השביל שלנו | צעד ירוק

חשים את הסביבה ˇ ≤ מערך

Æ מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים לצורך שימוש כסיפור פעיל ™ Æ… בזזז בזזזז שומע ¨ ופפפ ופפפ מרחרח ∫ מומלץ ללוות בקולות ותנועות המחזה של החושים בסיפור כגון ™ ™ Æ ניתן להחליף את החדף בכל חיית מדבר אחרת החיה במחילה כגון קיפוד ™ ™ ™

עינת חלפון Ø חדף קטן חדף חביב

Æ חדף קטן חדף חביב התהלך סביב סביב ¨ מהלך על אדמת המדבר החמה Æ חחח חחחחח מרחרח ומחפש צמחיה לנוח בצילה Æ מחילה יפיפייה ø פקח עיניים ומה ראה Æ נקייה ומסודרת בתוכה חדף גברת ¨ בזזז בזזז בזזזז היתוש מזמזם Æ בזזז בזזז בזזזז החדף מנסה לתפוס אותו מהר

יתוש ™

חדף ™

¨ ממש מעדן ¨ מממממממ איזה טעם ø תודה לך חדף חביב לאן אתה ממשיך מכאן ø בואי איתי להרפתקאה ¨ לחפש מים לשתיה ¨“ בשביל ההליכה נהנו מפריחת ”מקור החסידה Æ ְְְְִַמצבעיו של מדבר יהודה ומרוח חמימה

¨ לכד אותו בפיו והגיש לחדף גברת Æ בבקשה יקירתי יתוש לארוחת הערב

מקור החסידה ™

נווה מדבר ™

¨ פלופ פלופ פכפוך של מים נשמע באוזניהם ∫ התקדמו למקור הרעש ופלא לעיניהם Æ נווה מדבר גדול ומרשים Æ אשל ושיטה ¨ עצי תמר ≠ הרבה מים וצמחיה שועל וצבי ¨ פגשו גם גמל Æ כולם שותים ומתרעננים מהמים הקרירים

גמל ™

השמש כבר שוקעת זה הסוף לנדודים וחדף גברת ¨ בסוף היום חזרו חדף Æ לביתם המקסים

š¥¡®

ְִַהשביל

20

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker