מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

חרדים לבנייה צעירים בני החברה החרדית השתלבו במסלול ייחודי למנהלי עבודה 30 בקורס הכשרה שנערך במכללת 'הנדסה בגובה' בלוד. בסיום הקורס ישולבו רנית נחום-הלוי בחברות הבנייה. מקדשים תורה ועבודה / קורס הכשרה ראשון במסלול מנהלי עבודה לציבור החרדי. צילום: יח"צ

54

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease