השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו

ˇ פרוייקטים

” להיות אדם פירושו לקבל אחריות“ הנסיך הקטן

חזרה על המסר העיקרי שלמדו הילדים באמצעות קיום Æ≥ Æ¢ השביל שלנו ¢ פרויקט מסכם לתוכנית עירוב גורמים נוספים בקהילה ≠ הגדלת מעגלי השפעה Æ¥ Æ והשפעה חיובית על התנהגותם כלפי הסביבה הקרובה ∫ מושגים

∫ רציונל

למדנו לראות ¨ למדנו להכיר מסלול בסביבה הקרובה שלנו מה צריכים בעלי החיים ובני האדם מהסביבה והיכן ישנם למדנו לשאוף לתקן את המצב ¨ מפגעים שמפריעים בכך הפרויקט הופך את לקיחת Æ ולהיטיב עם סביבתנו הקרובה צעד שמרחיב ¨ האחריות שלנו לצעד חינוכי משמעותי יותר Æ עירייה ושכנים ¨ את מעגלי ההשפעה שלנו גם להורים כאשר הגן מגדיל לעשות ומשפיע על שינוי ההתנהגות ושינוי המצב בסביבתו הרי שהגננת מקיימת הלכה למעשה Æ“ ”מנהיגות סביבתית ∫ דרך הפעולה נתבונן בקיר התוכן בגן וניזכר בידע ובחוויות שצברנו מהטיולים Æ לבסוף נבחר מתוכם פרויקט קהילתי מסכם Æ“ ב“שביל שלנו ∫ מטרות

קהילה ¨ חקר

∫ הפעילות

∫ לדוגמא Æ שיתוף הקהילה º ביצוע º בחירת פרויקט להרחבה Æ בסיפור נמרוד והקיפוד לקיפודים בחומה ® שער © נמרוד בחר להתמקד ביצירת מעבר Æ וכתב מכתב לעירייה כל גננת תרכז ותסכם את חומרי התיעוד של הפעילות Æ קיר תוכן מסכם Ø על גבי כרזה ¢ השביל שלנו ¢ בתוך כלל המאפיינים שנאספו כל גננת על פי רצונה תבחר Æ פרויקט סביבתי בשביל של הגן שלה הפרויקט יכול להיות הרחבה של כל אחד משלבי החקר Æ על פי הצרכים בשטח ותחומי העניין של הילדים והגננת Æ לרשות Ø לקהילה Ø לבסוף כלל התוכנית תוצג להורים

טיפוח תחושת מסוגלות ביצירת שינוי חיובי Ʊ ® לנו ולדורות הבאים © הדגשת האחריות שלנו כלפי הסביבה Æ≤

¨ לכבוד הערייה שמי נמרוד ואני פנוה אליכם Æ בעקבות מקרה שקרה לי הלכתי לטיול ברחבי הפארק ובמהלכו נתקלתי בקיפוד שעקב בניית החומה לא יכול האם תוכלו Æ להגיע לביתו לפתוח מספר פתחים בתחתית החומה למעבר של קיפודים ø בבטחה לביתם ¨ בהוקרה Æ נמרוד

š¥¡®

ְִַהשביל

43

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker