מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

ב זמן שבממשלה מחליטים להפסיק את הכשרות העובדים, בענף הבי נייה סופרים הרוגים. במהלך חודש אוגוסט נהרגו ארבעה עובדים במהלך עבוי דתם בבנייה. שנהרג לאחר 50 אחרון ההרוגים: פועל בן שחפץ כבד נפל עליו באתר עבודה השייך לחברת 'אניס הנדסה ובניין'. יממה קודם 21 לכן נהרגו שני עובדי בניין, בני דודים בני באתר בנייה, לאחר שמכולה התנתקה 30- ו ממקומה ומחצה אותם. השניים עבדו באתר בנייה השייך לחברת 'עמרם אברהם' בטירת הכרמל. במקום דווח עוד על שלושה פצועים נוספים במצב בינוני עד קשה. הרוג נוסף, , נרשם באותו היום, לאחר שנפל לבור 56 בן מטרים. הפועל עבד בהנחת 7 בעומק של כ קווי ביוב של חברת 'ארזים תשתיות הגלבוע' בישוב גדיש שבחבל תענ"ך. "אנו עדים ביומיים האחרונים לרשלנות ולזלזול בחוקי הבטיחות באתרי הבנייה ביי שראל - דבר שמוביל למקרי מוות מיותרים", קרא חזי שורצמן, מפקח עבודה ראשי במיי נהל הבטיחות בזרוע העבודה. "אנו קוראים לכל חברות הבנייה ולבעלי התפקידים לציית לחוקים ולוודא בטיחות מקסימלית לעובי דים כל העת. המדיניות שלנו היא אפס סוי בלנות לפגיעות של עובדים והאחריות הינה של הקבלנים והיזמים בנושאים אלו. האירוי עים האחרונים ייחקרו במלוא החומרה להפי קת לקחים ולהבאת האשמים לדין, ואף יובאו לרשם הקבלנים להמשך טיפול". בדו"ח שהוציאה זרוע העבודה במינהל הבטיחות עולה כי ל � תאונות קט 16 אירעו 11.8 עד לתאריך ו � אירועים בתק 20 ניות בבנייה, בהשוואה ל פה המקבילה אשתקד. עם זאת, לפי מעקב של הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה חזי שוורצמן, מפקח עבודה ראשי במינהל הבטיחות בזרוע העבודה: "אנו נוקטים באפס סבלנות לפגיעות והאחריות היא של הקבלנים והיזמים"

בזמן שהממשלה מקצצת בהכשרות בבנייה, בענף הבנייה סופרים הרוגים. לאן צועדת / רנית נחום-הלוי תעשיית הבנייה? ארבעה הרוגים בבנייה תוך שלושה ימים אוגוסט השחור:

52

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease