מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

depositphotos צילום:

נלחמים על הבית תוכנית חירום לאומית לפתרון משבר הדיור והתשתיות

2022 נובמבר

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease