השביל שלנו | צעד ירוק

חשים את הסביבה ˇ ≤ מערך

כל Æ ראינו על קירות הבתים בשביל שלטים עם מספרים t Æ ילד בתורו ניסה לזהות מה המספר הצטיידתי בסלסילה עם פתקים מצוירים של ילדים t ילדה ¨ לד מריח פרח י ∫ המשתמשים בחושים בטבע כגון

כל ילד בתורו שלף פתק והפעיל את Æ נוגעת בגזע עץ Æ החוש כמו בתמונה Æ כ ניקינו את הידיים בשלולית ¢ מבוץ ואח ¢ קובות ¢ עשינו t

פעולות ליישום ∫ בשביל Ø אורח חיים מקיים בגן

± Æ ערוגת צמחי ∫ שתילת צמחים שנוכל להריח או לטעום תבלין וערוגת מאכל מסייעות מאוד לערוך לימוד חווייתי Æ דרך שימוש בחושים ≤ Æ פינת האכלה לציפורים מהווה גם דרך למשוך את החי לתוך הגן וגם מאפשרת לנו לעקוב ולספור את הציפורים אם נשמור על השקט שהציפורים ≠ שמגיעות לחצר נוכל באמצעות ראיה חדה לספור את ¨ לא ישמעו אותנו Æ הציפורים שמחוץ לחלוננו

פעילויות נוספות להעמקה והרחבה ≠ לינק לפי תכני ליבה

Æ≥ חשוב © ערימת אדמה או משחקים בבוץ ¨ ארגז חול Æ® לוויסות חושי ¥ Æ ∫ הכנת משחקי חושים לחצר שביל ¨ חצר גרוטאות ¨ כלי נגינה מחומרים בשימוש חוזר Æ חושים ועוד

ציפורן חתול ™

š¥¡®

ְִַהשביל

22ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַ

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker