מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

אירועים במגירות התכנון

אירוע 'אחת אחת' צילום: התאחדות הקבלנים בוני הארץ

בדים ששמעו הרצאות בין היתר בנושא תחי בורה חכמה ואנרגיה ירוקה ועדכון תנאים וזכויות העובדים. אחת אחת קהילת ״אחת אחת״, מנהלות בכירות בענף הנדל״ן והתשתיות, פתחה השנה באירוע מדהים במסעדת 'אנגלו ונינה', בו נכחו מנהי לות מכל החברות הגדולות בעולם הבנייה: שיי כון ובינוי, תדהר, אשדר, אקרו נדל״ן, משהב, מנרב, נתיבי ישראל, נת״ע, גינדי, קרסו, צמח המרמן, ינושבסקי, שפיר, קבוצת אביב, קרדן, אשר גרין, אלה בן נון, אשדר ועוד רבות וטובות. הקהילה היא מבית התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבי ניה, והיא מחברת את המנהלות הבכירות כדי לייצר כוח אמיתי שימשוך עוד נשים לענף, יסייע למנהלות הקיימות להתקדם בו וייצר רשת של היכרות והזדמנויות. את האירוע פתחה אורלי אינדיצקי, סמנכ״לית בשיכון ובינוי. אחריה סיפרה שרון גולן, אדריכלית שימור מומחית ומנהלת התוי כן של בית 'ליבלינג' על שימור ואפילו על תכי נון נשי. אלונה בר און, מו״ל גלובס, סיפרה על הדרך ממנכ״לית חברת נדל״ן להובלת העיתון הכלי כלי המרכזי בישראל. האירוע הסתיים בהרמת כוסית שהוביל אמי נון מרחב מנכ״ל התאחדות הקבלנים ובוני הארץ. לאירוע הגיעו עוד מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, משה בן-זקן ונשיא התאחי דות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו.

המנופאים – עובדי מרחב חולון – צפי עובדים. באותם תאריכים 70 הגעה של כ- 70 מתוכננת השתלמות נוספת עבור כ עובדי הבניין ברחב השרון במלון לאונרדו פלאזה אילת. עובדי 70 השתלמות לכ- | 10-11.11.22 מרחב גליל מרכזי וחברת ארקשטיין במי לון דניאל ים המלח. השתלמות לצוות איגוד | 24-26.11.22 הבניין והתעשיות הנלוות בהסתדרות וצי וות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישי ראל במלון הרודס בתל אביב. הקרן לעידוד מלגות לילדי העובדים. ופיתוח ענף הבניה רואה חשיבות רבה בקידום ועידוד ההשכלה, בקרב עובי דים ומעסיקים בענף הבנייה והתעשיות הנלוות והן בקרב דור העתיד. במסגרת כך, מעניקה הקרן מדי שנה (מאז שנת ) מלגות לימודים, באמצעות ועדת 2008 מלגות שהקימה לצורך כך אשר נועדו לסייע לעובדים ומעסיקים בענף לממן את לימודי ילדיהם החל מביה"ס יסודי ועד ללימודים אקדמיים, בהתאם לכללי הזכאות. הימהרו להירשם, לא נותר הרבה זמן: תקופת הגשת הבקשות לשנת הלימוי ) נפתחה ביום 2022-2023( דים תשפ"ב .1.10.2022 ותסתיים ביום 1.08.2022 לינק למילוי הטופס

בהתאם .2022 טקס עובדים מצטיינים לתוכנית העבודה של איגוד עובדי הבניין והתעשיות הנלוות השנה יתקיים טקס 25.12.2022 העובד המצטיין בתאריך ו � באולמי אח 22:00 - 18:00 בין השעות זה במודיעין. בטקס יוענקו תעודות הצי המצטיינים שנבחרו 19 טיינות ופרס ל אחרי הליך מיון ארוך ע״י ועדת השיפוט הארצית העליונה בראשות מר אורי רוי ה � עובדים נוספים ש 15 בין. כמו-כן יוזמנו גיעו לגמר הראיונות, להם תוענק תעוי דת הערכה והוקרה על פועלם ותרומתם הרבה בענף הבנייה והתעשיות הנלוות. מופעי חנוכה לילדי העובדים בענף הב־ במסגרת תוכנית ניה והתעשיות הנלוות. העבודה יתקיימו שלושה מופעים לילדים צ � לד 18-20 בחג החנוכה בין התאריכים ד � . האירועים יתקיימו בצפון, ב 2022 מבר רום ובמרכז הארץ. כדאי לעקוב! סיכום פעילויות איגוד ענף הבניין והת־ לדצמבר יתקיים 29 ב- עשיות הנלוות. כנס לסיכום פעילות האיגוד והצגת תוכי ת � . האירוע י 2023 נית העבודה של שנת 17:00- קיים בקאנטרי חולון בין השעות בהשתתפות מזכירי האיגוד, יו״ר 21:00 ועדי עובדים בענף, צוות איגוד הבניין וצי וות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. השתלמויות נוספות: מלון דן פנורמה באילת עבור | 3-4.11.22

60

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease