השביל שלנו | צעד ירוק

אקטיביזם ≠ אני שומר סביבה ˇ ∑ מערך

לכל אורך הטיולים בשביל ראינו וכמעט דרכנו על צואת t גם ¢ ≠ כלבים ולכן החלטנו להכין שלטי הסברה לקהילה בכדי שהשביל ∫ את צואת הכלבים אוספים ¨ אם לא נעים ¢Æ אנא אספו את צואת הכלבים ¢ ª¢ יישאר נקי ונעים

מספר פעמים במהלך הטיולים שלנו נתקלנו בציפורים t תשושות בצדי השביל ולכן החלטנו להקים פינת האכלה

למדנו שהציפורים Æ לציפורים זקוקות בעיקר למים ולכן Æ הצבנו קערה לשתייה ולרחצה את המים אנו דואגים להחליף קישטנו ¨ הוספנו שלטים Æ מדי יום כעת נמשיך Æ ושיתפנו את ההורים

החלטנו לאמץ פינה בשביל t ולהפוך אותה לפינת חוץ בשיתוף העירייה בחרנו Æ מקסימה פינה בשביל אשר בסביבתה הכנו Æ נמצא עץ גדול ועתיק בפעילות משותפת עם ההורים

נספור אותן ונאפיין ∫ ונעקוב אחרי התנהגות הציפורים בשביל Æ וניראה כיצד הפינה תשפיע על אוכלוסיית הציפורים בשביל במהלך הסיורים למדנו ואגרנו המון ידע על מגוון t הפרחים ובעלי החיים בסביבת השביל ¨ העצים ≠ המינים ולכן החלטנו להפיק מגדיר מינים של השביל שלנו בכדי Æ לשתף את הקהילה בידע

פסל סביבתי מצמיגים המשמש כשולחנות וספסלים והוספנו שלט המזמין את הקהילה להנות מהפינה ולשמור Æ על ניקיונה בשביל שלנו נהננו בטיולים מריח שיח הרוזמרין והחלטנו t ¨ להקים לידו גינת תבלין קהילתית שכל אחד יוכל לבוא Æ לקטוף ולהשתמש

פעולות ליישום בשביל Ø אורח חיים מקיים בגן

מכתב ∫ לדוגמא ≠ תיעוד והפצה של פעולות סביבתיות Æ לעדכון ההורים על פעילות מיוחדת בשביל שלנו

® ליידוע הקהילה ומניעת מפגעים © שילוט סביבתי שילוב ושיתוף פעילות סביבתית עם הרשות

לינק לפעילויות נוספות להרחבה והעמקה

š¥¡®

ְִַהשביל

42

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker