השביל שלנו | צעד ירוק

חוקרים את הסביבה ˇ ≥ מערך

∫ בנק הזדמנויות בנושא מגוון מינים

גרגירים ¨ ראינו פרח לנטנה עם המון צבעים ופירות t Æ ירוקים או שחורים Æ ראינו קורים של עכביש ותלוי עליהם עלה t Æ ראינו קן של ציפור זרוק על הארץ t ראינו שיירה של נמלים שלוקחות זרעים לקן שלהן ונתנו t Æ להן פירורים מצאנו תלתן וספרנו כמה t Æ עלים יש לו ¢ זנב סנונית ¢ ראינו פרפר t Æ גדול מעופף לידנו אלון מצא חילזון וכולנו הסתכלנו איך הוא יוצא מן t Æ הקונכיה וזוחל על עלה ירוק שירה זרקה את שאריות הכריך לאדמה וציפורי הדרור t Æ עפו והתחילו לנקר ולאכול אותו Æ הרחנו ריח חזק של פרי ונדב גילה עץ גויבה בשביל t Æ ראינו פירות מעץ התפוז שנפלו לאדמה והחלו להירקב t

להלן בנק עם מגוון רעיונות של גננות הממחישים מה ניתן Æ במה להתמקד ורעיונות נוספים ¨ למצוא

צמח מטפס עם קנוקנות t חיפשנו ≠ שנאחזות בגדר בגן Æ במגדירים גילינו שזו פסיפלורה סביון אביבי שהתייבש t Æ ונשפנו עליו ראינו זרע של דקל ענק t Æ שהצמיח נבט דקל קטנטן Æ ראינו חמציץ פורח t ראינו טיפת מים שנשארה t Æ¢ כובע הנזיר ¢ על עלה ראינו פרח גדול של היביסקוס t ודבורה נכנסת לתוכו כדי Æ לשתות צוף

∫ בשביל Ø ְִַפעולות ליישום אורח חיים מקיים בגן

Æ∏ ¨ קורי העכביש ¨ הימנעות מפגיעה בקני הנמלים והנמלים Æ חיפושיות ועוד ¨ חלזנות ¨ חרצונים ¨ שממיות π Æ ניתן לבנות ”מלון חרדונים“ שימשוך סוגים שונים של Æ חרקים לחצר הגן איזור קטן מגודר בו ניתן ≠ “ ניתן ליצור ”שמורת טבע Ʊ∞ נשחרר ¨ לצמחיית בור ולצמחי בר שנזרע להתפתח ניתן גם לשלב Æ חיות שמצאנו ונבוא לראות מה מוצאים בריכה קטנה אך יש לוודא שעומדת בכללי הבטיחות Æ ושיש בה דגים למניעת התפתחות של זחלי יתושים

± Æ יצירת קשר עם הרשות לצורך Ø הצבת שלט הסברה הימנעות מריסוסי הדברה כנגד חרקים ≤ Æ Æ קוטלי עשבים Ø פרפרים Ø שתילת צמחים מושכי חרקים ≥ Æ Æ שתילת שיחים וצמחיית גדר המזמנת קינון ¥ Æ Æ פיזור זרעים של פרחי בר μ Æ Æ הצבת שילוט עם שמות עצים ופרחים ∂ Æ Æ רחצה לציפורים Ø השקיה Ø התקנת מתקני האכלה ∑ Æ ∫ לדוגמה ¨ ניסוח כללי התנהגות מקיימים בגן ובשביל הולכים רק בשבילים t

פעילויות נוספות להעמקה והרחבה ≠ לינק לפי תכני ליבה

שומרים לא לפגוע במגוון המינים t מה ששייך לטבע נשאר בטבע t Æ שומרים על סביבה נקייה t

דרחול השיח ™

š¥¡®

ְִַהשביל

26

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker