מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

03

ענף התשתיות והבנייה הציבורית סובל משורת כשלים מובנים שנוצרו לאור החלטות או הימנעות מהחלטות של רגולטורים לאורך שנים ארוכות. מאות חברות ביצוע בתחום הציבורי נאבקות כיום על המשך קיומן לאור התנהלות כושלת של המדינה והרשויות המקומיות. על המדינה לבצע אסדרה מלאה של ענף זה ולתמוך באלו הפועלים בו, כי בלעדיהם לא תוכל ישראל לנצח את משבר הדיור והתשתיות. צעדים משלימים בתשתיות

depositphotos צילום:

16

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease