השביל שלנו | צעד ירוק

¢ השביל שלנו ¢ תכנית

איצטרובל ≠ עץ אורן ™

מערכת לשיתוף ידע Æ חוברת דיגיטלית זו מהווה גם מערכת שיתוף ידע אתן הגננות עושות המון ויכולות בעזרתה להעשיר Æ האחת את השנייה ברעיונות מנסיונכן העשיר

סקר גנים פעילים בחינוך מאפשר לכן ≠ סביבתי לעדכן אותנו ואת הרשות היכן ¨ על מה שמענין אתכן תרצו עזרה ומה אתן כבר Æ עושות בתחום

∫ רמות שונות ≥≠ השיתוף ישמש אותנו ב

בכל אחד ממערכי ≠ גננת משתפת הלימוד יופיע אייקון שבלחיצה יוביל אתכן לדף בו תוכלו לשתף מהידע שלכן כל חומר שנאסף במהלך הפעילות בטקסט או בתמונה ויוכל לשמש להצגת תוצרים ושיתוף גננות בשיטות להעשרת הפעילות ברשות ¨ והרעיונות Æ ובארץ בכלל

כאן המקום ≠ רעיונות לשיפור והרחבה להעיר על ∫ שלכן לשפר את החוברת

¨ טעויות ותיקונים הערות ¨ הצעות Æ פדגוגיות ועוד

פרפר זנב סנונית ™

∫ מטרות

± Æ ¨ לאפשר לצוות הפדגוגי של הגן לקיים תכנית סביבתית שנתית

ומוגש ¨ המודל שנבנה עבורכן Æ בצורה פשוטה ונגישה מותאם לגיל הרך ולשלבי ההתפתחות בהם ¨ לכן כאן Æ מצויים הילדים ≤ Æ Æ מתודות של אורח חיים בריא ומקיים ¨ הלכה למעשה ¨ ליישם ≥ Æ לשפר מיומנויות אישיות של הילדים באמצעות לימוד Æ חווייתי ואקטיבי של מקצועות הליבה

š¥¡®

ְִַהשביל

7

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker