מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

א אם יצא לכם לשמוע על אתר בנייה עם אפס תאונות בנייה? מסתי בר שקיים לפחות אחד כזה בישי ראל. נושא הבטיחות בענף הבנייה והתשתיות הוא אחד הנושאים הקשים והקריטיים ביותר ע � פו 16-20 בענף ומתחילת השנה נהרגו בין לי בנייה (תלוי מאיפה המקורות, רנ"ה). לצוי רך שיפור הבטיחות נעשים מאמצים גדולים למנוע ככל האפשר את התאונה הקטלנית הבאה בין היתר באמצעות הטמעת טכנולוי גיות באתרי בנייה. מטה הבטיחות בענף הבנייה והתשתיות, שנוסד על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבי ניה והתאחדות הקבלנים בוני הארץ, שם למי טרה את שינוי תרבות העבודה בענף. המטה, בראשות איל בן ראובן פועל רבות בשטח באי מצעות הדרכות, כנסים, תחקירים ועוד. לפני מספר חודשים החל המטה, בשיתוף עם מכון צומ"ת וקרן מנוף בניסיונות לשילוב טכנולוגיות חדשניות בנושא הבטיחות בענף. מטה הבטיחות יצא בקול קורא לחברות טכי נולוגיה להן מוצר בשלב סופי לשלוח אותו חברות 60 לתחרות ובחינה של ועדת היגוי. כ שלחו הדגמות ומידע על המוצר שלהן, מתוי המוצרים הטובים ביותר. בחודש 12 כן נבחרו מ � קיים מטה הבטיחות כנס "הזד 2022 יוני ו � הטכנ 12 נויות טכנולוגיות", במהלכו הוצגו לוגיות שנבחרו. החברות המייצגות הציגו את מוצריהן לנוכחים, ואלו התבקשו לדרג אותן כדי לסייע לוועדת ההיגוי בקבלת ההחלטה. אחת מהחברות שהוצגו היתה 'סקייליין', שפיתחה טכנולוגיה המאפשרת מרכז שליי טה מהקרקע לצורך הפעלה בטוחה של עגוי רני צריח. על יתרונות השימוש בטכנולוגיה אפשר ללמוד מדברים שאמר מירון ענבר, מנהל הבטיחות בחברת אלקטרה בנייה שעשה בה שימוש באתר בנייה שהקימה החברה בפי רויקט 'אור ים' באור עקיבא. "באתר הבנייה באור ים הגענו לתוצאות טובות מבחינת רמת הבטיחות והתחזוקה והעבודה באתר הסתיימה עם אפס תאונות

ענף הבנייה מתמודד עם כשל תחלופת עובדים ולכן נדרש לצמצם את התלות בכוח אדם הצלת חיי אדם

את הדברים אמר מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה משה בן זקן בכנס טכנולוגיות למניעת תאונות בענף הבנייה. את הכנס יזם מטה הבטיחות של ענף הבנייה, מיסודן של הקרן לעידוד והתאחדות הקבלנים בוני הארץ בשיתוף עם קרן מנוף ומכון חברות 12 צומ"ת. במהלך הכנס הוצגו והודגמו טכנולוגיה להן מוצר שיכול להציל את חיי הפועלים רנית נחום-הלוי באתרי הבנייה /

40

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease