מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

מחפשים מנהלי עבודה איכותיים? מחפשים מנהלי עבודה איכותיים? מחפשים מנהלי עבודה איכותיים?

שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברות קבלניות שכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטים ממכללות מובילות ונהנות מכל היתרונות: שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברות קבלניות שכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטים ממכללות מובילות ונהנות מכל היתרונות: שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברות קבלניות שכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטים ממכללות מובילות ונהנות מכל היתרונות:

לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease