השביל שלנו | צעד ירוק

ניתן גם לערוך ≠ במטוס ¨ באוניה ¨ נסיעה ברכבת © תחבורה השוואות בין כלי תחבורה בעבר ובהווה ולחזות מה צופן Æ בחובו העתיד בעניין זה תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בגן ≠ מקור חיצוני ™ אגף לתכנון ולפיתוח ¨ דתי ≠ הילדים ממלכתי וממלכתי לחצו כאן לתוכנית המלאה Æ תכניות לימודים

∫ אילו יחסי גומלין מתוארים בשיר Æ דגים בנהר º בונים קנו º נפל לנהר º עץ נשבר Æ אינדיאנים º השילו נוצה º יושבים על עץ º קקדו ירח מאיר º רוח º מדורה º אינדיאנים ∫ מערכים נוספים להרחבה בנושא Ʊ¥≠±∏ עמודים ≠ קיימות זה בטבע שלי t ±∂≠±∑ עמודים ≠ מערך פעילות הגינה המקיימת t Æ ברברה אנדרס ≠ פעילות שביל הפרחים t ילדי הגן עושים למען העצים ≠ חבק עץ t

∫ מערכים נוספים להרחבה אתר סבבה ≠ תחבורה וסביבה

תחבורה בת קיימא ≠ אני זז Æ¥

בסביבה בריאה ≠ אני בריא Æμ

מדע וטכנולוגיה כלי ∫ הרחבה על נושא כלי תחבורה תחבורה הם כלל האמצעים אותם יצר האדם במטרה להוביל בני Æ אדם ומטענים ממקום למקום מקור המונח ”תחבורה“ הינו Æ® לחבר ¨ חיבור © בשורש חבר כלי תחבורה הם מוצרים טכנולוגיים מגוונים שהשימוש רעיונות מרכזיים Æ בהם יומיומי אליהם התייחסנו בפעילות ∫ בהקשר לכלי תחבורה אמצעי תחבורה מהווים t מענה לצרכים אנושיים Æ של ניידות

סיפורים ושירה ≠ שפה בגישה אינטגרטיבית לאה גולדברג Ø שיר הגשם

האדם זקוק © בואו Æ צמחיה ≠ טבע ≠ ממחישאת הקשר בין האדם Æ פרח קטן ≠ אילן ≠ שיבולת ≠ שדות ≠ גשם ≠ עננים ≠ ® לעננים

גוף האדם ומשאבי הטבע ≠ מדע וטכנולוגיה Æ נקשר בין המשאב טבע ובין האיבר בגופנו המתאים לו Æ® מערכת העיכול © בטן ¨ אכילה דרך הפה ≠ מזון

Æ בעזרת הרגליים ≠ הליכה על האדמה Æ בעזרת הידיים ≠ קטיפת מזון מהעצים Æ בעזרת האף והפה ≠ נשימת אויר Æ בעזרת האוזניים ≠ ציוץ ציפורים Æ ניתן להוסיף איברים ומשאבים נוספים

לצורך בניידות יכולים t Ø מהר ∫ להיות מענים שונים בכל אחת מהדרכים קיים Æ עם הרבה אנשים או מעט ¨ לאט Æ מבחר כלי תחבורה כלי תחבורה שונים אחד מהשני במבנה ובחומרים מהם t הם עשויים בהתאם לתפקידם Æ כדי להשתמש באמצעי תחבורה דרושים מקורות אנרגיה t להתפתחות אמצעי התחבורה יש השפעות חיוביות t Æ ושליליות על החברה והסביבה ישנם אמצעי תחבורה הזקוקים לתוואי ≠ תוואי שטח t ® ובכך מונעים שימוש בשטח לצרכים אחרים © שטח ייחודי Æ וישנם שלא התייחסות לרעיונות מרכזיים אלו ניתן לעשות באמצעות ¨ בתמונות ¨ התבוננות בכלי תחבורה בסביבה הפיסית באינטרנט וכן ניתן להעלות חוויות אישיות משימוש בכלי

š¥¡®

ְִַהשביל

49

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker