מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

תמונת מצב

מיליארדי ש"ח | 2027 - 2022 צפי התחלת ביצוע פרוייקטים בשנים

כדי שקבלן יוכל למסור לרוכשים את הדירה שלהם, חייבת המערכת הציבורית להשלים את הקמת כל התשתיות התומכות. הפגיעה בקבלני התשתית היא הרסנית במיוחד. אנחנו קרובים לנקודת אל חזור, שבה לא יהיו פה מספיק קבלני תשתיות ובנייה ציבורית כדי לספק את הצרכים האמיתיים המלאים של ישראל. מדובר בתחום שבו כבר אישרה המדינה מיליארד 170 השקעה רב שנתית של שקל ומנוהל בצורה ארכאית וקלוקלת. בענף יש מספר עצום של סוגי מכרזים וחוזים, שמנוסחים באופן לא מאוזן, כך שיאפשרו הטלת אחריות חד צדדית על הקבלן, ללא הטלת כל אחריות על המזמין. הג'ונגל הרגולטורי הזה מעודד פגיעה בתחרות, פגיעה בזוכים, פגיעה בעבודות ובפרויקטים ובסופו של דבר, פגיעה עמוקה באיכות החיים של התושבים. בשנה האחרונה המצב החמיר מאוד, לאור השפעת הקורונה והמלחמה באוקראינה שגרמו לזינוק עולמי במחירי חומרי גלם ומוצרי בנייה – ממנו מתעלמת ממשלת ישראל בניגוד לנעשה במדינות המערב (נתונים בעמוד הבא). בישראל התוצאה היא קבלני ביצוע 600 שכבר קרסו מעל המתמחים 100 בשנה אחת, מהם מעל רק בתשתיות.

35.9 12.5 12 10.7

תחבורה ציבורית כבישים

בטחון חשמל

8.2 5.7 1.8 2.5

מים וביוב בינוי ממשלתי וציבורי דלקים וגז אחר

התפתחות ההשקעות והתוצר הישיר בבניה ותשתיות

102.5

10.1 %

0 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

השקעה גולמית ˆ שיעור ההשקעה  בבניה מהתמ"ג

110.8

10.7 %

2015 בבניה במחירי

119.8

11.2 %

121.5

11 %

124 133.3

10.7 %

10.9 %

142.5

11.4 %

147 152.1 146

11.4 %

11.3 %

11.1 %

161.5

11.4 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

17

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease