מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

כ שמדברים על עליה בדמוגרפיה בישראל, מסתכלים בעיקר על הני עשה בחברה החרדית והערבית. מ � שנה, כך על-פי הערכות מו 20 בעוד כ חים, הם בין היתר שיכריעו את גודל האוכי לוסייה בישראל והגידול הטבעי בחברה החרדית צפוי להפוך אותה לחמישית בגודי לה בישראל. כשאלו הם הנתונים, ממשלת ישראל הבינה שאי אפשר עוד להתעלם מהאוכלוסייה החרדית, וזה הזמן להשקיע, לפעול וולשלב אותם בכלכלת ישראל. שיעור החרדים באוכלוסייה בגיל העי ועל-פי תחזיות, צפוי 8% בודה עומד על . בין השנים 26% ל- 2065 להגיע עד שנת חל גידול בשיעור התעסוקה 2003-2015 באוכלוסייה החרדית, בעיקר בקרב גברים (שיעורן של הנשים החרדיות גבוה משמי עותית משיעור הגברים החרדים ופעילות הממשלה נועדה בעיקר לעודד יציאת גבי רים חרדים לשוק העבודה, רנ"ה), והם עוי סקים בעיקר בייצור מזון, פרסום ומסחר סיטונאי והוצאה לאור. גם לענף ההייטק נכי נסה האוכלוסייה החרדית בשנים האחרונות ס � מכלל המוע 2.4% עד ששיעורם גדל מ- 2019 מועסקים) ב- 362,000- קים בענף (כ .2021 בשנת 5.5% ל מהישיבה לאתר הבנייה צעירים חרדים מכל קצווי הארץ 30- כ השתלבו החודש בענף הבנייה. הצעירים השתלבו בקורס הכשרה שנערך במכללת הנדסה בגובה בלוד במסלול ייחודי למנהלי ל � חודשים. בסיומו ישו 14 עבודה שיימשך כ בו העובדים בחברות הבנייה השונות. משה בן זקן, מנכ״ל הקרן לעידוד ופיתוח הבניה, אשר נכח בפתיחת הקורס, ברך את כל המצטרפים החדשים. "הצטרפות החברה החרדית לענף הבנייה בכלל וקורס מנהלי העבודה בפרט - מהווה ציון דרך היסטורי", אמר בן זקן. "אני גאה בכל עובד ישראלי שמצטרף לענף הבנייה ושילוב חרדים בכוח העבודה הוא אחד היעדים העיי

קריים של הקרן - שילוב של תורה ועבודה, כמו שכתוב במקורות. אני מדגיש שוב ושוב את חשיבות הבטיחות בעבודה וזו מטרה עיי קרית בקורס. אני מנצל את ההזדמנות לקי רוא מכאן לשרת הכלכלה ולממשלת ישראל להמשיך ולממן את ההכשרות החשובות האלו כדי להכשיר עוד ועוד ישראלים לענף החשוב הזה המניע את המשק ולתרום עוד נדבך למאמצים כנגד העלאת מחירי הדיור ושיפור הבטיחות בענף״. במהלך הביקור נפגש בן זקן עם עשרות סטודנטים מהקורס הקודם, בו שולבו חיילים משוחררים עובדים ישראלים ועובדים ערי בים-ישראלים ובירך גם אותם. ״אתם מודל למצויינות ולדו קיום למען הענף החשוב כל כך״, הוסיף בן זקן. ״ענף המניע את גלגלי המשק״. לדברי מנהל תחום ההכשרה וההדרכה בקרן שמעון דבוש, "מיזם 'בונים ישראלים' אותו ניהלתי כעשר שנים, היה מיועד בעיי קר לחיילים משוחררים, אך בעקבות פניות שהגיעו אלינו מצד גורמים באוכלוסייה החרדית שביקשו להצטרף למיזם, פתחנו אותו לאוכלוסיות נוספות, ביניהן החרדים, בעיקר מאזור ירושלים. ראינו שציבור העוי בדים החרדים מתפקד היטב באתרי בנייה וגם בלימודים וכך הם הוסמכו להיות מנהי לי עבודה מצוינים. את התובנה הזו לקחנו ובנינו מסלול מיוחד שנועד לאנשים חסרי ,)283 רקע לחלוטין בענף הבנייה (מסלול וזה מיד פתח פתח רחב לציבור חרדי גדול שעד אז לא יכל להצטרף בצורה מסודרת לענף הבניין, אלא אם כן עבדו באופן עצי מאי. כאשר פתחנו את המסלול החדש, שהוא המהיר ביותר בעולם למנהלי עבוי דה בענף הבנייה, היה ברור לנו שהקוי רס מתאים ביותר לשילוב חרדים בתחום. הראשונים ששיווקו את הקורסים שלנו היו קבלנים חרדים, וכך עד היום קיימנו שלוי שה קורסים למנהלי עבודה חסרי ותק. גם בשני הקורסים הראשונים השתלבו חרדים בכיתות הטרוגניות".

"ניהול פרויקטים מורכבים" צבי בראון שם: 6 + נשוי מצב משפחתי: בני ברק מגורים: תוכניות בני הישיבה

צילום: יח"צ

"חיבור ואהבה מה הביא אותי לקורס: לתחום לצד שאיפה להיכנס לתחום הבנייה, דבר שלא התאפשר לי עד כה בהעדר חוסר ידע מקצועי ורקע מעשי". "ניהול פרויקטים גדולים מה הציפיות: ומורכבים בשאיפה להתפרנס בכבוד מתחום שקרוב לליבי". "כיום עובד כמה שעות עתיד לעבוד ביום: שעות. לא מאמין שיהיה פחות". 9- כ "לבנות את ארץ ישראל" שמעון בנדר שם: 5 + : נשוי מצב משפחתי ביתר עלית מגורים: : "החלטתי ללמוד מה הביא אותי לקורס את התחום לאחר עבודה של שנה בחברת הנדל"ן 'דונה'" "להתקבל לעבוד כמנהל מה הציפיות: עבודה עם ידע מקצועי נרחב ולבנות את ארץ ישראל". "מתכנן כמה שעות עתיד לעבוד ביום: שעות". 10- לעבוד בעזרת ה' כל יום כ "לנהל פרויקטים ענקיים" שמעון מרגליות שם: 3 + נשוי מצב משפחתי: אשדוד מגורים: "החשיבות שיהיה מה הביא אותי לקורס: לי מקצוע חשוב בידיים". "להיות מנהל עבודה עם מאות מה הציפיות: עובדים ואחראי על פרויקטים ענקיים". "לעבוד כמה שעות עתיד לעבוד ביום: שעות ביום". 10-11

55

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease