מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

06

האדם על הפיגום חייב להצליח

בקצב התחלות 33% בשלוש השנים האחרונות חל גידול של הבניה למגורים ומנגד מספר העובדים בעבודות הליבה בענף הולך וקטן. מספר העובדים הנוכחי אינו מספיק לקצב התחלות הבניה הנדרש ואף פוגע בגמר הבניה שיורד מדי שנה. זו השעה להשקיע בהרחבת השורות, חיזוק מעמד הקבלן והגברת בטיחות בענף. כך צריך לעשות זאת:

freepik צילום:

25

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease