מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4