השביל שלנו | צעד ירוק

ˇ נספחים

תכנית השביל שלנו ≠ מכתב חשיפה להורים

¨ הורים יקרים

Æ“ אני שמחה לעדכן אתכם שבמסגרת הפעילות השנתית של הגן אנו משלבים את התכנית הסביבתית ”השביל שלנו Æ במסגרת התכנית נאמץ שביל בסביבת הגן ובאמצעותו נחווה ונלמד על הסביבה וניישם אורח חיים מקיים ובריא הילדים יעברו מגוון מערכי פעילות בגן ולאחר מכן נצא לשביל שלנו ונעסוק ברובד ¨ במהלך הפעילויות בתכנית Æ הסביבתי הבא לידי ביטוי בשביל ___________________ השביל הנבחר אותו בחרנו לאמץ נמצא ב _______________________________________________________________ אני מזמינה אתכם לטייל עם הילדים ברחבי השביל ולתעד את הטיול בעזרת המפה הריקה המצורפת ולמלא אותה את המפה עם החוויות שלכם מהשביל נחשוף בפני כלל הילדים Æ בציורים ובחוויות מהטיול שלכם בשביל ¨ בתמונות Æ ולאחר מכן נצרף אותה ללוח התוכן בגן המוקדש לתכנית ∫¢ נרכיב משקפיים ירוקים ¢ כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ו ± Æ גם בהליכה של כמה ¨ בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין כברת דרך שצריך להספיק ≠ הליכה איטית Æ צעדים ניתן לחוות עולם מלא ≤ Æ החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת Æ נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים ≠ תשומת לב לחושים Ø מגע העלים בכפות הרגלים ¨ ציוץ ציפורים ¨ ריח של פרחים Æ הלב בסביבה וליצירת הקשר הראשוני Æ מראה השמיים לפני סערה ועוד ¨ הידיים ≥ Æ מראה שמשך את תשומת לבנו נתמקד בו Ø כאשר ניראה סיטואציה ≠ עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין Æ המחקר והאפשרות לשינוי ¨ הלימוד ¨ הפלא ¨ שם טמון הסיפור Æ נעצור ונבחן מה מתרחש ¥ Æ נחווה חוויה שונה Æ ניראה מראה שונה ¨ בכל שבוע ¨ למרות שאנו הולכים באותו המקום בכל יום ≠ דינמיות וגמישות Æ וניחשף למראות ותהליכים סביבתיים שונים μ Æ מה ≠ נעודד שאילת שאלות ¨ שיבואו מהילדים ß נאסוף הזדמנויות ß ¨ נצא לשביל ∫ הסתכלות מנקודת המבט של הילדים כאשר נחזור לגן Æ נתעד את ההזדמנויות ונאסוף ממצאים מהשטח במידה ואפשר ø היכן ø למה ø איך ø אנחנו רואים Æ נשאל שאלות ונאתר הזדמנויות לחקר שיאפשרו בהמשך פעולה פיזית בשביל הקשורה לנושא ¨ נדון צמחים ומראות חדשים בשביל אשר יעזרו ¨ נלמד ונחשף למגוון מאפייני בעלי חיים ¨ בעזרת הטיול של כל אחד ואחד Æ להתחבר ולהשפיע לטובה על הסביבה בשביל שלנו בפרט ועל הסביבה שלנו בכלל ¨ להתרגש ¨ לנו להכיר

¨ תודה על שיתוף הפעולה ___________________________

š¥¡®

ְִַהשביל

54

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker