מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

וכמעט ללא אירועי 'כמעט נפגע' כמו נפילת חפצים וכיוצא בזה", מסביר ענבר. "הטכנוי לוגיה מאפשרת למנופאי לנווט את המנוף מרחוק באמצעות מרכז ניטור הממוקם בקי רקע וזה מעניק שליטה ובקרה על כל המתי רחש באתר. העבודה נעשית בשיתוף פעולה מלא עם מנהל העבודה הצופה על כל הליי קויים באתר, בשל כמות המצלמות הפרוסות במקום, ויחד עם המנופאי הם יכולים לעצור את העבודה אם מתעורר חשד למפגע בטיי חותי. השימוש במערכת הוכיח את עצמו שגם חדשנות משפרת בטיחות ומאפשרת להגיע לתוצאות טובות יותר". צעד קטן בהיטק, צעד גדול בבנייה סגן השרה ואחראי על תוכנית הבטיחות הלאומית במשרד הכלכלה, יאיר גולן, שנכח "אני גאה מאוד להיות בכנס בכנס, אמר: הזה. כולכם מודעים למצב הפוליטי ואני רוצה פה להתחייב שנמשיך בעשייה שלנו בתוכנית הבטיחות בשיא המרץ כאשר יבשיי לו התנאים לכך, משום שהנושאים האלו בנפי שנו. אלה הם בדיוק הדברים שצריכים להיות במסגרת הפעילות הממשלתית שלנו". "לממשלה יש חלק מובחן וחשוב במלחי מה בתאונות העבודה. הצהרנו שנקדם את הקמת הרשות הלאומית לבטיחות בעבודה ואכן התקדמנו בכך – הגענו להצעת חוק מגוי בשת ומוסכמת עם משרד האוצר ואני מניח שברגע שתהיה התייצבות נוכל עם בסיס משפטי חזק לקדם את הקמת הרשות. לצי ערנו הרב המצב שנוצר מתסכל גם אותנו, משום שאם היינו מגיעים לחוק ההסדרים של היינו מצליחים להעביר בקלות 2023 שנת את הצעת החוק להקמת הרשות הלאומית לבטיחות בעבודה". עוד אמר ח"כ גולן: "בנוסף התקדמנו מאוד עם חלוקת האחריות באתרי הבנייה, כך שהיום זוהי לא רק הבעיה של מנהל העבודה אלא יורד מהיזם עד לפועל הפשוט. הצעת החוק עברה למשרד המשפטים וכשהיא תחזור למי שרד נשלים את זה עד שיהיה ניתן להציג את

depositphotos : צילום

זה לכנסת. נושא שלישי שקידמנו הוא התחקיר המקצועי: היכולת להשתחרר מכך שכל מוות או פציעה קשה הוא חקירה פלילית שלוקחת שנים. אנחנו רוצים, בדומה לתאונות בחיל האוויר ובצה"ל, שיתקיימו תחקירים המאפשי רים להפיק לקחים ולצאת לשטח עם תובנות, ליצור מעגל למידה רציני בעולם הבנייה ועולם העבודה בכלל". "יוזמה נוספת שהתחלנו עם עיריית ראש העין היא הגדרת הרשויות המקומיות כאלו שאחראיות על אתרי הבנייה שבתחומן. הרי שויות המקומיות הן אלו שנהנות מהבנייה בשטחן, ולכן אין שהם לא יישאו גם באחריות". איל בן ראובן ראש מטה הבטיחות בענף היום אנחנו עושים צעד הבנייה, אמר בכנס: " גדול וחשוב בנושא הבטיחות. מעבר לנושאים שהעסיקו אותנו עד היום, בהם נושא הבקרה העצמית של העובד, ותוכנית הכוכבים בהם צוותנו טייסים לקבלנים בענף, ופעילויות נוסי פות וחשובות לטובת שינוי תרבות הבטיחות, רצינו תמיד להעלות את הרמה במאבק על הבטיחות. הצלע הנוספת שהיתה חסרה לנו כדי לעלות לרמה חדשה לגמרי היא הצלע הטכנולוגית. מרגע שהבנו את זה, כדרכנו במטה הבטיחות, הסתערנו על הנושא: התי

חלנו בקול קורא לחברות טכנולוגיות והגדרת ועדת היגוי שמשקפת את תחושת ה"ביחד ננצח", שהדגיש פה סגן השרה יאיר גולן. הגיי י � חברות מעולות וטובות. בתח 60 עו אלינו כ לת התהליך הגדרנו כי אנחנו רוצים לאתר את המיזמים שיהיו שוברי שוויון בעולם הבי נייה והבטיחות, אנחנו רוצים לראות את הדבר שיאתר את התקלה ומתריע לפני שהי טעות קורית. כל מי שפה איתנו יכול להרגיש שהוא חלק מהמהפכה הקריטית הזאת. החי שיבות פה היא עליונה - כל יום שעובר הוא סכנה של עוד הרוגים בשטח, ולכן מדובר בחיי אדם ממש. אני מזמין קבלנים מהענף ליצור קשר עם חברות מהכנס ולהכניס אותן לתוך אתרי הבנייה עוד היום, ולהוביל את הענף והבטיחות בו אל העתיד הבטוח". שגב קיים, מנכ"ל קרן מנוף אמר: "כל מי שעובד עם ענף הבנייה והתשתיות יודע שמדובר בענף מסוכן מאוד. הכי קל לשבת על הספה בבית ולצקצק על המצב, אבל הרבה יותר קשה לעשות. פה נמצאים גופים שעושים: גם למעלה וגם בשטח באי תרי הבנייה - מהפועלים ועד להנהלה. ואכן למרות כל הקשיים אנחנו מתחילים לראות את הדברים בשטח ושמחים על כך. הכנס

41

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease