השביל שלנו | צעד ירוק

| פרוייקטים

פרויקטים אפשריים נוספים שיכל לבחור נמרוד:

את השבילים משאירים נקיים! לפחי את הפסולת האשפה משליכים!

. חקר של משפחת הקיפודים. 1 לימוד מעמיק על הקיפודים למציאת פתרון לבעיית המגורים. היכן הם מתגוררים? מהן התכונות שמאפיינות אותם? מציאת פתרון: שתילה של עוד שיחים בסביבה / שינוי תוואי השטח / הכנת שביל עוקף.

תכנית חקר ופעולה למען משפחת הקיפודים בשביל שלנו

. שילוט - הוספת שלטים על בעיית הפסולת / כללי 2 התנהגות בשביל.

מגדיר המינים של שביל הקיפודים

. הכנת מגדיר מינים לשביל הגן. 3

44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker