מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

02

12.11.1984 ," טקס חתימת "תכנית הייצוב הכלכלית

שנים 3-5 בשעת חירום כלכלית זו, הכרחי לגבש "עסקת חבילה" ל שבמסגרתה הממשלה, הקבלנים והשלטון המקומי יתרמו כל אחד את חלקו, כדי לצנן את עליות המחירים ולהאיץ בניית דירות וביצוע תשתיות. עסקת חבילה היסטורית - קרקע ודירות במחיר קבוע

depositphotos צילום:

13

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease