השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו

∫ הפעילות תחבורה בת קיימא ≠ אני זז ˇ ¥ מערך ∫ רציונל

בעולם המודרני המבוגרים והילדים עוברים יותר ויותר הממד הפיזי של המפגש עם הסביבה Æ לנסיעה ברכב הפרטי פוחת בהשוואה להליכה ברגל או נסיעה באופנים וכתוצאה Æ רואים וחווים את הסביבה הטבעית ¨ מכך אנו פחות מרגישים השינוי במאפייני התחבורה עוד מגדיל ומוסיף ¨ במקביל חשיפת Æ לזיהום הנוצר בכדור הארץ ובסביבת מגורינו בפרט הילדים לאפשרויות התחבורה השונות תאפשר להם להכיר אפשרויות התניידות יותר מקיימות ופחות מזהמות וכאלו שגם יפגישו אותם יותר עם הסביבה ויעודדו פעילות גופנית Æ כחלק משמירה על הבריאות שלנו ושל הסביבה ∫ דרך פעולה נאפיין את אמצעי התחבורה ואת ההבדלים ביניהם ולבסוף נלמד כי שימוש באמצעי תחבורה מקיימים מאפשר לנו ¨ שימוש מינימלי במשאבי טבע ¨ מגע ישיר עם הסביבה שינוי מינימלי בתוואי השטח ותורם לאוויר נקי וסביבה שימוש בדלקים ¨ לעומת שינוי תוואי השטח הטבעי © נעימה Æ® מזהמים כדי לנוע ועוד ∫ מטרות לימוד על סוגי כלי תחבורה Ʊ ≠ הדגשת מאפייני התחבורה הבריאים והמקיימים Æ≤ Æ בדגש על הליכה ונסיעה באופניים ∫ מושגים מסלול בחלקת קרקע ≠ תוואי שטח שם כולל לחומר שאצורה בו אנרגיה פוטנציאלית ≠ דלק שההעברה שלה לצורה אחרת של אנרגיה היא קלה ¨ רבה Æ בדרך כלל העברה כזאת מתבצעת בצורה של שריפה Æ ויעילה מכונה או בעלי חיים ¨ הוא צליל ממקור אנושי ≠ זיהום רעש לאיזון ולבריאות של בני אדם ¨ שגורם להפרעה לפעילות Æ ובעלי חיים שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים ≠ זיהום אויר או שכמותו ¨ כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי Æ של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה

מהר ∫ אמצעי תחבורה והאיפיון שלהם μ ≠ במערך נעסוק ב פעילות ¨® מסילה ¨ כביש © תוואי שטח בכדי לנוע ¨ לאט Ø ® משאב טבע © דלק Ø פיזית שקט Ø רועש ¨® זיהום אויר © לכלוך אויר ¨ מגע עם הסביבה

השמיעה והתנועה נלמד על כלי ¨ בעזרת חוש הראיה Æ התחבורה השונים ומהי תחבורה מקיימת ובריאה

≠ משחק תנועה בשילוב סאונד מומלץ לחלק את ילדי הגן לקבוצות כאשר כל קבוצה ∫ תייצג כלי רכב הליכה ∫ במהלך המשחק נעסוק באמצעי התחבורה הבאים Æ באוטובוס וברכבת ¨ ברכב ¨ נסיעה באופניים ¨ ברגל נשמיע שיר העוסק Æ נעסוק בכל אחד מכלי התחבורה בנפרד Æ באמצעי התחבורה בשילוב פעילות בתנועה ¨ לאחר מכן נאפיין את הנסיעה באמצעי התחבורה אופניים ∫ לדוגמא גם מהיר וגם איטי תלוי ø האם הוא מהיר או איטי Ʊ Æ במהירות הדיווש ø האם אמצעי התחבורה זקוק למשאב טבע בכדי לנוע Æ≤ Æ פעילות גופנית ¨ לא או שנעשה בידי ø האם נע על תוואי שטח טבעי Æ≥ Æ שניהם ø אדם ø האם אמצעי התחבורה רועש או שקט Æ¥ Æ שקט Æ® זיהום רעש © מה נראה ונחוש ø האם יישנו מגע עם הסביבה Æμ Æ אויר נקי ¨ עצים ¨ פרחים ø כשנשתמש בו רעשי ø האם אנו במגע עם הסביבה וחשופים לפלאי טבע Æ∂ כן ø ריחות ø טבע

š¥¡®

ְִַהשביל

27

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker