השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו

חשים את הסביבה ˇ ≤ מערך על נגה ¨ על סוד עלה קמל ¨ למדני אלוהי ברך והתפלל ¢ ¨ לדעת ¨ לנשום ¨ לחוש ¨ על החירות הזאת לראות Æ פרי בשל Æ להיכשל ¨ לייחל בהתחדש זמנך עם בוקר ¨ למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל ∫ מושגים

Æ טעם ¨ מישוש ¨ תחושה ¨ ריח ¨ שמיעה ¨ ראייה ≠ החושים Æ ממשפחת החדפים השייכים לאוכלי החרקים ≠ אף ≠ חד קיבל את שמו עקב אפו המחודד Æ מן הקטנים שביונקים Æ וחוש ריחו המפותח

Æ ועם ליל לבל יהיה יומי היום כאתמול שלשום ® תפילה ¨ לאה גולדברג © Æ¢ לבל יהיה עלי יומי הרגל

∫ רציונל

∫ הפעילות

החשיפה ההולכת ופוחתת של ילדים בימנו לסביבה הטבעית הסיור Æ מדגישה את החשיבות ביצירת התנסויות חושיות בסביבה הטבעית מציע התנסות במערך החושים המאפשר חוויה רגשית אשר מעודדת למידה ובמקביל הופכת את השהיה בסביבה הטבעית למוכרת ומאפשרת לילדים תחושת הסביבה הטבעית מציעה התנסויות חושיות Æ בטחון ונוחות Æ צלילים וריחות ¨ טמפרטורות ¨ מרקמים ∫ במגוון ערוצי הקלט לעיתים אנו ממהרים להעניק לילדים ידע על הסביבה בשעה להעביר אצבעות ¨ שעכשיו דרוש הזמן למולל עלים ביד Æ דרך החול או להתלכלך בבוץ ∫ דרך פעולה בעזרת החושים אנו נמקד את תשומת הלב ברבדים נוספים Æ של הסביבה שלנו ונחווה אותה באופן מלא ועשיר יותר נגרה את הסקרנות והחקר ונכין את הקרקע לתחושת בטחון ונוחות בסביבה הטבעית ובהמשך לסקרנות שתוכל Æ להוביל לחקר והעמקה

∫ סיפור פעיל ™ הסיפור ממחיש את תפקיד ואופן השימוש בחושים Æ לצורך יצירת קשר ומודעות לסביבה שלנו באמצעות הסיפור נלמד על כל אחד מהחושים שלנו ונרחיב Æ את הידע על מגוון בעלי החיים והצמחים ≠ בסביבה בשמם ® הצמחים ובע“ח © בסיפור מוזכרים המינים הרעיון הוא ללמוד על מגוון הצמחים ובעלי החיים ושמותיהם וזאת לצורך יצירת קשר ¨ בכלל ובפרט ברחבי השביל שלנו Æ אישי והבנת המגוון שסביבנו

∫ מטרות

התנסות חושית בסביבה הטבעית Ʊ אפיון הסביבה דרך החושים שלנו Æ≤ גמישות ¨ ביטחון ¨ עידוד תחושות נוחות Æ≥

וגישה חיובית כלפי הסביבה טיפוח המודעות העצמית Æ¥

š¥¡®

ְִַהשביל

19

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker