מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

04

איך סוגרים את בור המחסור?

אלף 150 ההערכת המחסור בדירות קיבלה תוקף כשנרשמו מעל בתי אב לתוכניות שונות שהציעו הממשלות לחסרי דיור. להם יש להוסיף את אלה שידם אינה משגת את ההון העצמי לרכישת דירה, את המבקשים לבצע שיפור דיור , וביחד עם חסרי הדיור אלף יחידות דיור. 200 עד 190 המחסור בדירות מוערך ב -

21

צילום: שאטרסטוק

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease