מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

depositphotos צילום:

www.acb.org.il www.hakeren.co.il

32

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease