מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

מהדורה דיגיטלית

תוכנית הדיור נחשפת ותונח על שולחן הממשלה הבאה המגזין 2022 ספטמבר #4 גיליון הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, באמצעות התאחדות הקבלנים בוני הארץ, נותנים כתף לממשלה הבאה. תוכניות הדיור שגיבשו כוללת הבטחה של הקבלנים להוזלת מחירי הדיור לצד דרישה להפרטת רמ"י, הפחתת הרגולציה והגדלת נדל״ן מדיה הפקה: | שירי עצמון עיצוב גרפי: | רנית נחום-הלוי כתבת ועורכת המגזין: | עופר פטרסבורג עורך ראשי: הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

. היעד: OECD ההשקעות בתשתיות בדומה למדינות ה- דירות בשנה, כי זה הזמן להילחם על הבית 100,000 "התוכנית מציעה מזור למשבר הדיור"

"נמשיך לפעול במלוא הקיטור" מ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל יצחק מויאל

מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, משה בן זקן, מסכם חצי שנה של פעילות אינטנסיבית בכל הסגמנטים בבנייה, וקופץ למים העמוקים בהצגת התוכנית הממשלתית שתחסל את משבר הדיור

Charisma Pixel צילום:

ונשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד, ראול סרוגו מקדמים תוכנית הכלכלית שתמנע לדבריהם את גלישת המשק לתהום עמוקה

1

מחפשים מנהלי עבודה איכותיים? מחפשים מנהלי עבודה איכותיים? מחפשים מנהלי עבודה איכותיים?

שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברות קבלניות שכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטים ממכללות מובילות ונהנות מכל היתרונות: שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברות קבלניות שכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטים ממכללות מובילות ונהנות מכל היתרונות: שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברות קבלניות שכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטים ממכללות מובילות ונהנות מכל היתרונות:

לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד

depositphotos צילום:

נלחמים על הבית תוכנית חירום לאומית לפתרון משבר הדיור והתשתיות

2022 נובמבר

עסקת חבילה היסטורית: ממשלה-רשויות מקומיות-קבלנים

030201

הממשלה חייבת לקבוע שמגורים היא זכות בסיסית לכל אדם. כבר עתה קיים מחסור ענק בתשתיות פיזיות מכל הסוגים: מחסור בבתי חולים, בכיתות לימוד, במערכות מים וביוב, בפתרונות תחבורה ומערכות המשרתות קליטת תושבים חדשים. בנוסף חסרות בישראל דירות. 200,000- כ אוכלוסיית ישראל תכפיל את עצמה בשני העשורים הבאים ועלינו 3 להיערך לבניית כ מיליון דירות ותשתיות שיתאימו לאוכלוסייה מיליון ישראלים. 18 של איך ננצח את המשבר הגדול ביותר שמאיים על כל בית בישראל?

הגדלת ההשקעה והסדרת התשתיות

קרקע ודירות במחיר קבוע

משרד התכנון הבנייה והתשתיות

הרחבה דרמתית של היקף ההשקעה בתשתיות ובנייה ציבורית לרמה המקובלת עם תוספת שנתית OECD ב- מיליארד שקל. 40 של אימוץ עקרונות אחידים במכרזים ובחוזים, איזון בחלוקת הסיכונים על פי אמות מידה מקובלות שיונהגו בכל OECD ב- תחומי התשתיות והבניה הציבורית, קידום ועידוד העדפת רכש כחול-לבן בביצוע תשתיות, שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, בניה ירוקה וביצוע פרוייקטי תשתית בשיתוף ומימון הסקטור הפרטי.

התגייסות של הממשלה, השלטון המקומי והסקטור הפרטי לפתרון קצר טווח שיקבע את מחירי הקרקע והדיור למספר שנים היעד: יח"ד בשנה, 100,000 בניית לאורך שלוש שנים עם מכירה בפועל של קרקעות מתוכננות של רמ"י בהיקף אלף יחידות 300-400 של דיור במחירים קבועים. הקבלנים יתחייבו לבנות דירות במהירות ובמחירים קבועים וכן ביצוע תשתיות תומכות דיור.

ריכוז כל הסמכויות והגופים בתחום הדיור והתשתיות למשרד ממשלתי אחד שיפעל ישירות מול השלטון המקומי, חברות התשתית הממשלתיות וחברות הבנייה והתשתיות מהסקטור הפרטי. למשרד יוכפפו רמ"י, מנהל התכנון, מטה התכנון הלאומי וכלל חברות הביצוע (נת"י, נת"ע ונת"א). המשרד יעסוק בתכלול התכניות הממשלתיות בתחומי התשתית והדיור ובהוצאתן לפועל.

16 עמוד

13 עמוד

11 עמוד

7 עמוד

2

על ממשלת ישראל והעומד בראשה להציב מיד את הפתרון למשבר הדיור והתשתיות בראש סדר העדיפויות הלאומי-חברתי

07060504

הרחבת מצבת כוח האדם הבונה ואימוץ טכנולוגיות

כדי להגיע ליעד של התחלות בנייה 100,000 בשנה יש להגדיל את שיווק הקרקעות להיקף של לפחות עסקאות. 120,000 עידוד בנייה להשכרה ארוכת טווח באמצעות הטבות מס ושיווק קרקעות מוזלות 30% להשכרה. היעד: כ מהדיור בישראל. הסרת חסמי רגולציה בהתחדשות עירונית ותמריצים כספיים ומיסויים לקידום פרוייקטי התחדשות עירונית בפריפריה. היעד - כמיליון יחידות דיור בהתחדשות עירונית. הגדלת היצע הקרקעות, עידוד התחדשות עירונית ובנייה להשכרה

2048 מבט על ישראל כדי שנהיה מוכנים

השקעה בחיסול פקק הרישוי

המדינה שצפויה להכפיל את אוכלוסייתה עד שנת להיווסדה תקים 100 ה צוות באחריות משרד התכנון הבנייה והתשתיות שיכין תוכנית מלאה לבינוי ולתשתיות של . תקודם 2048 ישראל הקמתם שני מטרופולינים חדשים בצפון ובנגב שיבנו במהירות ויותאמו לצרכים העתידיים של תושבי ישראל, עם תכנון מקדם בנייה רבת שימושים, שימוש נרחב בתת הקרקע, מערכות תחבורה והסעות המונים מהירות ואוטונומיות ועוד. אלה יהיו מודלים להתחדשות הישובים הקיימים והכנת ישראל למאה הבאה. מינוי מיידי של שני ראשי ערים לתכנון והקמת המטרופולינים.

על הממשלה לפעול להפחתת הרגולציה המונעת הרחבה של היקף ההכשרות בענף. כדי לייצר תוספת כוח אדם בהיקף הנדרש לענף יש להפחית גם את המיסוי על עבודה בענף ולבצע השקעה ממשלתית נרחבת בגיוס והכשרה של עובדים ישראלים, יחד עם הסדרה והשקעה בהכשרה בתחום הבטיחות בעבודה לכלל העובדים בענף - ישראלים, פלשתינים וזרים. הסרת המכסה על עובדים פלשתינים וזרים בענף לטובת עבודות הליבה בבנייה והעדפת עובדים ישראלים במקצועות הגמר והניהול.

הממשלה תפעל לביטול חסמי רישוי שמונעים בנייה למגורים. חובת רישוי עצמי בכל סוגי הבנייה למגורים והשלמת מעבר לשימוש במכוני בקרה. במסגרת עסקת החבילה תוכרז הקפאת רגולציה לשלוש עד חמש שנים ומעבר ולרגולציה self regulation - ל "פאסיבית" (אי מענה בזמן מתן היתר אוטומטי). = קצוב

28 עמוד

25 עמוד

23 עמוד

21 עמוד

3

פתיחה

נלחמים על הבית

חיסול המשבר יבוא מהשטח

אמנון מרחב מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ

ראול סרוגו נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה

זוהי קריאת השכמה - אולי האחרונה - לנבחרי הציבור, להפשיל שרוולים ולקבל החלטות שיטפלו במשבר האזרחי, חברתי, כלכלי המשמעותי והמסוכן ביותר ליציבות האזרחית של ישראל. אין עוד מקום לנהוג כיענים ולטמון את הראש

תמונת המצב בענף שלנו איננה מאפשר עוד להתעלם ממשבר הדיור והתשתיות. אנחנו, הציבור הישראלי, הענף והמשק, נמצאים על פי תהום כלכלית חברתית שבסיסה הוא המשבר הזה. הליכים ארוכי שנים שאנו

צילום: כפיר סיוון

בחול ובוודאי שאין זמן לטפל במשבר ״באקמול״. במלחמה (על הבית) כמו במלחמה. צריך לגבש תכנית מלחמה, להגדיר יעדים, להקים מערך מבצעי למימושה, לתקצב ולבצע – תוך פיקוח יומיומי על התקדמות השגת יעדים ועדכון הפעולות והתוכניות כדי להבטיח הישגים. לפני הכל, יש לרכז בידי משרד אחד את כלל הסמכויות והאחריות לגיבוש ומימוש המדיניות והתהליכים הנדרשים, וזאת בניגוד למצב הקיים שבו הסמכויות מפוצלות בין שלל גופים ממשלתיים והשלטון המקומי. בהליך הרכבת הממשלה הבאה על הנבחרים לזכור את זה, ולא להתפתות רק לכח של המשרד שיהיה בשליטתם. אם תוסיפו למשבר הדיור את משבר התשתיות המחמיר, שאנו פוגשים בכל יום בכבישים העמוסים, בתחבורה ציבורית דחוסה ומקרטעת, "בזקנה שבמסדרון בית החולים", בכיתות לימוד צפופות – נקבל תמונת מצב עגומה ביותר. למרות שנהוג לומר בלשון עתיד: ״אוכלוסיית ישראל תכפיל ״, נכון לומר וחובה להבין שהתהליך כבר 2048 עצמה עד החל. האוכלוסיה גדלה במהירות כבר כעת ועמה גדלים הצרכים בדיור ובתשתיות. כמו משבר האקלים, גם משבר הדיור והתשתיות לא ייפתר בידי שמיים. מדינת ישראל חייבת לגבש תוכנית חירום לאומית לטיפול במשבר. התוכנית הסדורה שלפניכם, היא תהליך מובנה שעל הממשלה הבאה לבצע, כדי לשנות את התמונה בתחומים האלה. התהליך סדור ובנייתו מבוססת על ניסיון וידע רב ונתמכת במספרים ועובדות. כפי שעשינו לאורך שנים, גם הפעם, אנחנו, ראשי ענף הבנייה והתשתיות, נעמוד לצידכם, נבחרי הציבור והדרג המקצועי בממשלה - כדי שתוכנית תבוא לאישור, ותבוצע. אנחנו קוראים לכולכם: צאו איתנו למאבק לטיפול במשבר הדיור והתשתיות – ביחד ננצח את המלחמה הכי חשובה וצודקת עבור תושבי ישראל – המלחמה על הבית. הקשיבו למומחים!

צילום: כפיר סיוון

מובילים מול המדינה והבשילו למעשים והחלטות רגולטוריות יצרו את הכלים הטובים ביותר שסיפקו ממשלות ישראל בעשור האחרון כדי למנוע את גלישת המשק אל התהום הזו. לכן, אנחנו שבים ומציבים בפניכם, מקבלי ומקבלות ההחלטות בכנסת ובממשלה, שורת כלים עדכנית שמתוך הניסיון שנצבר בענף לאורך עשרות שנים, הם אלה שעליכם לנקוט לשם חיסול משבר הדיור והתשתיות בישראל בשנים הקרובות. הנה דוגמאות לחשיבות אימוץ ההצעות שלנו לתכנית העבודה של הממשלה והכנסת מיד עם השלמת הבחירות לקחנו חלק בישיבות 2021 וגיבוש הקואליציה. בשלהי וועדת הכספים בדיון על חוק ההסדרים, כנציגי הענף. הזהרנו שם שוב ושוב, כי בניגוד לדברי נציגי הממשלה, אם יוכבד נטל המס על משקיעים בדירות, אנחנו עומדים לראות עליות מחירים חדות וזינוק בדמי השכירות בכל הארץ וצדקנו. את הנתונים תמצאו פה בתוכנית שלפניכם. הסברנו כי רק זינוק בהיצע הדירות יביא שינוי. הנפגעים בינתיים הם, לפני כל אחד אחר, בני ובנות השכבות החלשות, שחלום הדירה בה רצו לגור, מתרחק. התפיסה שמובילות ממשלות ישראל בזו אחר זו, לפיה, פעולות להפחתת הביקוש לדירות יטפלו במשבר הדיור, צריכה לעבור מהעולם מיד. הדרך לפתרון המשבר היא בהגדלת ההיצע ועצירת עליות מחירי הקרקעות. אנו מציעים כעת לחתום הסכם היסטורי שיאפשר לחסל את המשבר הזה, תוך מספר שנים בודדות. אני קורא לשותפים בממשלה, לכנסת ולשלטון המקומי, שימו בצד את האגו ועזרו לנו למנוע קטסטרופה כלכלית בשנים הבאות.

4

פתיחה

חייבים לפתור את משבר התשתיות

משה בן זקן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בונים עתיד

דוד יהלומי יו"ר מטה תשתיות ובניה חוזית

חצי השנה האחרונה מאז כניסתי לתפקיד, היתה רצופה יוזמות ומהלכים שנועדו לשפר את ענף הבנייה, קטר הצמיחה של המשק. לנגד עיני עמדו ועומדים עובדי ענף הבנייה והתשתיות, ומכאן שפעלתי ללא לאות לצד שותפי לדרך, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, מר ראול סרוגו ויו"ר

ענף התשתיות והבניה החוזית שרוי במשבר עמוק. משבר שמאיים על קיום הענף ועל יציבותו הכלכלית של המשק. תוכנית החירום הלאומית, המוצגת בפניכם, באה לפתור את משבר הדיור והתשתיות מן היסוד ולתת

צילום: יאיר שבת

צילום: לע"מ

ההסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מר איציק מויאל – כדי לשפר את תנאי העבודה והעסקת העובדים בענף, לדאוג לביטחונם ורווחתם. מטרת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה היא להמשיך לקדם את ענף הבנייה בכל דרך ואמצעי ומכאן שהקרן רואה חשיבות ראשונה להכניס לענף אמצעים טכנולוגים שיש בהם כדי לסייע ולהקל על משבר הדיור. במהלך התקופה הגדלנו והצלחנו להקים את מרכז ההסמכה והגישור בענף הבנייה, שנועד לפתור סכסוכים בענף הבנייה. מהלך שכזה נועד לקצר תהליכים ובכל למנוע עינויי דין קשים בשל הליכי משפט מתמשכים, שגררו בצידם השלכות כלכליות ואחרות. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה רשמה הצלחה חסרת תקדים כאשר חנכה לראשונה את האקדמיה למקצועות הבניין והשיפוצים, במסגרתה הוכשרו עשרות עובדים שלאחרונה כבר שובצו בעבודות באתרי בנייה. מהלכים אלה, ועוד רבים נוספים, כאירועי רווחה, ספורט והשתלמויות נועדו לשרת את עובדי ענף הבנייה מכל הקשת הישראלית, ומהווים ציוני דרך לקראת תוכנית מגירה גדולה הנחשפת לנגד עיניכם בחוברת זו. 'תוכנית הדיור הכלכלית' המוצגת, היא פרי עבודה ממושך עליה עמלה הקרן לעידוד כיד תומכת לפעילות התאחדות הקבלנים בוני הארץ וההסתדרות, והיא פורטת עבור מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה שורת כלים סדורה המציעים מזור למשבר הדיור. עוד ארוכה הדרך לפנינו, אך בפרוס עלינו השנה החדשה, חוברת זו מתווה מסלול חדש המקפל בתוכו הזדמנויות ותקוות חדשות. אנו מאחלים לכל השותפים לעשייה: שנה של יצירה, שיתוף פעולה ובעזרת ה' תיחתם עבורנו שנה טובה, פורייה, שנה של התפתחות וגדילה, שנה של צמיחה ושגשוג, שנה של הצלחות. בברכת שנה טובה, "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"

מענה לאתגרים העצומים של התפתחות המשק וגידול שנים 30 האוכלוסיה שהוא מן הגבוהים בעולם. בתוך מהיום מדינת ישראל צפויה להכפיל את אוכלוסייתה. אי היערכות נכונה בהקמת תשתיות לגידול זה, תותיר את ישראל כמדינה שקרובה יותר למדינות העולם השלישי מאשר למדינות המפותחות. אנחנו לא מציגים תכנית אשר באה להיטיב עם החברות הקבלניות בלבד, אלא מציגים תכנית אשר תיטיב עם כל הגורמים במשק ואשר תחזק את הכלכלה והחברה בישראל. ענף קבלני הביצוע, הוא זרוע הביצוע של ממשלות ישראל והצורך ההכרחי בפיתוח תשתיות בשנים הקרובות, מחייב ענף חזק שיבצע את הפרויקטים. השקעות ציבוריות בתשתיות מהוות את אחד המפתחות המרכזיים לכלכלה צומחת ומשגשגת ותורמות להגדלת היעילות והתפוקה של המגזר העסקי. לכן, ממשלות ישראל חייבות לראות בפיתוח התשתיות השקעה ולא הוצאה. השקעה שתניב פירות בטווח הבינוני והארוך. הגיע הזמן שהמשברים לא ינהלו את המדינה אלא שהמדינה תתנהל בראייה מערכתית אסטרטגית באופן שתמנע את המשברים וביניהם משבר התשתיות.

5

אודות

מי אנחנו

• מיסודן של התאחדות הקבלנים בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות. • שנה. 31 קיימת כבר • פועלת לקידום והאצת ענף הבניין והתשתיות, באמצעות השקעה בהכשרות מקצועיות, בטיחות בעבודה, עידוד שילוב עובדים בענף (בדגש על ישראלים), השקעה ברווחה ובהטמעת טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות בענף.

• הארגון היציג היחידי של הקבלנים בישראל. • שנים. 71 קיים כבר • 12 ארגון גג ארצי אליו מסונפים אירגוני קבלנים בפריסה ארצית מדן ועד אילת. • קבלנים בתחומי דיור, 3,000- מייצג כ בינוי ציבורי, תשתיות (כבישים, נמלים, מחלפים, מינהור וכיוצ"ב) ושיפוצים.

התאחדות בוני הארץ וחבריה בונים את ישראל מאז הקמתה ואף קודם. ענף הבניה והתשתיות הוא קטר המניע את המשק ומושך אחריו את "קרונות" הכלכלה. הכלכלנים והמומחים בתחום תמימי דעים כי השקעה בתשתיות (בניה, תחבורה, מבני ציבור) מייצרת צמיחה בת קיימא ההכרחית למדינה. ציבור הקבלנים בישראל הוכיח משך עשרות שנים כי הוא נכון לכל האתגרים והמשימות הלאומיות שיוטלו עליו. בשנים הקשות שבהן התמודדה ישראל עם סוגיות כלכליות וחברתיות מורכבות כגלי עלייה ומשברים כלכליים, היה ענף הבניה והתשתיות גורם "חילוץ" שהתייצב לצד הממשלה לפתרון האתגרים והמשימות. קבלני ישראל הם חלק מהפתרון לבעיה.

למה אנחנו נרתמים למשימה?

| שי פאוזנר עורך ראשי: | התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה : * תוכן ונתונים נדל״ן מדיה הפקה: | שירי עצמון עורכת גרפית: | עומר בבאי עורך משנה: | עופר פטרסבורג עריכה וייעוץ: *הנתונים עובדו על ידי התאחדות הקבלנים בוני הארץ על פי נתוני הלמ"ס

6

המשבר בתחום הבנייה והתשתיות הגיע למצב של קטסטרופה ומחייב את הממשלה לקחת אחריות ולפתור אותו תמונת המשבר

אלפי יח"ד / משקי בית | פער מצטבר בין גמר בנייית דירות למשקי בית חדשים פער גמר בנייה - משקי בית חדשים מצטבר ˆ משקי בית חדשים ˆ גמר בנייה ˆ

192

188

182

160

145

135 200 פער של אלף דירות

134

130

124

113

96

99

92

79

74

59

51

42

depositphotos צילום:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

תמונת המשבר

ישראל מתקרבת לקצה במחירי הדיור OECD , על פי נתוני ה- 2009-2021 , מחירי הדירות ומחירי השכירויות

משבר הדיור והתשתיות בישראל הוא מהמשפיעים המרכזיים על המשק הישראלי ועל מצבם הכלכלי של אזרחי ישראל בעשרים השנים האחרונות. מחד, לאוכלוסיית ישראל משקי בית 60,000 נוספים בכל שנה מעל בממוצע). 2.2% חדשים (תוספת אוכלוסייה של מאידך, בכל שנה מסתיימת בנייתן של יחידות דיור חדשות בלבד. המחסור 45,000- כ המצטבר בדירות במשק מוערך כעת דירות. 200,000- בכ על מצב שוקי OECD נתונים חדשים של ארגון הדיור מציב את ישראל במקום רע ומצביע עד כמה גדולה אחריותה של הממשלה לעומק המשבר. ישראל היא המדינה המערבית המדורגת במקום 2021 - 2008 הראשון בעליית המחירים בשנים (עליית מחירים ריאלית בניכוי האינפלציה) - . מי שמשלם את המחיר הגדול 84.6% עלייה של מההכנסה 40% ביותר הם חסרי דיור והשוכרים. הפנויה של האוכלוסייה בחמישון התחתון היא הוצאה לדיור – מקום שני בעולם. משיעור ההשקעה 11.4% ענף הבניה מהווה בעשור 5% בתמ"ג וצמח ראלית ביותר מ האחרון. ענף התשתיות והבנייה הציבורית (ללא מהתמ"ג 4% השקעה בציוד נלווה) מהווה כ- " 2021 ). תכנית "תשתית לצמיחה 2021 (נכון ל של המדינה לשנים הקרובות (ללא פרויקט מיליארד שקל 170 המטרו), נאמדת בהיקף של ומחציתה כבר בביצוע. המשבר הקשה שפקד את ענף הבניה והתשתיות חושף את כשלי המשק שיעמדו לכולנו לרועץ – שיעור הקבלנים שנגרעו , אל 2021 מהמשק עומד על כמעט כפליים ב- מתוכם 16% חברות קבלניות, כ- 609 ( 2019 מול קבלני תשתיות).

+84.6 % מחירי דירות +14.3 % מחירי שכירות

-40% +40% +30% +20% 0% +10% -10% -20% -30%

אירלנד

לטביה

איסלנד

פינלנד

ארה"ב

ישראל

הולנד

צ'ילה

פולין

OECD

שבדיה

ניו זילנד

גרמניה

איטליה

צרפת

בריטניה

+32.6 % מחירי דירות +1.5 % מחירי שכירות

לוקסמבורג

יפן

סלובקיה

השינוי במדד מחירי השכירות

מקסיקו

יוון

טורקיה

-20%

0%

+20%

+40%

+60%

+80%

+100%

השינוי במדד מחירי הדירות

2012-2021 עסקאות מקרקעין מאושרות רמ"י

2012 15,300

2015 30,900

2016 35,900

2017 46,313

2018 43,100

2019 38,000

2020 26,300

2021 62,300

8

תמונת המשבר

אשראי ˆ בינוי תשתיות ונדל"ן ˆ

התפתחות האשראי לענף הבניה והנדלן לעומת האשראי לציבור במערכת הבנקאית )100 = 2012 (דצמבר 2021-2022

ללא הגדלת מסגרות האשראי לא ניתן יהיה להגדיל את היקפי הבינוי לדיור ותשתיות

12/12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2009-2021 השינוי במחירי הדירות

שיעור האוכלוסיה בחמישון התחתון המוציא או יותר מההכנסה הפנויה על דיור 40% 2019-2020

ישראל

56 %

ניו זילנד

+84.6 %

54.1 %

ישראל

48.3 %

ארה"ב

ארה"ב

47.5 %

בריטניה

OECD

בריטניה

+44.5 %

45.7 %

ספרד

איטליה

יפן

+32.6 %

+33.5 %

34.7 % 34.1 %

-4.9 % -23.6 %

קנדה

+21.5 %

OECD

29.5 %

מקסיקו

+14.3 %

+10.6 %

-2.2 %

-2.2 %

18.6 %

-7.4 %

צרפת

7.9 %

לטביה

OECD נתוני ה־

9

2013 תמונת המשבר 1 2012 2011 3.14

מחסור בכיתות לימוד ובבתי חולים

תושבים 1,000 מספר מיטות בתי חולים ל

אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה בשנים הקרובות והתשתיות לא מוכנות לכך. כל שנה מצטרפים למשק עוד עשרות אלפי משקי בית שלהם נדרשים כבישים, מערכות מים וביוב, כיתות לימוד, מיטות בבתי החולים, מוסדות ציבור, תחבורה ציבורית ועוד. היעדר תשתית לקליטת דירות ובתי אב חדשים עומד בראש הסיבות לחסמים שמעמידות רשויות מקומיות בדרך לבנייה. היעדר תשתיות עולה לכולנו כסף. הרבה כסף. ולא רק הדירות בסכנה. גם החיים שלנו בסכנה. בבתי חולים המצב הוא על סף קטסטרופה, כשמדד מקובל בעולם למדידת יכולת מערכת הבריאות לטפל באוכלוסיה – של מספר מיטות 7% תושבים, ירד ב- 1,000 לכל פחות 7% בעשור האחרון. . OECD מהמקובל במדינות גם החינוך סובל: בחודש יוני דרשו ראשי הערים 2022 מהמדינה לתקצב מיידית תוספת כיתות לימוד חדשות 3,400- של כ החסרות למערכת החינוך. העדר כיתות לימוד יוצר צפיפות רבה של תלמידים בכל כיתה ולכך שעשרות אלפי תלמידים לומדים במבנים ארעיים.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.7

OECD ממוצע ה

2.92

תושבים 1000 מספר המיטות ל- בעשור האחרון והוא 7% ירד ב- OECD מממוצע ה- 7% נמוך בכ-

2019 מספר ילדים ממוצע בכיתה בחינוך יסודי,

31

צ'ילה

26.3

ישראל

23

דרום קוריאה

22.7

צרפת

21.8

ספרד OECD

21 21.1

גרמניה

20.3

ארה"ב

משבר הדיור והתשתיות אינו "גזרה משמיים". ניתן לפתור אותו אם יינקטו הצעדים הנדרשים והמפורטים בעמודים הבאים אם תרצו אין זו אגדה

10

01

על הממשלה להכריז על ריכוז כל נושאי הדיור והתשתיות שמפוזרים כיום בין עשרות משרדי ממשלה ויחידות סמך במשרד ממשלתי אחד. טיפול אמיתי במשבר הדיור והתשתיות יחייב הצבת יעדים מוגדרים למדינה, לרשויות המקומיות, לזרועות הביצוע של הממשלה ולסקטור הפרטי. ריכוז כל הסמכויות בתחום הדיור והתשתיות במשרד ממשלתי אחד

11

צילום: שאטרסטוק

2

תמונת מצב

ענף הבנייה והתשתיות סובל מפיזור נרחב של אחריות לתכנון, שיווק, רישוי, בנייה והקמת תשתיות בין משרדי הממשלה השונים, רשויות סטטוטוריות וחברות ממשלתיות, כך שכל מאמץ להסדרת התחום דורש תאומים רגולטורים רבים וכרוך בבירוקרטיה ובזבוז משאבים. המצב הנוכחי מביא ליצירת חסמים מיותרים בהיקף ובקצב הבניה בישראל. לפיכך, מוצע לרכז את כלל הסמכויות והאחריות הרגולטורית במשרד אחד שיתכלל, יתכנן ויוציא לפועל את תוכניות הממשלה בתחום הדיור והתשתיות.

המלצות לפעולה

ריכוז כלל סמכויות התכנון והביצוע הממשלתיות במשרד אחד .1 שיאחד תחת כנפיו את התכנון, הרישוי, ניהול תשתיות תומכות דיור, סמכויות הקרקע (רמ"י), סמכויות הביצוע (חברות הביצוע הממשלתיות, נת"ע, נת"י נת"א, רשות המטרו ועוד), עבודה ובטיחות, כרייה וחציבה. מיסוד פעילותו של קבינט דיור ותשתיות בראשות ראש הממשלה .2 שיגבש תכנית חירום לאומית ויתכנס לפחות אחת לחודש לישיבות מעקב ביצוע וקבלת החלטות מיניסטריאליות. "משרד התכנון, הבניה והתשתיות" יוביל את ביצוע החלטות הקבינט .3 ויהיה אחראי על תוכנית הפעולה האופרטיבית, תיעדוף פרויקטים, הקצאת תקציבים וביצוע ההשקעה הממשלתית בתשתיות תומכות דיור. המשרד החדש אף יהיה אמון על קידום והקלת רגולציה בנושאי .4 חומרי בנייה ומחצבות ויהיה בעל הסמכות להוצאת מכרזים, בקרה ופיקוח, גביית התשלומים שונים, כתיבת חוזים ושאר נושאי הטיפול בתחומים אלה. יבחר צוות מומחים שייעץ למטה הדיור והתשתיות ובו יהיו חברים .5 נציגי הסקטור הפרטי. התוכנית לטיפול במשבר הדיור והתשתיות תוכרז כתוכנית חירום .6 לאומית.

12

02

12.11.1984 ," טקס חתימת "תכנית הייצוב הכלכלית

שנים 3-5 בשעת חירום כלכלית זו, הכרחי לגבש "עסקת חבילה" ל שבמסגרתה הממשלה, הקבלנים והשלטון המקומי יתרמו כל אחד את חלקו, כדי לצנן את עליות המחירים ולהאיץ בניית דירות וביצוע תשתיות. עסקת חבילה היסטורית - קרקע ודירות במחיר קבוע

depositphotos צילום:

13

תמונת מצב

ממשלות ישראל ניסו לשנות את התמונה בענף הבנייה והתשתיות במשך שנים ארוכות על ידי כלים לטיפול בביקוש לדירות ובפועל מנעו בנייה והרחבה של הפעילות העסקית בענף השנים 20 הבנייה והתשתיות ולכן הן נכשלו שוב ושוב. לאורך האחרונות, מתעצמת שורה ארוכה של חסמים, כמו שיווק בחסר של קרקעות המדינה לבנייה, תכנון בחסר, מחסור בכוח אדם מקצועי וחסמי רגולציה, תשתית ומיסוי. כל ניסיונות הממשלות שכיהנו בשנים אלה לפתור את המשבר בתוכניות כגון: מחיר מטרה, מע"מ אפס, מחיר למשתכן, דירה בהנחה, הטלת מיסים עודפים על משקיעים, שינוי חוק המכר ועוד, התמקדו בעיקר בעצירת ביקוש לדירות ולכן נכשלו. רגולציה עודפת שנועדה לצרכים אלה הביאה לזינוק בהמתנה ₪ אלף 70 להיתר בנייה שחצה את השנתיים וחצי, לתוספת של כ- במחירי 250% למחיר דירה ממוצע בישראל ולזינוק של מעל . 2002 הדירות מאז שנת

freepik צילום:

המטרה

המהלכים המוצעים יאפשרו הגדלה של גמר הבניה מעבר לתוספת משקי הבית החל . זו הדרך היציבה היחידה 2032 וצמצום פער הדירות לממדים זניחים עד 2025 בשנת לעצירת עליית מחירי הדירות. אלפי יח"ד / משקי בית | מתווה צמצום פער הדירות צימצום פער גמר בניה - משקי בית חדשים במצטבר ˆ משקי בית חדשים  גמר בניה  התחלות בנייה 

אלף דירות חדשות בשנה

יח"ד 200,000

195

2022 יח"ד 100,000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 23

2031

פער גמר בנייה

14

המלצות לפעולה: עסקת חבילה היסטורית בענף הבנייה והתשתיות

חלקו של השלטון המקומי

חלקה של ממשלה

השלטון המקומי יתחייב לאשר רישוי עצמי .1 לכל סוגי הבניינים. על העיריות יהיה לעמוד ביעד של הוצאת .2 אלף יחידות דיור בשנה, 100 היתרים לבניית אלף שקל לדירה. 50 כדי לזכות בתמריץ של העיריות יצטרכו להגדיל דרמטית את מספר .3 בודקי ומאשרי תוכניות הבנייה, היתרי הבנייה . 4 ומתן טפסי אלף יחידות 180 העיריות יתחייבו לאשר מיידית .4 דיור התקועות כיום בהליכי רישוי להיתר.

הממשלה תתחייב לשיווק מיידי .1 של הקרקע המתוכננת במלאי של אלף 300 רשות מקרקעי ישראל בהיקף של יחידות דיור. נדרשת החלטת ממשלה על הקפאת .2 מחירי הקרקעות של המדינה על . 2019 ערכי על ממשלה יהיה למכור את הקרקע .3 ולהטיל היטלי פיתוח על היזמים שנים. 3 והקבלנים בפריסת תשלומים של מיליארד שקל בשנה 5 הממשלה תקצה .4 לרשויות מקומיות לטובת תשתיות תומכות מגורים, בהתאם לעמידת הרשויות בלבד של 5% = ביעדי אישורי היתרי הבנייה השקעה חוזרת מהכנסות המדינה מהענף מיליארד שקל בשנה). 100 (כ הגדלת ההשקעה בתשתיות על ותשתיות .5 תומכות מגורים והתחייבות הממשלה להצמדת כל חוזי הביצוע והתשתית של המדינה למדדי 2020 והרשויות המקומיות משנת התשומות השונים לפי תחום הבנייה. עידוד דיור להשכרה באמצעות כלי מיסוי, .6 הבטחת תשואה ושיוך קרקע מוזלת מסך הבנייה 30% לשכירות. קביעת יעד של בישראל בשכירות ארוכת טווח. עידוד התחדשות עירונית באמצעות .7 כלי מיסוי ותמיכה תקציבית לפרוייקטי התחדשות עירונית בפריפריה. קביעת יעד של מיליון דירות חדשות בהתחדשות עירונית.

חלקם של הקבלנים

כדי ליהנות מעסקאות קרקע במחיר מוקפא .1 ותמיכה של השלטון המקומי, ענף הבנייה והתשתיות יתחייב להגיע להיקף להתחלות בניה אלף יחידות דיור בשנה לפחות. 100 של הקבלנים יתחייבו למכור דירות לזכאי .2 . 2019 משרד הבינוי והשיכון במחירי הובלת ביצועי פרוייקטי תשתית בשילוב .3 ומימון הסקטור הפרטי להקלה על תקציב המדינה ולטובת זירוז ביצוע פרוייקטים הכרחיים התקועים עקב מגבלות תקציב.

15

03

ענף התשתיות והבנייה הציבורית סובל משורת כשלים מובנים שנוצרו לאור החלטות או הימנעות מהחלטות של רגולטורים לאורך שנים ארוכות. מאות חברות ביצוע בתחום הציבורי נאבקות כיום על המשך קיומן לאור התנהלות כושלת של המדינה והרשויות המקומיות. על המדינה לבצע אסדרה מלאה של ענף זה ולתמוך באלו הפועלים בו, כי בלעדיהם לא תוכל ישראל לנצח את משבר הדיור והתשתיות. צעדים משלימים בתשתיות

depositphotos צילום:

16

תמונת מצב

מיליארדי ש"ח | 2027 - 2022 צפי התחלת ביצוע פרוייקטים בשנים

כדי שקבלן יוכל למסור לרוכשים את הדירה שלהם, חייבת המערכת הציבורית להשלים את הקמת כל התשתיות התומכות. הפגיעה בקבלני התשתית היא הרסנית במיוחד. אנחנו קרובים לנקודת אל חזור, שבה לא יהיו פה מספיק קבלני תשתיות ובנייה ציבורית כדי לספק את הצרכים האמיתיים המלאים של ישראל. מדובר בתחום שבו כבר אישרה המדינה מיליארד 170 השקעה רב שנתית של שקל ומנוהל בצורה ארכאית וקלוקלת. בענף יש מספר עצום של סוגי מכרזים וחוזים, שמנוסחים באופן לא מאוזן, כך שיאפשרו הטלת אחריות חד צדדית על הקבלן, ללא הטלת כל אחריות על המזמין. הג'ונגל הרגולטורי הזה מעודד פגיעה בתחרות, פגיעה בזוכים, פגיעה בעבודות ובפרויקטים ובסופו של דבר, פגיעה עמוקה באיכות החיים של התושבים. בשנה האחרונה המצב החמיר מאוד, לאור השפעת הקורונה והמלחמה באוקראינה שגרמו לזינוק עולמי במחירי חומרי גלם ומוצרי בנייה – ממנו מתעלמת ממשלת ישראל בניגוד לנעשה במדינות המערב (נתונים בעמוד הבא). בישראל התוצאה היא קבלני ביצוע 600 שכבר קרסו מעל המתמחים 100 בשנה אחת, מהם מעל רק בתשתיות.

35.9 12.5 12 10.7

תחבורה ציבורית כבישים

בטחון חשמל

8.2 5.7 1.8 2.5

מים וביוב בינוי ממשלתי וציבורי דלקים וגז אחר

התפתחות ההשקעות והתוצר הישיר בבניה ותשתיות

102.5

10.1 %

0 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

השקעה גולמית ˆ שיעור ההשקעה  בבניה מהתמ"ג

110.8

10.7 %

2015 בבניה במחירי

119.8

11.2 %

121.5

11 %

124 133.3

10.7 %

10.9 %

142.5

11.4 %

147 152.1 146

11.4 %

11.3 %

11.1 %

161.5

11.4 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

17

תשתיות

פעולות ממשלות בעולם לחיזוק קבלני תשתיות ובנייה ציבורית

עלות בנייה לבנייני מגורים חדשים במדינות האיחוד האירופי ˆ

חקיקה שכוללת | איטליה אמצעי חירום להתמודדות

116.9 עלות בנייה לבנייני מגורים חדשים בישראל ˆ

עם התייקרויות בחוזים קיימים . תשלום מידי 2022 המבוצעים לאורך מההתייקרות הממשלה 90% בשיעור מיליארדי יורו נוספים 7.5 הקצתה להתייקרות במכרזים חדשים בעדיפות גבוהה שטרם יצאו. תקנות חירום של | יוון משרד התשתיות - עדכון כל . תשלום 2021 4 המחירונים לרבעון בונוסים לקבלנים עם השלמת הפרוייקט. הקמת ועדת מחירים לכלל פרויקטי הבניה הציבורית והתשתיות המוסמכת לדון בפרויקטים ולפצות קבלנים באופן פרטני לפי עליית מחירים בפועל בפרוייקט. כלל לוחות חודשים. 6 הזמנים בחוזים הוארכו ב כללים חדשים | צרפת למזמיני עבודה ציבוריים המאפשרים שינוי מכרזים עקב נסיבות בלתי צפויות (ביטול קנסות, שינוי רכיבים/חומרים בפרוייקט בשל עליית מחיריהם, תוספת סעיף הצמדות). פיצוי בגובה מחצית מעליית מחירי דלקים. הלוואות מסובסדות לקבלנים במצוקה. הטלת אחריות על מזמיני העבודה לכלול התייחסות לשינויי המחירים בכל מכרז. מנגנון מוסדר | פורטוגל של מזמיני העבודה לבחינת שינויי המחיר (או תכולת

115.4

105.6

100

100

2017

2018

2019

2020

2021

2022

הפרוייקט) המאפשרים לקבלנים לבקש התייקרויות חריגות מעבר למופיע בחוזה. כל חוזה קיים מול | בולגריה הממשלה יוצמד . הוקפאו 1.1.2021- רטרואקטיבית מ מכרזים חדשים עד להסדרת הצמדה כזו גם לחוזים חדשים. ההצמדה לכל היותר ותחול רק 15% מוגבלת ל על חומרים ולא על כ"א או אנרגיה. קווים מנחים | אוסטריה למזמיני עבודה ציבוריים בהתנהלות מול קבלנים. ספיגת בחומר/פרק בניה 8% התייקרות עד ספיציפי ע"י הקבלן ומעבר לזה ע"י מזמין העבודה. הנחיה פדרלית | גרמניה להכללת סעיפי פיצוי לחומרים/מוצרים שהתייקרו משמעותית/נמצאים במחסור בהנתן שלא ניתן לבצע הערכות

מחייבות להתייקרויות בשלב זה. פורסמו הנחיות מפורטות על איך לתקן חוזים שכבר נתחמו ואין בהם התייחסות להתייקרויות. הגדרת המלחמה באוקראינה ככוח עליון בכל הקשור למחסור בחומרי בניה.

הממשלה פרסמה | ספרד הנחיות הקובעות צעדים

חריגים לעניין מחירים במכרזי תשתית. מתן אפשרות לפצות

קבלנים כנגד הוכחת התייקרויות של משווי המכרז בלי ביטולו. 15% - 5% כשהקבלן מעלה את הדרישה ומביא את ההוכחות על מזמין העבודה לתת תשובה תוך חודש. התעלמות מזמין העבודה פירושה הסכמה לפיצוי. על הקבלן הראשי להעביר את ההתייקרויות גם לקבלני המשנה. תקנות חירום | רומניה . הצמדה 2022 מאפריל מלאה רטרואקטיבית ממועד הגשת ההצעות במכרזי מדינה.

18

הכלים להפיכת ענף התשתיות והבנייה הציבורית למנוע צמיחה כלכלי לאומי

תשתיות

העדפת חברות ביצוע ישראליות על פני .2 לעגן בחוק העדפת העברת זרות. פרויקטים ציבוריים לחברות בבעלות ישראלית ובמקרים יוצאי דופן, לקבוצות עם שותפים זרים בהובלה ישראלית. המטרה היא להשאיר בישראל את הידע, למנוע זליגת מידע רגיש ולהבטיח מקסימום מקומות עבודה לישראלים בתחום. 4.6 2,300

סטנדרטיזציה בתחום החוזים והמכרזים. .1 לשם הבטחת התחרות ואיכות הפרויקטים יש להחיל בפרויקטים ציבוריים קריטריונים ותנאים אחידים בתנאי המכרז וההתקשרות באמצעות חוזה, מחירון ומאגר מידע אחידים. = בממוצע מערך הפרויקט 4.2% אלה יחסכו מיליוני עד מאות מיליוני שקלים לפרויקט. סכום כסף שייחסך למכרז בודד בזכות שימוש בחוזה אחיד טווח תחתון ˆ טווח עליון ˆ

1,679

מיליון ש"ח

טווח עליון

מיליארד ש"ח רווחי חברות ושכר עובדים שהועברו לידיים של חברות סיניות על חשבון חברות מקומיות

משרות בהן הועסקו עובדים סינים על חשבון עובדים ישראלים

1,174

מיליון ש"ח

טווח תחתון

צמצום עלויות משפטיות בהכנת החוזה

צמצום הפשיעה והעלאת האיכות .4 בשל חוסר התיקנון וקביעת והבטיחות. סטנדרט אחיד לאיכות הקבלן, ארגוני פשיעה נכנסו אליו ועוסקים בפעילות השתלטות ופרוקטשן. לצורך מיגור הפשיעה והעלאת האיכות והבטיחות בפרויקטים ציבוריים, יש להעלות את "רף הכניסה", לקבוע מדדי איכות ובטיחות לבחירת קבלנים במכרז ולא על בסיס המחיר בלבד כפי שנעשה היום – כולל מנגנון פסילת הצעות גרעוניות או תכסיסניות. הקטנת מחלוקות משפטיות חיסכון כתוצאה מהפחתת שעות אדם בהכנת הצעה צמצום עלויות הקשורות לסיום הפרוייקט חיסכון בגין הצעות נמוכות יותר במכרזים בשל הקטנת אי הודאות הקטנת התקורות

על מנת חלוקת סיכונים חדשה בחוזים. .3 להפחית את רמת הסיכון בענף, יש לכלול בחוזים חובת נטילת אחריות של מזמיני עבודה ציבורית על רכיב התייקרויות, ולהחיל על הענף את חוק מוסר התשלומים המלא שממנו הוחרג.

2021 ינואר-אוקטובר | תיקי סחיטה דמי חסות שנפתחו

40

סה"כ 105

19 16

12

4 3

10

דרום חוף צפון

תל אביב

ירושלים

מרכז

433 להב

19

הכלים להפיכת ענף התשתיות והבנייה הציבורית למנוע צמיחה כלכלי לאומי עם צריכה של טיפול במחסור חומרי הגלם: .5 מיליון טון חומרי חציבה שרק עולה לאור 30 הצמיחה בהתחלות הבניה, דורש הענף לפעול לצמצום המחסור במחצבות ולשנות את הליך המכרז בתחום זה כדי להבטיח מחיר תחרותי של חומרי הבנייה כפי שהמליצו שלוש וועדות ממשלתיות בעשור האחרון. 2.178 מ' טון לשנה 1.9% תרחיש צמיחה: המשך צמיחה האוכלוסיה בקצב של הביקוש לחומרי חציבה מחסור של מ' טון 371 2040 מחסור צפוי בחומרי חציבה בשנת 17 % הביקוש בבסיס תחזית המדינה 2.549 מ' טון

תשתיות

חסכון עלויות על ידי צמצום פגיעה באיכות .6 כיום עולה הטיפול בפסולת בנייה הסביבה: מיליארד שקל בשנה 5 המושלכת בשטחים פתוחים וישראל ממוקמת במקום מהנמוכים בעולם במחזור פסולת זו. במטרה כפולה של הגנה על הסביבה ולהבטיח תוספת חומרי בנייה שחסרים למשק, יש לקבוע תוכניות מתאר ארציות ותקינה שתקדם ותתמרץ שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים.

התפלגות רב שנתית ממוצעת לטיפול בפסולת בניין נתונים: המשרד להג"ס | 2018-2008

0.7 מפעלי מיחזור

התייקרות תשומות נבחרות בענף הבניה 2021 התייקרות שנתית ˆ חודשים 4 על בסיס 2022 קצב שנתי ˆ

6.2 מ' טון שנה

43.1%

16.9%

2

3.5 מושלח בשטחים פתוחים

קירות מסך וזכוכית

29.5%

בטון מובא 3.5%

אתרי סילוק

35.4%

13.8%

אספלט

35.4%

ברזל לבניה 15.7% 14.1% 9.2% 14.1% 6.7% חיפוי וריצוף מבנים

מערכות מיזוג 7.7%4.6% אביזרי חשמל

אימוץ מודלים ותקנים בינלאומיים: .7 לימוד עומק של כדאיות שימוש במודלים המקובלים במערב בתחומים כגון שיטות מכרוז, סיכוני אשראי, מנגנוני יישוב סכסוכים, חישוב ערבויות וקיזוזן, אבני דרך לתשלום חוזים ועוד.

9.3% 7.6%

שכירת ציוד ורכב 6.9% 3% 7% 6.5% חומרי מחצבה שכירת צמ"ה

6.8%

10.4%

תאורה וחשמל כביש

20

04

איך סוגרים את בור המחסור?

אלף 150 ההערכת המחסור בדירות קיבלה תוקף כשנרשמו מעל בתי אב לתוכניות שונות שהציעו הממשלות לחסרי דיור. להם יש להוסיף את אלה שידם אינה משגת את ההון העצמי לרכישת דירה, את המבקשים לבצע שיפור דיור , וביחד עם חסרי הדיור אלף יחידות דיור. 200 עד 190 המחסור בדירות מוערך ב -

21

צילום: שאטרסטוק

5

תמונת מצב

המלצות לפעולה

עידוד התחדשות עירונית בכלל ובפריפריה בפרט: תמריצים .1 TAX כספיים, הקצאת קרקעות משלימות וזיכוי במס ( ) ליזמים שיבנו בפריפריה, כדי לקדם בנייה גם במקומות CREDIT קביעת יעד של מיליון בהם התחדשות עירונית לא כלכלית. דירות בהתחדשות עירונית. הורדת הרוב הדרוש בהתחדשות עירונית: הרוב הנדרש הוא .2 בכל סוגי הפרוייקטים של 66% חסם ויש להפחיתו ל התחדשות עירונית. בבניינים בסכנת קריסה יש להוריד את הרוב בלבד. 50% הנדרש ל רפורמה מקיפה בתחום הארנונה: ביטול צווי .3 הקפאת הארנונה ורפורמה בשיטת החישוב כדי לעודד רשויות מקומיות לקדם בנייה למגורים במקום למסחר ותעסוקה. יצירת מערכת איזון והתחשבנות בין רשויות חלשות לחזקות והפחתת המעורבות הממשלתית בקביעת הארנונה העירונית. קידום דיור בר השגה: הקרקע תהיה בבעלות המדינה או .4 בבעלות עירונית ללא עלות. הקמה ותפעול דיור בר השגה יבוצע על ידי הסקטור העסקי ובמימונו. יוגדרו קריטריונים לזכאים לדיור בר השגה ברמות סבסוד שונות. עידוד בנייה להשכרה: מתן הטבות מס, הבטחת תשואה .5 קביעת יעד של ושיווק קרקעות מוזלות לבנייה להשכרה. דיור להשכרה מכלל הבנייה למגורים בישראל. 30% עידוד בנייה על קרקע פרטית: מתן פטור ממס שבח/היטל .6 השבחה בהוראת שעה למממשים בנייה על קרקע פרטית עסקת התכולה וביטול מס רכישה בקניית קרקע לבנייה. הגדלת תקרת האשראי לענף הבנייה והתשתיות: התקרה .7 שקובע בנק ישראל למערכת הבנקאית תוגדל על מנת שהסקטור הפרטי יוכל לגייס את ההון הדרוש לו לביצוע כל היקף הבנייה שנדרש למשק. התקרה הנוכחית גורמת למחנק אשראי שאינו מאפשר הגדלת היצע הדירות והרחבת היקפי ביצוע תשתיות.

עלות דירה ממוצעת בישראל

54.7 % מעלות הדירה משולמת למדינה בגין מיסים וקרקע

31.8 %

עלויות בנייה

עלויות בנייה ורווח יזמי

13.5 % רווח יזמי

מהתחלות הבנייה 20% כ- דירות) נבנו 10,000 כ- =( בהתחדשות עירונית!

19.5 %

18.7 %

18.1 %

17.5 %

14.9 %

12.8 %

12.1 %

10.4 %

4,984

6,503

7,276

8,332

10,031

10,547

9,820

12,356

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

כלל התחלות בניה בהתחדשות עירונית ˆ אחוז ההתחדשות מכלל התחלות הבניה ˆ

22

05

איך לקצר את זמן הבנייה?

כמה פעמים שמענו הבטחות להפחתת רגולציה ובירוקרטיה שיקלו על הבונים את המדינה? עד כה הביאו הממשלות להיפך הגמור וזמן הבנייה נמצא בזינוק מתמיד כבר שנים. המחסור בעובדים, הימנעות המדינה מקידום חדשנות, חקיקה ותקינה מיושנות מונעים שינוי כיוון. כך יש לבצע אותו:

depositphotos צילום:

23

6

תמונת מצב

המלצות לפעולה

אומדן שלבי תכנון ובנייה של דירה ומשך הזמן הממוצע לכל שלב (בשנים)

הקפאת רגולציה: עצירת .1 בירוקרטיה מיותרת ומכבידה על הענף וגיוס הגורמים הדרושים לאישור התכנון והרישוי על ידי תמרוץ ומתן קנסות על גופים בירוקרטיים אשר מאחרים במתן תגובות ואישורים. לקבוע כי גוף שלא מספק מענה בזמן שנקבע, יחשב כאילו אישר תוכנית או בקשה. רישוי עצמי חובה: הטלת חובת .2 רישוי עצמי על השלטון המקומי בכל סוגי הבנייה למגורים. טכנולוגיה ודיגיטציה בתהליכי .3 התכנון והבנייה: הגדרת תוכנית לאומית לקידום טכנולוגיות בנייה שיוביל צוות מהממשלה, הרשויות המקומיות, ענפי הבנייה והתעשייה, האקדמיה והמגזר השלישי ליצירת אחידות דיווח, בקרה ותכנון של הבנייה בכל שלבי חיי הפרויקט. קידום בנייה מתועשת: יצירת .4 תנאים לקידום בנייה מודולרית ומתועשת, הקמת מפעלים ויצירת תנאים כלכליים שיהפכו אותה לכדאית כלכלית בכל תחומי הבנייה. תמיכה ממשלתית ישירה .5 בהטמעת טכנולוגיות: יצירת 500 תוכנית השקעה ממשלתית של מיליון שקל לחמש שנים שייעודה עידוד הטמעה של הכלים שיפותחו בתחום זה באתרי הבנייה.

1

בדיקת היתכנות והכנת תוכנית להגשה לוועדה המחוזית

3

אישור הוועדה המחוזית

1.5

הכנה לשיווק הקרקע בידי רמ"י

שנים 13 סה"כ

0.5

פרסום מכרז ובחירת זוכה

3

מתן היתר בנייה (וועדות מקומיות)

פרק הזמן שחולף מקבלת היתר בנייה ועד התחלת הבנייה

0.5

3

משך הבנייה

פרק הזמן שחולף מגמר 4 הבנייה עד קבלת טופס

0.5

תוספת של עלויות עקב עדכוני תקינה בדירה טיפוסית (ש"ח)

ש"ח, תוספת 224,097 עלייה של בעלויות בנייה ישירות 50% של שנה 20 על פני כ-

תקן פיגומים אירופאי חדש 5 חוק מכר דירות תיקון מתקני תקשורת מכוני בקרה

דרישות הגנת הסביבה יועצי בניה ירוקה

שלד בניינים גבוהים

דרישות פיקוד העורף תקני נגישות

הגדלת תקן חנייה רישוי מקוון

דרישות כיבוי אש

תקן חדש לבידוד תרמי

בטיחות אש

אינסטלציה

מינוי ממונה בטיחות

חנייה תת קרקעית

חיפוי חזיתות באבנים חוק שוויון זכויות ממ"ד

החמרת תקינת מבנה

24

06

האדם על הפיגום חייב להצליח

בקצב התחלות 33% בשלוש השנים האחרונות חל גידול של הבניה למגורים ומנגד מספר העובדים בעבודות הליבה בענף הולך וקטן. מספר העובדים הנוכחי אינו מספיק לקצב התחלות הבניה הנדרש ואף פוגע בגמר הבניה שיורד מדי שנה. זו השעה להשקיע בהרחבת השורות, חיזוק מעמד הקבלן והגברת בטיחות בענף. כך צריך לעשות זאת:

freepik צילום:

25

המלצות לפעולה

תמונת מצב

) ורק 80,000( כיום מנוצלת במלואה מכסת העובדים הפלשתינים ) בשל קשיי 15,000( מהמכסה המאושרת של עובדים זרים 50% גיוס של עובדים זרים לאור הקורונה והמלחמה במזרח אירופה. היקף העובדים בתחום זה רחוק מלעמוד בצרכי המשק. מנגד, גם בתחומי התכנון, ניהול הבנייה, ובמקצועות הרבים בתחומי גמר הבנייה חסרים אלפי עובדים. המדינה חייבת לסמן את הגדלת כוח האדם המיומן בענף כיעד.

התאמות רגולטוריות .1 הקשורות להכשרת עובדים לענף הבניין: קיצור משכי ההכשרה, ביטול, צמצום או התאמת תנאי סף

להכשרה של בעלי תפקידים ומקצועות מסוימים. הגדלת ההשקעה בהכשרת ישראלים

למקצועות "הגמר" ומקצועות ניהול הבנייה (מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות, מנהלי פרויקטים ועוד). חתימה על הסכמים .2 בילטרליים עם מדינות נוספות: העובדים מגיעים ממדינות שאיתם ישראל חחמה הסכמים להבאתם בצורה מסודרת למניעת סחר בבני אדם. עליה לאתר מדינות נוספות מאחר וההסכמים הנוכחיים לא מאפשרים למלא את המכסה שאושרה. התאמות רגולטוריות .3 הקשורות להכשרת עובדים לענף הבניין: קיצור משכי ההכשרה, ביטול, צמצום או התאמת תנאי סף להכשרה של בעלי תפקידים ומקצועות מסוימים. ביטול מכסות: לבטל את .4 מכסות העסקת העובדים הפלשתינים והירדנים (בכפוף לבדיקה ביטחונית פרטנית).

171,642 מספר העובדים הנדרשים

141,180 מספר העובדים הנדרשים

125,949 מספר העובדים הנדרשים

70

80 100

מספר הדירות החדשות (באלפים)

אלפים | עובדי ענף הבניה לפי ארץ מוצא

תושבים זרים ˆ תושבי השטחים ˆ תושבי ישראל ˆ סה"כ ˆ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

173.9

195.8

209.9

219.2

240

259.8

272.5

284.6

264.9

274.1

300.5

0

50

100

150

200

250

300

26

הגברת המעורבות הממשלתית בהבטחת הבטיחות בענף

המלצות לפעולה

תמונת מצב

תאונות העבודה בענף הבנייה והתשתיות יוצרות מעגל רחב של נפגעים. בשנים האחרונות נהרגים עובדים בענף בכל שנה 30 כ- עובדים. פיצוי 250-300 ונפצעים כ הביטוח הלאומי בתחום זה הוא מיליארד שקל בשנה. 4.8 סביב כך יש לטפל בתחום זה:

תקצוב ממשלתי להכשרה: הכשרת בטיחות חובה לכל .1 מיליון שרל בשנה 40 עובדי הענף בתקציב ממשלתי של במכללות מוכרות ומבוקרות. הקצב בטיחות: שילוב ביצועי בטיחות והקצבי בטיחות .2 במכרזים לפי חוק חובת מכרזים כדי למנוע תחרות על ההשקעה בבטיחות של קבלני ביצוע בעבודות ציבוריות. השלמת חקיקת חוק סמכות ואחריות: חוק שיקבע את .3 חלקם בתחום הבטיחות של כל בעלי התפקידים באתר הבנייה. חינוך והסברה: שילוב לימודי בטיחות בעבודה בתוכניות .4 משרד החינוך, יצירת פרקטיקום בטיחות במסלולי לימודי ההנדסה והנדסאים ופרסום חומרי הסברה בתקציב ממשלתי לכלל האוכלוסייה. שילוב חיזוק ותגמול בפיקוח: מתן הקלות מס והנחות .5 בתשלום לביטוח הלאומי לחברות שיזכו לרישומי זכות בחוק הביטוח הלאומי. 149 – לפי סעיף אחריות על מבצעי הבנייה למנות אחראי לבטיחות: מתן .6 ההחלטה על זהות האחראי על הבטיחות למבצע העבודות בשטח. חקירה ותחקיר מקבילים: קביעת הליך תחקיר פנים .7 מפעלי של מבצעי הבנייה במקרי תאונה , לצד חקירות משטרה ותחקור מקרי "כמעט ונפגע" כרוטינה ותחת חיסיון של מבצעי התחקור והפצת ממצאים לצורך למידה.

40

מספר הרוגים בשנה ˆ

32 31

20

2022 *נכון לספטמבר

2019

2020

2021

2022

27

07

100 אוכלוסיית ישראל תוכפל עד שנת ה של המדינה. אם לא נתאים את תכנון מיליון 13 יחיו 2048 המדינה בשנת מיליון בלבד 4 תושבים במרכז הארץ ו בנגב ובגליל. המשמעות ברורה: מחירי דיור מרקיעי שחקים, צפיפות, פקקים, זיהום אוויר והיעדר עתודות קרקע, לצד דחיקת אוכלוסיות חלשות כלכלית-חברתית לנגב ולגליל ואיבוד חבלי ארץ. לשנות את התצ"א: תוכנית חדשה 2048 לשנת

28

המלצות לפעולה

התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה מובילות כיום, ביחד עם ארגונים חברתיים, ארגוני המגזר העסקי והשלטון המקומי את "מועצת המאה" שדורשת מהממשלה לבצע ואלה עיקריה: 2048 תכנית ארוכת טווח לישראל חיזוק ערי הנגב והגליל והקמת שני מטרופולינים חדשים בצפון .1 ובנגב: ערים שיתוכננו עם מבנים שיכללו עירוב שימושים, שכונות חכמות וירוקות, בנייה רוויה ונגישה, אפס פליטות וניצול מלא של תת הקרקע. תכנון וביצוע תשתיות: שימת דגש על מתקני וקווי תחבורה .2 ציבורית, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח קווי הסעת המונים, אנרגיה, תקשורת, פיתוח קווי תחבורה ציבורית בין מטרופולינים החדשים ולמרכזים הוותיקים, הקמת שדות תעופה בינלאומיים בנבטים ובצפון וקווי רכבות מהירות לקריית שמונה לאילת ולמטרופולינים החדשים. שילוב המגזר הפרטי בתכנון וביצוע: ניהול נכון של משאבי .3 למימוש PPP הממשלה ביצירת התקשרויות ומימון בשיטת התוכנית ולקידום זמינות הביצוע. מיליון משרות 2.5 פיתוח תעסוקה וצמיחה כלכלית: הוספת .4 לנגב ולגליל, הקמת מרכזי חדשנות וחללי עבודה בלב ערים ותמרוץ מעסיקים. עוגני ומנועי צמיחה: סימון ייעדי מצוינות בחינוך, 30 פיתוח .5 300 בריאות ותרבות. הקמת והרחבת מכללות ואוניברסיטאות ל אלף סטודנטים, השקעות בסביבה, פנאי ותיירות, הקמת בתי חולים ועיבוי קיימים והנגשת הבריאות לקהילה.

unsplash צילום:

29

נלחמים על הבית תוכנית חירום לאומית לפתרון משבר הדיור והתשתיות

depositphotos צילום:

www.acb.org.il www.hakeren.co.il

32

משה בן זקן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל וחברי הוועד המנהל מברכים על ההישגים המרשימים ומעוררי ההשראה של:

יצחק מויאל יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן על בחירותו כחבר ההנהלה העולמית BWI של ענף הבנייה ראול סרוגו נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ונשיא הקרן ברשימת 24- על בחירתו למקום ה המשפיעים בכלכלה של 10 0 עיתון דה מרקר

צילום: כפיר סיון צילום: שאול כתאב

דברי פתיחה

פועלים לטובת עובדי הבנייה והתשתיות

בשורה משמחת למעסיקים והעובדים בענף הבנייה, התשתיות והשיפוצים: בחודש י � חתמה ההסתדרות על הסכם ק 2022 יוני בוצי חדש המשפר באופן ניכר את שכר המיי נימום לעובדים בענף והוא יעמוד כעת על שקלים בחודש בתקופת ההסכם. 6,300 מטרת ההסכם החדש היא לשנות מציאות קשה זאת של העובדים המוחלשים ולשפר את הבטיחות בענף, בין היתר באמי צעות הכשרות מקצועיות עם מסלולי קידום עובדים מהירים יותר. חברות הבנייה ישקיעו יותר בבטיחות העובדים ובהשתלמויות מקי צועיות, וכולי תקווה שבאמצעות האקדמיה למקצועות הבנייה שהקמנו יוכשרו אלפי עוי בדי בניין מקצועיים בישראל. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה פותחת את שעריה ומסייעת לאורך כל השנה למעסיי קים ועובדים הן מבחינת רווחה, הכשרות, מלי גות וסיוע לעובד המוחלש. אנו למדים לאורך השנים עד כמה ענף הבנייה והתשתיות זקוק לפעילות הקרן לעידוד ופיתוח. גם השנה המשיכה הקרן לקיים פעילויות רבות להגברת המודעות בקרב עובדי הבניין בעניין שמירת חייהם באמצעות קיומו של יום הבטיחות הלאומי שמתקיים כבר שנה שנייה ויהפוך למסורת באופן קבוע. כמו-כן באמצי עות הכשרות ייעודיות לקידום מקצועי, לימוד מסלולים חדשים למנהלי עבודה, מנופאים ועוד מקצועות נוספים ופעילויות רבות בתחום רווחת העובדים. כולם צריכים להבין, מעסיקים ועובדים, כי

Charisma Pixel צילום:

הקרן לעידוד תמשיך לפעול במלוא הקיטור כדי לתמוך בתהליכי שינוי חשובים כגון סוי גיית הבטיחות וההכשרות המקצועיות לטוי בת הענף כולו. לפני מספר חודשים הצטרף אלינו לקרן מנכ”ל צעיר ודינמי, משה בן-זקן, ואין לי ספק שיוביל את הקרן למקום טוב יותר וישי פר את השירות. אני מברך אותו בשם ציבור העובדים ומאחל לכולנו שהשנה הבאה עליי נו לטובה תביא איתה בשורות טובות ושינוי לטובה בענף הבנייה בכל הקשור לבטיחות והכשרת העובדים.

יצחק מויאל מ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

33

מחאת קבלני הבניין והתשתיות מול קריית הממשלה בת"א/ צילום: אסי אפרתי, התאחדות

לאחר שנה של עליות דרמטיות בתשומות חומרי הבנייה, הגלם, ההובלה והאנרגיה – ענף התשתיות בישראל נכנס למשבר עמוק. בניגוד למרבית המדינות המערביות, בישראל החליטו לא לפצות קבלנים בגין התייקרויות שמגיעות למאות אחוזים בכל פרויקט. יו"ר ההסתדרות, יצחק מויאל רנית נחום-הלוי מאיים: "נשבית את ענף הבנייה" / תשתיות על סף קריסה

34

ב חודש יולי קיימה התאחדות הקבי לנים בוני הארץ הפגנת מחאה מול קריית הממשלה שבצומת עזריאלי בתל אביב. הפגנת המחאה התקיימה בעקי בות פיצוץ המו"מ בין הגוף המייצג את הקי בלנים בישראל עם הממשלה. במשא ומתן שהתקיים בין הצדדים הציגו הראשונים דריי שה מהממשלה לפצות קבלני תשתיות ומבי ני ציבור, על זינוק בעלויות תשומות הבנייה בעקבות הקורונה והמלחמה באוקראינה. קרסו 2021 , רק בשנת BDI לפי נתוני קבלנים. להערכת ההתאחדות, 600 מעל רבים מהקבלנים הללו נגרעו מהענף בעי קבות סירוב המדינה והעיריות לפצותם על ההתייקרות בתשומות הבנייה. המשבר בענף התשתיות משפיע על כל תחומי החיים של כל אזרח במדינת ישראל. התשתיות משפיעות על הפקקים בדרך לעי בודה, על התורים בבתי החולים, כמות בתי הספר וכיתות הלימוד, המחסור במתנ"סים, בתחנות רכבת, מדרכות ותשתיות אינטרנט וחשמל. המשבר לא פוסח ומשפיע אנושות על לא אחר מאשר ענף הדיור, שכן אי אפשר להשלים בנייה של דירות ומסירתן לרוכשים כל עוד פיתוח התשתיות באיזור לא הושלם בהתאם לתקנים. מעבר לים ברחבי העולם השכילו להבין את המשי בר שהחל עם פרוץ מגיפת הקורונה והחריף על רקע מלחמת רוסיה -אוקראינה, ועל-כן ממשלות רבות בעולם התגייסו כדי לסייע לענף הבנייה והתשתיות שלהן לעמוד במשיי מות שהוטלו עליו. להלן דוגמאות על המתרי חש בשלוש מדינות באירופה: א � הממשלה ביצעה חקיקה ב באיטליה - י � , לפיה נקבעו אמצעי ח 2022 מצע מאי רום להתמודדות עם התייקרויות, כך שבי חוזים קיימים המבוצעים לאורך שנה זו מגובה 90% יועבר תשלום מידי בשיעור של ההתייקרות של החומרים בפרויקט. במקביל, מיליארד 7.5 הקצתה הממשלה האיטלקית

ראול סרוגו, נשיא התאחדות "נציגי הממשלה הקבלנים בוני הארץ: יושבים במשרדים ממוזגים אותם אנחנו בנינו, ומתעלמים מאיתנו" ראול סרוגו בהפגנת מחאה לחיזוק מעמד קבלני הבנייה והתשתיות צילום: אסי אפרתי, התאחדות

החינוך יפעת שאשא ביטון, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ומנכ"ל משרד האוצר רם בלניקוב. למרות הפניות הרבות, הנושא לא טופל כלל ובינתיים הענף קרוב לקריסה בשל העליות הדרמטיות במחירי תשומות הבנייה וחוסר נכונות הממשלה לפצות על כך . ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ: "נציגי הממשלה יושבים פה במי שרדים הממוזגים שאנחנו בנינו ומתעלמים מאיתנו. ממשלת ישראל חייבת לראות בקי בלן שותף ולא אויב. אנחנו כאן יחד ואנחנו כאן חזקים ואנחנו כאן כדי להבהיר לממשלת ישראל עד כמה המצב חמור ופוגע בקבלנים ובעובדים. בשביל הענף ובשביל ישראל, אני חנו דורשים ממשרדי הממשלה - כנסו תחת האלונקה". יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, יצחק מויאל קרא לעבר המפגינים: "יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואני תומי כים במאבק הצודק הזה. לא יתכן שהמדיי נה תתעלם מהדרישות הצודקות שלכם. לא יתכן שימשך המשבר הזה בלי שהי ממשלה תסייע. אם לא יהיה שינוי בגישה של הממשלה המאבק הזה יחריף ואנחנו נשבית את הענף כולו, היום זה אצל קבלני התשתיות

יורו נוספים להתייקרות מכרזים חדשים בעי דיפות גבוהה לאלו שטרם יצאו. ת � על-פי תקנות חירום של משרד ה ביוון - שתיות היווני עודכנו כל המחירונים לביצוע בנייה ותשתיות מהרבעון האחרון של שנת ק � . בנוסף שילמה הממשלה בונוסים ל 2021 בלנים עם השלמת הפרויקטים. נקבעו כללים חדשים למזמיני בצרפת עבודה ציבוריים המאפשרים שינוי במכרזים עקב נסיבות בלתי צפויות, עם ביטול קנסות ותוספת סעיף הצמדות. כל חוזה קיים מול הממשלה בבולגריה לעליות 2021 יוצמד רטרואקטיבית מתחילת המחירים. כמו-כן הוקפאו מכרזים חדשים עד להסדרת הצמדה כזו גם לחוזים חדשים. ומה קורה בישראל? התאחדות הקבלנים בוני הארץ פנתה לגורמי הממשלה בניסיון למנוע את קריסת הענף, ושלחה מכתבים לראש הממשלה יאיר לפיד, שר האוצר אביי גדור ליברמן, החשב הכללי יהלי גרדוס, שרת

35

כונים ראויה, מדיניות אשראי נכונה ותנאי סף סבירים בכל הפרויקטים הנשענים על כסף ציבורי. זה ירחיב את התחרות, יחסוך לכולם כסף ויזניק את היקף ורמת התשתיות של ישי ראל. תפסיקו לחכות – תעשו את זה עכשיו". ניר ינושבסקי, סגן נשיא ויו"ר אגף בנייה חוי זית בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ: "צריך להשקיע יותר בתשתיות. בנק ישראל המליץ זאת, המחוקק קורא לכך, הממשלה מחליטה החלטות וכולם מרגישים את הצורך, אבל אף אחד לא דן באיך עושים זאת. הרי אם צריך שנה הרי שאת 20 להכפיל את ישראל בתוך התשתיות צריך יותר מלהכפיל. נדרש גם לשפר את יכולת התקצוב וקביעת הלו"ז של יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות "אם לא יהיה שינוי הנלוות, יצחק מויאל: בגישה של הממשלה - המאבק יחריף ונשבית את הענף כולו"

צילומים: אסי אפרתי, התאחדות

– מחר גם במקומות אחרים". משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה: "הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה עושה הכל כדי להיטיב עם הענף בכלל והעוי בדים בפרט. נכון להיום, אנחנו מוצאים את עצמנו כגוף המניע את הממשלה, ולא להפך. כדי שקטר המשק יצעד חייבים לעבוד במשוי תף, בסינרגיה. זה לא מה שקורה בפועל. אנו נמצאים במצב חירום ואני קורא לממשלה לא להתעסק בפוליטיקה, אלא לשים דגש על הדי ברים האמיתיים שמניעים את הכלכלה". צביקה דוד, סגן נשיא ויו"ר אגף תשתיות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, אמר: "ביי שראל אין גוף ממשלתי המרכז את צורכי הפיתוח בענף התשתיות והבנייה הציבורית אשר יכול לדאוג לתיאום ושיתוף פעולה בין כל הרשויות הנוגעות בדבר. השלב הבא שצי מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף "אנו מוצאים הבניה, משה בן זקן: עצמנו כוח המניע את הממשלה, ולא להפך. עלינו לעבוד יחד"

ריך במיידי, הוא הקמת גוף מרכז ומקצועי של הממשלה שיוביל את העשייה בתחום הבנייה הציבורית והתשתיות ויישם את הפתרונות שכולנו משוועים להם: חוזה אחיד, חלוקת סיי מחאת קבלני הבניין והתשתיות מול קריית הממשלה בת"א

מזמיני העבודה. אם המדינה לא תעמיק את הטיפול, זרוע הביצוע פשוט תגווע והמדינה תישאר עם יכולת ביצוע מוגבלת, תוכניות על הנייר ותקועה בפקק".

36

הסינים באים

unslpash : צילום

בעשור האחרון יותר ויותר חברות סיניות נכנסות לתעשיית הבנייה המקומית וזוכות במכרזים על פרוייקטי תשתית ומגורים. המטי רה של סין ברורה - שליטה כלכלית, בישראל ובכלל. בהתאחדות הקבלנים טוענים כי הכי ניסה הזו מסוכנת לישראל מבחינה כלכלית ולא פחות ביטחונית. "לארצות הברית חברות סיניות לא נכנסות יותר, גם לא בעידן ביידן. קנדה גם לא מכניי סה אותן. באירופה לא תמצאו הרבה חברות סיניות, ואם יש - זה רק בשיתופי פעולה. ביי שראל, לעומת זאת, החברות הסיניות מבצי עות פרויקטים גדולים ואף אחד בוועדה הביי טחונית לא בודק את החברה, איפה עבדה, מי הבעלויות. אני חושש שזה ברבור שחור שיתי פוצץ לנו בסוף בפנים. לאחרונה סין חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם איראן - אי אפשר להתעלם מזה ולהמשיך כאילו כלום לא קורה". היקפי הסחר בסחורות 2020 ל- 2001 בין בין סין לישראל משקפים גידול משמעותי. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), בתקופה זו הפכה סין לשותפת הסחר השליי שית בגודלה בישראל אחרי ארה"ב והאיחוד ש � עמד היקף הסחר בין י 2001 האירופי. ב- כבר 2018 ראל לסין על כמיליארד דולר וב- , 2020 מיליארד דולר. בשנת 11.6 קפץ ל למרות השפעות מגפת הקורונה על הכלכי לה העולמית, נותר הסחר בין המדינות יציב מיליארד דולר. 11.9 ועמד על הידוק היחסים בין ישראל לסין בעשורים האחרונים משך לארץ השקעות סיניות רחי בות היקף בתחום התשתיות, ההייטק, הבי החל משרד התחבורה 2014 נייה והמזון. מאז לרכוש אוטובוסים מחברות בסין כולל חברת י � שבבעלות ממשלת סין. החברה הס BYDD , Harbour Engineering Company נית בבעלות המשטר הסיני זכתה במכרז לבי נייה ותפעול הנמל הדרומי באשדוד; חברת Shanghai International Port Group

הבנייה הישראלי. התופעה הלכה וגדלה כשי כחלון וגלנט, בזמנו שר האוצר ושר השיכון, נתנו רישיונות לחברות סיניות לבנות שכונות שלמות בתור יזמיות. במקביל, החברות הסיי ניות החלו להיכנס לפרויקטים גדולים ומסובי כים כמו נמלים ומנהרות, אבל גם לפרויקטים קלים יותר, כמו כבישים וגשרים. במכרז האחי רון של נת"ע לפינוי פסולת לאורך קווי הרכי בת, זכתה חברה סינית". "לא רק שהתחרות עם הסינים אינה הוגי נת, היא גם פוגעת בתעסוקה המקומית", ממשיך סרוגו. "ברגע שהם זוכים במכרזי תשתית ובנייה, הם מביאים איתם את כל הציוד, החומרים וכוח האדם וחוזרים איתם לסין כלעומת שבאו. מהנדסים, קבלנים, צבעים, חשמלאים פועלים ועוד - כולם סיי נים. בקצב הזה לא ירחק היום שלישראלים לא יהיה יותר ניסיון וידע בענף הבנייה". "החברות הסיניות גם לא כפופות לשום רגולציה או דיני עבודה, הן לא משלמות אגי רות והיטלי כוח אדם כמו בישראל", מוסיף מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, משה בן זקן. "הן לא משלמות לעובדים שלהן תנאים סוציאליים, פנסיה וקרן השתלמות. במצב כזה, תנאי התחרות לא הוגנים. לחבי רות הסיניות אין תועלת מלבד העובדה שהן מציעות הצעות זולות. החשש הוא שאנו עשויים לשלם ע"כ מחיר יקר בעתיד".

- הממשלתית זכתה במכרז להקמת SIPG 25 והפעלת נמל המפרץ בחיפה עם חוזה ל- The China Railway Tunnel שנים וחברת , גם היא בבעלות המשטר הדיקטטורי Group זכתה במכרז לבניית הרכבת הקלה בתל אביב. בתחום המזון ניתן לציין את חברת , בבעלות ממשלת Bright Food Group את השליטה בתאגיד 2014 סין, שרכשה ב תנובה. ממחקר שנעשה על-ידי המכון למחקר ביטחון לאומי עולה, כי רוב עסקאות ההשי קעה בין סין לישראל התבצעו בסקטור הטי 9.138- עסקאות בשווי של כ 449 כנולוגי ( ת � ); בתחום ה 2021 מיליארד דולר, נכון ל- עסקאות בשווי כולל של 8 שתיות התבצעו עסקאות בתחום 4 מיליארד דולר ( 5.916 בחשמל), עסקה 2 בנמלים ו- 2 התחבורה, אחת בתחום החקלאות והנדל"ן (רכישת תנובה); עסקה בתחום המחצבים (רכישת אדמה) שתי עסקאות במוסדות אקדמיים (הטכניון ובאוניברסיטת תל אביב) ושתי עסקאות נוספות, אחת בתחום הקוסמטיי קה (רכישת אהבה) ואחת בטקסטיל (רכיי שת בגיר). "זה התחיל עם הנמלים החדשים בחיי פה ובאשדוד, ועם הקו האדום של הרכבת הקלה", מציין סרוגו, "מאז, יותר ויותר חברות בתחומי התשתיות והמגורים נכנסות לשוק

37

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease