השביל שלנו | צעד ירוק

¢ השביל שלנו ¢ תכנית ˇ מבוא

∫ אבני דרך בתכנית השביל שלנו

º

º

º

º

º

פרויקט Æ∂ קהילתי

אקטיביזם Æμ

ביצוע סדרת Æ¥ שיעורים וטיולים בפועל

סיור מקדים Æ≤

בחירת שביל Ʊ

הכנת תכנית Æ≥ מפגשים

לא יחצה ¨ השביל יהיה מעגלי ברובו ∫ שביל מומלצים ¨ יכיל סביבות שונות ¨ יעבור בשטחים ציבוריים ¨ כבישים ¨ שטח ציבורי פתוח ¨ צמחיה מגוונת או צמחיית בור Æ ממשקים מסוימים לשכונה וקהילה ועוד ¥ Æ לא צריך לחשוש משטח Æ שטח שניתן יהיה לאמץ אותו Æ מלוכלך כי נוכל לנקותו ל טיולים ופעילויות חוץ ¢ חוזר מנכ ≠ לנהלי יציאה לטיול ® לחץ כאן ≠ ז ¢ תשע סיור מקדים Æ≤ את הסיור המקדים מומלץ לבצע במידת האפשר עם המפקחת וגורמים המלווים את התכנית כדי ¨ הסייעות Æ לשמוע דעות ורעיונות נוספים ¨ מטרת הסיור היא לערוך היכרות ראשונית עם השביל תאום ¨ לחוות את השביל ואת הפוטנציאל החינוכי שלו Æ צפיות ולימוד בסיסי של מגוון המינים בשביל כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ∫¢ נחבוש משקפיים ירוקים ¢ ו ± Æ בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין כברת ≠ הליכה איטית גם בהליכה של כמה צעדים ניתן ¨ דרך שצריך להספיק Æ לחוות עולם מלא ≤ Æ Æ נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים ≠ תשומת לב לחושים החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת הלב בסביבה ¨ ציוץ ציפורים ¨ ריח של פרחים Æ וליצירת הקשר הראשוני מראה השמיים ¨ הידיים Ø מגע העלים בכפות הרגלים Æ לפני סערה ועוד

¢ השביל שלנו ¢ בחירת Ʊ Æ מקום בסביבת הגן אותו יאמצו Ø אזור Ø כל גננת תבחר שביל ¨ בגן שעשועים קרוב ¨ מסביב לגן ¨ השביל יכול להיות בחצר כל מקום הוא קסום וכל סביבה Æ דרך לשטח פתוח ועוד Æ טבעית מזמנת לנו מפגש עם הטבע לאחר כל מערך פעילות בגן נצא לטיול בשביל שלנו בו נעסוק Æ ברובד סביבתי המבוסס על הפעילות שעברנו בתוך הגן ø כיצד נבחר שביל מחוץ לגן יום אנו עוברים בין סביבות טבעיות ועירוניות ≠ במהלך היום אך אופן ההליכה וחוסר תשומת הלב לפרטים הוא מה ¨ שונות ¨ למעשה Æ שגורם לנו להחמיץ את העולם הטבעי שסביבנו Æ כל מקום שופע הזדמנויות לחוויות סביבתיות מרתקות את השביל שלנו נבחר בהתאם להוראות והגדרות של טיול Æ ל בנושא טיולים ופעילויות חוץ בגן הילדים ¢ קצר בחוזר מנכ Æ ניתן לערוך טיול לכל ילדי הגן בליווי הגננת והסייעות בלבד ∫ עיקרי ההוראות וההגדרות של טיול קצר ± Æ Æ מ מהגן ¢ ק ± במרחק של עד ≤ Æ מדרכות ומעברי חציה באזורי © מותאם להליכה של ילדים גרוטאות ¨ פסולת מסוכנת ¨ אין בשביל בורות ¨ כביש ®ß ומתקנים מסוכנים וכד ≥ Æ בבחירת האיזור יש כמובן לשים לב לזהירות מונעת גם פוטנציאל למציאת נחשים או פרוקי ¨ בהקשר של קוצים מאפייני Æ®° זהירות אינה פחד © רגליים שעלולים לעקוץ

š¥¡®

ְִַהשביל

8

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker