השביל שלנו | צעד ירוק

גם בהליכה של כמה צעדים ¨ כברת דרך שצריך להספיק Æ ניתן לחוות עולם מלא ≤ Æ Æ נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים ≠ תשומת לב לחושים החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת הלב בסביבה ¨ ריח של פרחים מלבלבלים Æ וליצירת הקשר הראשוני מראה ¨ הידיים Ø מגע העלים בכפות הרגלים ¨ ציוץ ציפורים Æ השמיים לפני סערה ועוד ≥ Æ כאשר ניראה ≠ עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין מראה שמשכו את תשומת לבנו נתמקד בו Ø סיטואציה ¨ הלימוד ¨ הפלא ¨ שם טמון הסיפור Æ נשב ונבחן מה מתרחש Æ השינוי אפשרי ¨ המחקר ¥ Æ למרות שאנו הולכים באותו המקום ≠ דינמיות וגמישות נחווה Æ ניראה מראה שונה ¨ בכל שבוע ¨ בכל יום ¨ בכל רגע Æ חוויה שונה וניחשף למראות סביבתיים ותהליכים שונים במהלך הטיולים בשביל לאורך השנה נעזר בטבלת הכוונה בטבלה מגוון רעיונות Æ¢ שביל שלנו ¢ בכדי לאפיין את ה במה להתמקד ¨ ודוגמאות של גננות המדגימים מה ניתן למצוא Æ ורעיונות נוספים ∫ משחק להמחשה הילדים ∫ לדוגמא Æ הגננת בוחרת מקום אליו מטיילים ילדי הגן Æ הולכים לטיול בים Æ הילדים צריכים לציין מראות שניתן לראות בטיול Æ גלגל ים ¨ גלשן ¨ סירה ¨ שמש ¨ דג ¨ מים ¨ חול ¨ שמשיה Æ ניתן לחזור על המשחק בכמה סביבות שונות ∫ סיכום החלק שבתוך הגן נאמץ ¢ שבילשלנו ¢ לסיכום נספר לילדיםשבמסגרתהתכניתה Æ שביל טיול בו נערוך מספר טיולים לאורך השנה בשביל נחשף לסביבה הטבעית ונחווה מגוון רחב של Æ מציקות ולעיתים מפחידות ¨ נעימות ¨ מדהימות ∫ חווית

∫ יוצאים לטיול בשביל שלנו ± Æ ¨ עלים ∫ לכל טיול ניקח סל בו נאסוף פריטים מהסביבה Æ נוצות פסולת ופריטים נוספים ברוח זו ¨ פירות ® חשוב לזכור לא לפגוע בסביבה © ≤ Æ לאורך השנה נתעד את הטיולים בשביל ≠ תיעוד בקיר תוכן נצייר ובכל דרך יצירתית ¨ נאסוף פריטים ¨ נצלם Æ שלנו אחרת נרכז את המידע והחוויות שאספנו במהלך הטיול התיעוד ישמש אותנו לסיכום Æ בשביל בקיר התוכן בגן בסוף השנה Æ הקהילה והרשות ¨ שיתוף ההורים ¨ הפעילות ניצור כרזה שתרכז ידע שצברנו במהלך השנה בפעילות Æ בשביל שלנו ≥ Æ במהלך השנה נעדכן את ≠ טיול בשביל עם ההורים ההורים בפעילות בשביל שלנו ונעודד יציאה משפחתית או ¢ שביל שלנו ¢ של הילדים עם ההורים ומשפחתם אל ה נעודד תיעוד של הטיולים Æ טיולים מקבילים בסביבת ביתם המשפחתיים בשביל ושיתוף בגן בחוויות מהטיול בשביל בנספחים ניתן להתרשם ולהשתמש במכתב Æ עם ההורים מכתב עדכון על פעילות בשביל ¨ חשיפה לשביל שלנו Æ ומפה פתוחה לתיעוד הטיול Æ נצא לטיול הכרות עם השביל שלנו ¨ נדבר ¨ נעצור ¨ נציין אותם ¨ נחפש בסביבה מראות מעניינים Æ נתבונן ונתמקד בהם תסתכלו ¢ Æ נעודד את הילדים לקחת חלק פעיל בחקר הסביבה ילדים ø מה אתה רואה ø מה היא עושה ø על הציפור הזאת מאיפה הוא ø אתם שומעים את הרעש הזה ¨ בואו תראו ¢ÆÆÆø מה זה ø מגיע ∫ כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ± Æ בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין ≠ הליכה איטית ימימה שרון ≠ מבוסס על הסיפור לטייל הולך ערן ™ ∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור Ø בטיול בטבע Ø בקניון ø היכן לדעתכם טילו ילדי הגן בים Ø תאטרון Ø מוזיאון יתוש ¨ ענן ¨ פרח נהדר ¨ פרפר לבן ø מה הם ראו בטיול Æ וגוזל ¨ קטן נתקלו Ø שמעו Ø הריחו Ø ראו ø איך הם גילו אותם Ø נרגזים Ø שמחים ø איך לדעתכם הם הרגישו בטיול Æ נהנים Ø כועסים

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן ¨ רעיונות Æ עם קהילת הגננות המשתתפת בתכנית הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של Æ החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות ¨ במהלך הפעילות נצלם Æ קיר התוכן בגן נאסוף במידת האפשר מבלי להזיק לסביבה Æ ונתעד לצורך הצגה בלוח התוכן בגן

š¥¡®

ְִַהשביל

15

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker