבנו נראה כיצד אנחנו ואחרים ¨ כמו מחזור החיים של הצמחים משפיעים על הסביבה וגם נלמד שאפשר להשאיר אחרינו Æ במצב טוב יותר ממה שמצאנו אותו ® והעולם © את הסביבה

¨ לחוות ¨ להרגיש ¨ להבחין ¨ לראות ¨ להתבונן ¨ סביבה ¨ פליאה Æ סקרנות ¨ לעזור ¨ לתרום ¨ להשפיע

הפעילות דקלום פעיל

הדקלום מומלץ להצגת תכנית ”השביל שלי“ וכסיכום לכל טיול בשביל כשהילדים מוסיפים מראות Æ מהטיול וחוויות ∫ הרעיונות המרכזיים בדקלום

± Æ להעצים את החוויות שאנו צוברים בשביל כך שילוו אותנו גם לאחר הטיול וימשיכו לעצב את הקשר Æ שלנו לסביבה בהווה וגם בעתיד זיכרון של תחושת הפליאה ∫ לדוגמא ענן של ¨ ציפור בקן ¨ מפרפר מעופף Æ גשם בשמים ≤ Æ הציוץ ∫ לדוגמא Æ הכרות עם יחסי הגומלין שלנו עם הטבע Æ הענן שמוריד גשם ¨ המרגיע של הציפור ≥ Æ בדקלום אנו מכירים את התהליך בו ילדים אוספים תצפיות Æ וחוויות ובעצם מכירים וממפים את סביבתם ¥ Æ ניתן לחדד את ההבנה כי יש לנו השפעה על הטבע היתוש ∫ לדוגמא ¨ שסביבנו וכל יצור הוא ייחודי וחשוב אומנם יכול לגרום לנו לאי נוחות אך חשוב כמזון לחיות חשוב להבהיר שלטבע שסביבנו זכות להתקיים Æ אחרות Æ גם ללא תועלות שנראות לעין μ Æ לא ∫ לדוגמא ¨ ניתן לבחון את חשיבות השמירה על הטבע לדוגמא במידה ונפל ∫ ונקיטת יוזמה Æ לגעת בקן עם גוזלים Æ גוזל מהקן נחזיר אותו

∫ מטרות עידוד ושימור תחושת הפליאה מן הטבע Ʊ

עידוד טיולים והליכה רגלית Æ≤ לימוד וחקר סביבתי רלוונטי Æ≥ ב“שביל ¨ עידוד איכפתיות ואקטיביזם למען הסביבה Æ¥ במסגרת משפחתית ובכלל ¨“ שלנו

š¥¡®

ְִַהשביל

13

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker