מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

עסקת חבילה היסטורית: ממשלה-רשויות מקומיות-קבלנים

030201

הממשלה חייבת לקבוע שמגורים היא זכות בסיסית לכל אדם. כבר עתה קיים מחסור ענק בתשתיות פיזיות מכל הסוגים: מחסור בבתי חולים, בכיתות לימוד, במערכות מים וביוב, בפתרונות תחבורה ומערכות המשרתות קליטת תושבים חדשים. בנוסף חסרות בישראל דירות. 200,000- כ אוכלוסיית ישראל תכפיל את עצמה בשני העשורים הבאים ועלינו 3 להיערך לבניית כ מיליון דירות ותשתיות שיתאימו לאוכלוסייה מיליון ישראלים. 18 של איך ננצח את המשבר הגדול ביותר שמאיים על כל בית בישראל?

הגדלת ההשקעה והסדרת התשתיות

קרקע ודירות במחיר קבוע

משרד התכנון הבנייה והתשתיות

הרחבה דרמתית של היקף ההשקעה בתשתיות ובנייה ציבורית לרמה המקובלת עם תוספת שנתית OECD ב- מיליארד שקל. 40 של אימוץ עקרונות אחידים במכרזים ובחוזים, איזון בחלוקת הסיכונים על פי אמות מידה מקובלות שיונהגו בכל OECD ב- תחומי התשתיות והבניה הציבורית, קידום ועידוד העדפת רכש כחול-לבן בביצוע תשתיות, שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, בניה ירוקה וביצוע פרוייקטי תשתית בשיתוף ומימון הסקטור הפרטי.

התגייסות של הממשלה, השלטון המקומי והסקטור הפרטי לפתרון קצר טווח שיקבע את מחירי הקרקע והדיור למספר שנים היעד: יח"ד בשנה, 100,000 בניית לאורך שלוש שנים עם מכירה בפועל של קרקעות מתוכננות של רמ"י בהיקף אלף יחידות 300-400 של דיור במחירים קבועים. הקבלנים יתחייבו לבנות דירות במהירות ובמחירים קבועים וכן ביצוע תשתיות תומכות דיור.

ריכוז כל הסמכויות והגופים בתחום הדיור והתשתיות למשרד ממשלתי אחד שיפעל ישירות מול השלטון המקומי, חברות התשתית הממשלתיות וחברות הבנייה והתשתיות מהסקטור הפרטי. למשרד יוכפפו רמ"י, מנהל התכנון, מטה התכנון הלאומי וכלל חברות הביצוע (נת"י, נת"ע ונת"א). המשרד יעסוק בתכלול התכניות הממשלתיות בתחומי התשתית והדיור ובהוצאתן לפועל.

16 עמוד

13 עמוד

11 עמוד

7 עמוד

2

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease