השביל שלנו | צעד ירוק

| נספחים

מכתב חשיפה להורים - תכנית השביל שלנו

הורים יקרים,

אני שמחה לעדכן אתכם שבמסגרת הפעילות השנתית של הגן אנו משלבים את התכנית הסביבתית “השביל שלנו”. במסגרת התכנית נאמץ שביל בסביבת הגן ובאמצעותו נחווה ונלמד על הסביבה וניישם אורח חיים מקיים ובריא. במהלך הפעילויות בתכנית, הילדים יעברו מגוון מערכי פעילות בגן ולאחר מכן נצא לשביל שלנו ונעסוק ברובד הסביבתי הבא לידי ביטוי בשביל.

השביל הנבחר אותו בחרנו לאמץ נמצא ב___________________ _______________________________________________________________

אני מזמינה אתכם לטייל עם הילדים ברחבי השביל ולתעד את הטיול בעזרת המפה הריקה המצורפת ולמלא אותה בתמונות, בציורים ובחוויות מהטיול שלכם בשביל. את המפה עם החוויות שלכם מהשביל נחשוף בפני כלל הילדים ולאחר מכן נצרף אותה ללוח התוכן בגן המוקדש לתכנית. בעזרת הטיול של כל אחד ואחד, נלמד ונחשף למגוון מאפייני בעלי חיים, צמחים ומראות חדשים בשביל אשר יעזרו לנו להכיר, להתרגש, להתחבר ולהשפיע לטובה על הסביבה בשביל שלנו בפרט ועל הסביבה שלנו בכלל. כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ו"נרכיב משקפיים ירוקים״: 1. בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין כברת דרך שצריך להספיק, גם בהליכה של כמה הליכה איטית - צעדים ניתן לחוות עולם מלא. 2. נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים. החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת לב לחושים - תשומת הלב בסביבה וליצירת הקשר הראשוני. ריח של פרחים, ציוץ ציפורים, מגע העלים בכפות הרגלים / הידיים, מראה השמיים לפני סערה ועוד. 3. כאשר ניראה סיטואציה / מראה שמשך את תשומת לבנו עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין - נתמקד בו נעצור ונבחן מה מתרחש. שם טמון הסיפור, הפלא, הלימוד, המחקר והאפשרות לשינוי. 4. למרות שאנו הולכים באותו המקום בכל יום, בכל שבוע, ניראה מראה שונה. נחווה דינמיות וגמישות - חוויה שונה וניחשף למראות ותהליכים סביבתיים שונים. 5. נצא לשביל, ׳נאסוף הזדמנויות' שיבואו מהילדים, נעודד שאילת הסתכלות מנקודת המבט של הילדים: שאלות - מה אנחנו רואים? איך? למה? היכן? נתעד את ההזדמנויות ונאסוף ממצאים מהשטח במידה ואפשר. כאשר נחזור לגן נדון, נשאל שאלות ונאתר הזדמנויות לחקר שיאפשרו בהמשך פעולה פיזית בשביל הקשורה לנושא.

תודה על שיתוף הפעולה, ___________________________

54

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker