מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

01

על הממשלה להכריז על ריכוז כל נושאי הדיור והתשתיות שמפוזרים כיום בין עשרות משרדי ממשלה ויחידות סמך במשרד ממשלתי אחד. טיפול אמיתי במשבר הדיור והתשתיות יחייב הצבת יעדים מוגדרים למדינה, לרשויות המקומיות, לזרועות הביצוע של הממשלה ולסקטור הפרטי. ריכוז כל הסמכויות בתחום הדיור והתשתיות במשרד ממשלתי אחד

11

צילום: שאטרסטוק

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease