מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

המשבר בתחום הבנייה והתשתיות הגיע למצב של קטסטרופה ומחייב את הממשלה לקחת אחריות ולפתור אותו תמונת המשבר

אלפי יח"ד / משקי בית | פער מצטבר בין גמר בנייית דירות למשקי בית חדשים פער גמר בנייה - משקי בית חדשים מצטבר ˆ משקי בית חדשים ˆ גמר בנייה ˆ

192

188

182

160

145

135 200 פער של אלף דירות

134

130

124

113

96

99

92

79

74

59

51

42

depositphotos צילום:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease