מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

05

איך לקצר את זמן הבנייה?

כמה פעמים שמענו הבטחות להפחתת רגולציה ובירוקרטיה שיקלו על הבונים את המדינה? עד כה הביאו הממשלות להיפך הגמור וזמן הבנייה נמצא בזינוק מתמיד כבר שנים. המחסור בעובדים, הימנעות המדינה מקידום חדשנות, חקיקה ותקינה מיושנות מונעים שינוי כיוון. כך יש לבצע אותו:

depositphotos צילום:

23

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease