השביל שלנו | צעד ירוק

ø מה אתם רואים בתמונה Æ® או בעזרת תמונות Ø אותו במילים ו כיצד הייתם מטפלים ø מי נפגע ø במפגע הסביבתי סכנת החלקה ¨ בזבוז משאב טבע ≠ ברז מים פתוח Ʊ Æ סגירה של הברז ∫ הפתרון Æ בשלולית י פציעה ¢ פגיעה בחיות ע ≠ פסולת פזורה ברשות הרבים Æ≤ פגיעה בבני Æ או אכילה של המזון שאינו מתאים להם איסוף הפסולת ∫ הפתרון Æ י זיהום הקרקע והאוויר ¢ האדם ע Æ והשלכה בפחי המחזור ∫ הפתרון Æ צמחייה פזורה על השביל ומפריעה להליכה Æ≥ Æ איסוף הצמחייה והכנת ערימה שלה בצד הדרך נסב את תשומת ליבו למעשה ∫ הפתרון Æ ילד דורך על פרח Æ¥ Æ וננסה לעורר אצלו את הפליאה ויצירת הקשר הסביבתי לידו יש סביון Æ תיזהר שלא לדרוך עליו ¨ ”תראה את הסביון “Æ שהתייבש אפשר לעשות עליו פו שיתפזרו הזרעים שלו ∫ לסיכום מומלץ לפרק Æ¢ שומר סביבה ¢ ≠ נמחיש לילדים את המושג בניין מוסד ¨ אדם שמוצב באזור ≠ שומר Æ אותו לשתי מילים הצומח ¨ החי ∫ הסביבה שלי ≠ סביבתי Æ וכד‘ במטרה להגן עליו Æ והדומם מסביבי אלו ההזדמנויות שלנו לתרגל את ה“רפלקס“ של צימוד בין Æ ההבחנה בבעיה לבין ההתגייסות למען פתרון ≠ סוג שני של הזדמנויות הן אלו הקוראות למעשה עתידי נחשוב יחד כיצד נוכל לשפר את המצב ”אולי נתקשר לגננים “ כאן יש ø של העירייה ונבקש שיבואו לתקן את הדליפה לנו הזדמנות להראות לילדים שאינם לבדם ברצון לשמור על הסביבה ושאין אתגרים ”גדולים מדי“ כשמשתפים עוד זכרו שבהמשך נערוך פרויקט ונבחר לעצמנו ≠ בעלי עניין Æ שינוי משמעותי שנוכל לעשות לטובת הסביבה הקרובה ¨ של גננות הממחישים מה ניתן למצוא ¢ בנק רעיונות ¢ להלן Æ במה להתמקד ורעיונות נוספים דברים ¨ רעיונות ¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת שלמדתן בשביל שלכן עם קהילת הגננות הדוגמאות יופיעו Æ המשתתפת בתכנית במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות Æ הוואטסאפ השונות

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור השלכת פסולת ∫ בסיפור מתואר מפגע שהאדם יצר בסביבה Æ ברשות הרבים הפריעה ø כיצד השפיעה הקופסא על הקיפוד בסיפור ≠ Æ לו לנוע ניתן ø האם יש עוד נזקים סביבתיים עקב השלכת פסולת ≠ ¨ שמיעה ¨ ראייה ¨ ריח © להעזר בידע מהמערכים הקודמים ® טעם מגוון המינים ¨ מישוש פגיעה בבע“ח נוספים עקב אכילת ¨ זיהום האדמה ¨ זהום אויר Æ זכוכית ועוד ¨ הפסולת או פציעה מחומרי מתכת ø אילו מעשים למען הסביבה עשה נמרוד ≠ משפחת הקיפודים ≠ שמירה על מגוון המינים Æ בכך עזר למנוע זהום אדמה ואויר ≠ מחזור הגנה על בע“ח ובני אדם נוספים על ידי כך שהסיר את Æ המפגע הסביבתי

משחק המחשה ניתן להציג © מציגים לילדים מפגע סביבתי מחיי היום יום

∫ יציאה לשביל שלנו

במהלך הסיור נחפש למצוא הזדמנויות לשמירה על הסביבה סביבה תוך ≠ הרעיון הוא להבחין בסוגיות של מפגשי אדם © ההזדמנויות Æ® כדי תרגול גישה חיובית ואקטיביסטית לסביבה למעשה של שמירה על הסביבה יגיעו מאליהן רק צריך Æ מודעים וקשובים לסביבה ¨ להיות ערים העוזרים ¢ שומרי סביבה ¢ ניתן ורצוי להדגיש את היותנו לתת מדבקות להעצמת פעולות Æ לשמור על סביבתנו להזכיר במפגשים מעשים חיוביים ¨ שנעשות למען הסביבה ואף לבקש מהילדים לספר על הזדמנויות שצצו ועלו גם Æ בבית להיות גיבורי הסביבה המפגעים ומאתרים הזדמנויות Ø כשאנו סוקרים את הבעיות ∫ לשיפור מצבה של הסביבה נבחין בין שני סוגי הזדמנויות ≠ סוג אחד של הזדמנויות הן אלו הקוראות למעשה מידי

š¥¡®

ְִַהשביל

37

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker