מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

Charisma Pixel צילום:

לא תקין, הערה. כדי שידעו שבאו'. אנחנו מוי עדים לפורענות. בינתיים אנחנו עומדים בסי כנה של תאונות עבודה ואחריות כבדה". אחד החסרים המהותיים בענף הבנייה נוגע להכשרת מנהלי עבודה. סוגיה זו חשובה בהתחשב בהיקף הדירות הנבנות בישראל. לכ- 2021 היקף התחלות הבנייה הגיע ב- אתרי בנייה 15,000- יחידות דיור בכ 63,000 ברחבי הארץ. עם זאת, רק במחציתם מועי סק מנהל עבודה. מנהל עבודה באתר בנייה הוא האדם החי שוב ביותר הפועל לצד מהנדס הבנייה, האדי ריכל, הקונסטרקטור והקבלן הראשי. הוא שמחזיק בשרביט הניהול ואמור לנהל את הני עשה החל מהציוד שיש להביא לאתר, חומרי הגלם, כוח האדם, ועד לבטיחות העובדים והשוהים בסביבה. העדר מנהל עבודה באתר בנייה עשוי לעכב את פתיחת האתר במקרה הטוב ובמקרים קיצוניים עשוי לפגום באיכות הבנייה, לגרום לתאונות עבודה וסכנת מוות ממש. "העדר מנהל עבודה באתרי בנייה, או כזה שלא עבר את ההסמכה וההכשרה, עשוי לסכן את ניהול הפרויקט כך שיסתיים עם ליי קויי בנייה רבים, גירעון תקציבי ואף לגרום לסיכון חיים ממש", מסביר מנכ"ל הקרן לעיי דוד ופיתוח ענף הבניה, משה בן זקן. "נכון להיום, כמעט מחצית מאתרי הבנייה בישראל פועלים ללא מנהל עבודה אשר אמור לנהל ולפקח על כל המתרחש". מנהלי עבודה: "הזנחה ממשלית" כיצד ניתן להחזיר את מנהלי העבודה לאי תרי הבנייה? בכנס חירום שהתקיים, הגיעו עשרות מנהלי עבודה שמחו על תנאי עבודי תם ואיימו להתפטר מעבודתם. יו"ר הוועד הארצי למנהלי עבודה בבנייה ותשתיות, אמנון שינדלר, שפתח את הכנס ציין כי נכון ו � מנהלי עבודה רש 19,000 להיום ישנם מים באתר של מינהל הבטיחות, אך פחות ה � מ 50% עובדים בפועל, פחות מ- 9,000 מ רשומים. זה קורה, אמר, משום שמנהלי העי

מפגש מחאה של מנהלי עבודה. היכל התרבות ראשון לציון

בודה חוששים לעסוק במקצוע ומעדיפים לעי בוד במקצועות אחרים בענף הבניין, שבהם יש פחות אחריות וסיכון פלילי. "אנו מרגישים לאורך שנים כי ישנם הרבה דיבורים וכוונות טובות, אך מעשים אין בפוי על", אמר שינלדר. "הנדסאים חדשים המי סיימים קורס מנהלי עבודה, ברגע שהם מביי נים את גודל האחריות עליהם וצוברים מעט ותק, הם לא ממשיכים עוד לעבוד כמנהלי עבודה ועוברים לתפקידים אחרים או עוזבים את הענף. עד שלא יישנו במיידית את חלוי קת האחריות באתרי בנייה, יותר ויותר מנהי לי עבודה יעזבו את עבודתם. חוסר ההיענות מצד משרדי הממשלה לפתרון המצב ההזוי הזה, גורם לנטישה של מאות מנהלי עבודה מדי שנה". מלבד האחריות הגדולה שנושאים בעיקר מנהלי העבודה על כל המתרחש באתר הבי נייה, אחריות שגוררת לעיתים גם אישום פליי לי, שינדלר עמד עוד על בעיית זיוף תעודות ההכשרה של עובדי הבנייה. לדבריו, מדי יום מגיעים לאתרי הבנייה יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות "כל בעלי הנלוות, איציק מויאל: התפקידים באתר מסתתרים מאחורי גבם של מנהלי העבודה, וזה בלתי נסבל"

עשרות אלפי עובדים עם אישורי עבודה בגוי בה המצולמים בנייד, אך בפועל, רבים מהם לא עברו שום הכשרה על-פי תקנות החוק. "מינהל הבטיחות שעליו מוטלת האחריות לפקח על האישורים אינו מפקח על מדריי כי הגובה ולא בודק את האישורים המוצגים. לפעמים מונפקים אישורים מבלי לראות כלל את העובד. אני אומר לכם, האישורים הללו לא שווים את הנייר שנכתבו והם ניתנים לעוי בדים ללא שום הדרכות והכשרות ונשלחים דרך צילומים מזויפים. מי שנאלץ להתמודד על המצב ההזוי הזה הוא ציבור מנהלי העי בודה. אנחנו דורשים במיידית ביטחון והגי נה על מנהלי העבודה על-ידי חלוקה והרחי בת האחריות לכל בעלי התפקידים באתרי הבנייה. הציבור חייב להבין שקיימת הזנחה ממשלתית של עשרות שנים שפוגעות אנוי שות בעובדים בכל תחום מקצועי באתרי הבי נייה. ההון האנושי הוא החשוב ביותר, וכאן פשוט מפקירים את מנהלי העבודה לגורי לם. אחר כך כולם מתפלאים מדוע יש כל כך הרבה תאונות עבודה בענף. מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, "כמעט מחצית מאתרי משה בן זקן: הבנייה פועלים ללא מנהל עבודה שאמור לנהל ולפקח על המתרחש"

50

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease