מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

הכירו את המרכז הלאומי לסימולטורים בבטיחות: למתאמן - זו חוויה ולקבלן - זה שיפור הרווחיות והבטיחות. המערכת התפעולית מצליחה בנוסף להציל חיים ל אור התגברות תאונות העבודה בישי ראל בעיקר בקרב אלו העוסקים בכי לים תפעוליים מסוג מנופים, משאבת בטון ומלגזות - הקים המוסד לבטיחות ולגיהות את המרכז הלאומי לסימולטורים בבטיחות. המרכז הוקם לאחר עבודת מחקר שבחנה כיצד ניתן להביא לשיפור מיומנות מפעילים ולתת להם יכולת מוחשית להתמודדות במי צבים שונים ומאתגרים בעבודה, בעיקר במי צבי חירום וסיכון. המרכז שהחל לפעול לפני כשנה באימוני פיילוט ולאחר מכן באימונים מקצועיים, הצליח למשוך אליו תוך זמן קצר ד"ר מיקי וינקלר, מנכ"ל המוסד לבטיחות וגיהות אפקט הסימולטור depositphotos : צילום

45

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease